Agile onderneming: definitie en implementatie

Vooruitgang op het werk

Hoe behendigheid definiëren?

Voor Michel Fender, professor verbonden aan HEC en mede-oprichter van het Humanity and Performance-programma aan het ICP, is “agility het vermogen om in een beperkte tijd van toestand te veranderen, afhankelijk van verschillende factoren”. Voor het Larousse-woordenboek is behendigheid het vermogen om licht en flexibel te bewegen.

De Agile-methode is de erfgenaam van deze definities. Eerst toegepast door kleine details in bedrijven, is het eindelijk een volledig agile operatie waar ze nu naar op zoek zijn.

Noteren : pas op dat u behendigheid en flexibiliteit niet door elkaar haalt! “Flexibiliteit spreekt voor zich: het gaat erom jezelf anders te organiseren als de context dat vraagt. Behendigheid is veel minder natuurlijk! Het bestaat uit het veranderen van iemands manier van doen, maar ook van gedrag in functie van een bepaalde context”, verduidelijkt Karim Benameur, docent-adviseur bij Grenoble EM.

Hoe zit het met de zakelijke wendbaarheid?

Wendbaarheid is een concrete vaardigheid in bedrijven. Het is het vermogen van laatstgenoemde om zich snel en effectief aan te passen aan veranderingen. Maar het is niet van de ene op de andere dag verworven. Het vereist een diepgaande transformatie van zijn gemoedstoestand, maar ook van zijn praktijken.

Een agile bedrijf omarmt een agile cultuur

Om wendbaar te worden, moet het bedrijf zijn gemoedstoestand grondig veranderen en een echte wendbare cultuur aannemen om de steun van alle werknemers te winnen.

Wat de gemoedstoestand betreft, zou het hoofddoel van het bedrijf niet langer alleen het streven naar productiviteit moeten zijn. De cursor gaat ook naar de klanttevredenheid, de kern van zijn agile strategie. De teams zullen moeten leren zich aan te passen en snel te reageren op verzoeken van klanten. Het is duidelijk dat, zelfs als een ontwikkeling/verbetering niet veel klanten oplevert, maar wel een positief effect heeft op het imago, dit gunstig is voor het bedrijf.

Een agile bedrijf omarmt agile werken

Om agile te worden, moet het bedrijf specifieke praktijken implementeren:

  • Een wendbare organisatie: multidisciplinair samenwerken moet de norm worden. Het succes van een wendbaar bedrijf komt tot stand door het creëren van teams die zijn samengesteld uit verschillende vaardigheden. Het kan zijn dat alle afdelingen in projectmodus moeten werken.
  • Er moeten korte werkcycli zijn (we hebben het meestal over sprints van één tot twee weken), waardoor projecten/producten snel kunnen worden opgeleverd. Er wordt een behoefte uitgesproken, de sprint begint, er worden regelmatig punten gemaakt en de teams gaan iteratief vooruit met een incrementele aanpak. Deze operatie maakt het mogelijk om een ​​functioneel product te hebben, met een minimale omtrek. We hebben het over MVP (Minimum Viable Product).
  • Agile management: autonomie en vertrouwen in teams moeten centraal staan ​​in agile management, geleid door een agile manager. Transversaal management wordt veel gebruikt.
  • Een innovatie die de voorkeur geniet om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en niet te stagneren op zijn prestaties.
  • Een voortdurende vraag naar wat er is bereikt. De omgeving en de verwachtingen van de klant veranderen voortdurend. Het bedrijf moet zichzelf in vraag kunnen stellen en veranderingen kunnen doorvoeren in wat het levert. Zakelijke wendbaarheid stelt u in staat om in iteraties te werken. Agile teams gaan door met testen om de relevantie van hun reactie te beoordelen of om verschillende oplossingen te testen, voordat ze de beste generaliseren.
  • Het recht om fouten te maken: Agile medewerkers mogen niet werken onder de dreiging van represailles bij een fout. Fout is mogelijk. En wordt geaccepteerd door de hiërarchie, als het constructief is.
  • Het gebruik van tools die agile functioneren bevorderen: bijvoorbeeld Jira, Trello, Slack, Teams, Google Analytics, etc.

Is wendbaarheid een noodzaak voor bedrijven?

“Al twintig jaar zijn we overgestapt van een model van massaconsumptiemaatschappij naar een veel meer geïndividualiseerd model”, merkt Jérôme Barrand op, hoofd van het Institute for Agility of Organizations (IAO) van de Grenoble School of Management. In bedrijven wordt deze ontwikkeling weerspiegeld in het verlaten van het piramidesysteem, dat de massaproductie beheerde. “Organisaties moeten hun bewegingsvermogen ontwikkelen om met onzekerheid om te gaan”, zegt de agility-specialist.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat we ons in dezelfde periode realiseerden dat de hulpbronnen van onze planeet niet oneindig waren. “Dit heeft geleid tot een sterkere notie van verantwoordelijkheid in onze samenleving en zet bedrijven ertoe aan een meer collectieve geest te ontwikkelen”, analyseert Jérôme Barrand.

Jean-Michel Caye, senior associate director bij Boston Consulting Group is het ermee eens: “in twintig jaar is de complexiteit van bedrijven met 35 vermenigvuldigd en die van het milieu met zes! Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat organisaties nu nadenken over de kwestie van wendbaarheid! “.

Wat als ze dat niet doen? Wat riskeren ze? Gewoon om te verdwijnen. “Het is een heel darwinistisch proces, vindt Michel Fender, bedrijven die niet aan zichzelf kunnen twijfelen gaan dood. Kijk naar Kodak, dat een gigant was in zijn branche. Het werd echter in een paar jaar weggevaagd met de komst van digitale technologie, waaraan het zich niet kon aanpassen”.

Interview door Marion Senant