Discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van leeftijd: een uitdaging voor de Spaanse arbeidsmarkt

Nieuws

De helft van de Spanjaarden heeft er wel eens mee te maken gehad leeftijdsdiscriminatie op het werk, persoonlijk of in hun directe omgeving, blijkt uit een recent onderzoek van Gi Group Holding Spanje. Uit de gegevens blijkt dat 6% van de jongeren onder de 24 jaar beweert rechtstreeks te hebben geleden. Over het algemeen bestaat de indruk dat de werk leeftijdsdiscriminatie Het treft mannen en vrouwen ouder dan 45 jaar in gelijke mate, maar zij zijn degenen die de hoogste niveaus van discriminatie melden, met 60% vergeleken met 53% van de mannen.

Beroepskwalificatie speelt volgens 75% van de ondervraagden een cruciale rol in dit fenomeen. En zij rechtvaardigen de gebrek aan technologische vaardigheden als een groot probleem: 83% van de respondenten wijst op de lage investeringen door bedrijven in het omscholen van oudere werknemers in dit opzicht.

Verwijzend naar opleiding en ervaringworden door de meerderheid beschouwd als belangrijkste criteria voor de in dienst nemen, maar de realiteit is dat het gebrek aan investeringen in het recyclen van senior profielen voortduurt. Slechts 10% van de Spanjaarden tussen 45 en 64 jaar vindt dat er op dit vlak voldoende wordt geïnvesteerd.

Discriminatie op de arbeidsmarkt rond de pensioengerechtigde leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie op het werk heeft ook invloed op de perceptie van het ouderdomspensioen. Ruim 80% gelooft dat de pensioenleeftijd zal stijgen, maar 64% is van mening dat mensen met fysiek veeleisende banen de mogelijkheid moeten hebben om eerder met pensioen te gaan. Voor veel mensen ouder dan 45 jaar wordt het openbaar bestuur gepresenteerd als een aantrekkelijke optie om tot aan hun pensioen een stabiele baan te verkrijgen.

Gezien dit panorama, de publieke politiek ze komen naar voren als instrumenten om leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer te bestrijden. 61,3% van de ondervraagden steunt het idee om de aanwerving van mensen ouder dan 45 jaar te subsidiëren, gevolgd door de implementatie van blinde cv’s (48,4%) en trainingsprogramma’s voor professionele omscholing (47,2%).

Volgens Silvia Martínez, Corporate HR Manager bij Gi Group Holding Spanje, is het essentieel om generatiestereotypen te vermijden en instrumenten te bieden voor de ontwikkeling van alle mensen op de arbeidsmarkt. Bovendien benadrukt het het belang van het benutten van generatiediversiteit om organisaties te verrijken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de vrouwen worden het meest getroffen als gevolg van leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer, waarbij 60% discriminatie meldt, vergeleken met 53% van de mannen. Deze trend wordt versterkt wanneer geslacht wordt gecombineerd met leeftijd: 48,6% van de vrouwen ouder dan 45 jaar beweert te zijn gediscrimineerd.

Voor Alberto Mateos, KAM bij Gi Training, is training de sleutel tot het slechten van barrières en het bevorderen van samenwerking tussen generaties. Bijscholings-, omscholings- en mentorprogramma's kunnen de ervaring van oudere werknemers benutten en tegelijkertijd jongere werknemers uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn voor de huidige arbeidsmarkt.