Omscholing: definitie, training en werving

Definitie van omscholing de omscholing, of herkwalificatie in het Frans, voldoet aan een zakelijke behoefte. Het concept: de werkgever baseert zich vooral op de soft skills, of knowhow, van zijn toekomstige medewerker om hem in dienst te nemen, ervan uitgaande …

Verandering stimuleren: 6 sleutels tot succes

Wat is verandermanagement? Ook wel ontdooien genoemdof ontdooien, is de stap waar het nodig is teams bewust maken van de noodzaak om te veranderen. Er ontstaat dan weerstand. het opnieuw invriezenletterlijk vertaald als opnieuw bevriezen: een cruciale stap voor succesvolle …

Leidinggevende houding: 13 tips om deze te optimaliseren

1. Verenigen in plaats van verdelen Als “verdeel en heers” een techniek is die iedereen kent, is het meer het voorrecht van kleine chef-koks dan van managers. Jouw uitdaging als manager : weten hoe je teamcohesie creëert om elke medewerker …

De piramide en het werk van Maslow: hoe kan het u helpen?

Wat is de piramide van Maslow? De de piramide van maslow werd geboren uit het onderzoek van een Amerikaanse psycholoog, Abraham Maslow, naar de motivatie van individuen. De theorie van Maslow werd in de jaren veertig in de Verenigde Staten …

Opzegvergoeding: definitie en berekening

Wat is de vergoeding in plaats van een opzegging? Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ontslag of ontslag en met een opzegtermijn kan: een schadevergoeding ontvangen in plaats van een opzegging wanneer hij door een beslissing van …

MVO: definitie, doel en implementatie in bedrijven

Hoe MVO definiëren? “Alle Franse bedrijven moeten zonder uitzondering “rekening houden met” sociale en milieukwesties bij het beheer van hun activiteiten”. Wat is het doel van MVO? Vanuit mondiaal oogpunt maakt MVO deel uit van inspanningen om het milieu te …

Ouderschapsverlof: definitie en voorwaarden om ervan te genieten

Waarvoor dient ouderschapsverlof? Elke werknemer kan profiteren van een ouderschapsverlof om voor een kind onder zijn hoede te zorgen” (C. trav., L. 1225-62). Door het ouderschapsverlof kan de werknemer zijn functie verlaten, ongeacht zijn functie, de aard van zijn arbeidsovereenkomst …

Siësta op het werk: 4 tips

Dutje of micro-dutje op het werk? Wat is de remedie tegen de verminderde alertheid aan het begin van de middag, tijdens de spijsvertering? De siësta natuurlijk! Maar wees voorzichtig, het is belangrijk om de laatste te onderscheiden van de micro-nap. …

De OKR-methode: doelstellingen en belangrijkste resultaten

Definitie van de OKR-methode De OKR-methode: (Objectives Key Results) maakt het mogelijk om de door het bedrijf gedefinieerde doelstellingen centraal te stellen in de teams. Concreet zijn de OKR’s verbonden aan verschillende lagen van de samenleving: Op het hoogste niveau …