USO wint de strijd tegen Iberia: vaste deeltijdse werknemers krijgen de salarisbonus

Nieuws

De vakbond USO-Air Sector zorgt ervoor dat de rechtszaak zo wordt aangespannen dat ieder Iberia-grondwerker bij een onderbroken vast contract haal je je op salarisbonus, doe Maar. De Nationale Rechtbank heeft in haar uitspraak het tegendeel vastgesteld discriminerende behandeling zou zijn aan deze medewerkers. De straf geldt voor wie zonder onderscheid deeltijds of voltijds werkt, waarvoor hij 174,72 euro per maand krijgt.

Deze salarisbonus ruim 500 werknemers zullen worden betaald van het grondpersoneel van Iberia, dat deze compensatie tot nu toe niet ontving voor het voltooien van een gedeeltelijke werkdag. De Nationale Rechtbank neemt deze beslissing naar aanleiding van de eis tot gedeeltelijke betwisting van de XXII Collectieve Overeenkomst van Iberia Grondpersoneel, ingediend door USO en waaraan UGT, CCCO, CGT en CESHA zich hebben aangesloten.

De uitspraak ten gunste van de discontinue vaste contracten van Iberia

Hij artikel 13 van het derde deel van de CAO Iberia heeft verklaard dat de salarisbonus alleen bedoeld was voor werknemers met een voltijds, niet-continu contract van onbepaalde duur, omdat zij van mening was dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. Deze maatregel omvatte niet de werknemers met hetzelfde contract, maar die in deeltijd werken.

USO-Air Sector verklaarde dat er geen bijzondere omstandigheden waren die sommige werknemers van anderen onderscheidden, en dat het discriminatie was voor deeltijdwerknemers, aangezien zij ook degenen zijn met de slechtste arbeidsomstandigheden op het Iberisch schiereiland.

Daarom heeft de Nationale Rechtbank, in antwoord op de claim van USO en de rest van de vakbonden, geoordeeld dat “het beperken van de inning van een salarissupplement alleen tot de discontinue vaste arbeidskrachten gecontracteerd voltijds werken, zonder dat degenen die in deeltijd zijn aangenomen dit kunnen ontvangen, vertegenwoordigt een discriminerende behandeling” en is van mening dat “deze salarisbonus ondeelbaar van aard is, zodat alle vaste werknemers deze elke maand volledig moeten ontvangen.”