Wereldgezondheidsdag: om de doelstellingen te bereiken moeten we ook zorg dragen voor gezondheidswerkers

Nieuws

ENl Wereldgezondheidsdag Het wordt elk jaar op 7 april gevierd ter herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het doel van deze 2024 is 'Mijn gezondheid, mijn recht', met als doel “het recht van iedereen, waar dan ook, te verdedigen op toegang tot gezondheidsdiensten, onderwijs en informatie, evenals tot drinkwater, schone lucht, goede voeding, kwaliteitshuisvesting, fatsoenlijke milieu- en arbeidsomstandigheden, en vrijheid van discriminatie.”

Maar om een ​​betere volksgezondheid te bereiken en dit recht op gezondheidszorg te garanderen, Het is van essentieel belang om zorg te dragen voor de arbeidsomstandigheden van alle mensen die juist verantwoordelijk zijn voor deze diensten, de gezondheidswerkers.. Het is waar dat er de afgelopen jaren sprake is van een toename van deze professionals in Spanje, maar er zijn ook verschillende problemen geïdentificeerd die dringend moeten worden opgelost, zoals de hoge tijdelijkheid of een tekort aan bepaalde specialisten.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Randstad Research, dat een groeitrend van 4% bevestigt, op basis van de laatste cijfers van het Ministerie van Werkgelegenheid over de maand maart vergeleken met dezelfde maand in 2023. Het aantal aangeslotenen per jaar is ook gehandhaafd, ruim twee miljoen. Maar zoals uitgelegd waarschuwt dezelfde studie voor de grote uitdagingen waarmee het Spaanse gezondheidszorgsysteem wordt geconfronteerd, net als een recent rapport opgesteld door de Economische en Sociale Raad van Spanje.

In dit laatste werd gesteld dat Spaanse gezondheidswerkers hun activiteiten uitoefenen in “een context van afschrikkende arbeidsomstandigheden”waarbij de nadruk wordt gelegd op het hoge percentage tijdelijke banen, de frequentie van kortetermijncontracten, de moeilijkheden bij het combineren van werk en privéleven, de hoge mentale werkdruk, de blootstelling aan beroepsrisico's en de toegenomen incidentie van geweld op de werkplek.

Uitdagingen van de Spaanse volksgezondheid

Zoals Randstad Research signaleert, leidt demografische verandering tot een groeiende vraag naar bestaande banenzijnde de standpunten van verpleegkundigen en artsen, twee van de meest gevraagde functies voor heel 2024 in Spanje. In het geval van de verpleegkunde wordt gezocht naar professionals met vaardigheden op het gebied van planning, organisatie en leiderschap; en wat artsen betreft, zij zoeken naar organisatie, empathie en bekwaamheid in interpersoonlijke relaties.

Volgens de Senior Teamleider van de Zorgsector bij Randstad, Glòria Jam, “blijft in een klimaat van tekort aan talent de uitdaging voor 2024 het vervangen van generaties in de zorgsector. Bovendien vergroot de demografische verandering de vraag naar gezondheidswerkers zoals verpleegkundigen en artsen. Aan de andere kant kan de inzet voor training en continue ontwikkelingsprogramma’s voldoen aan de vraag naar digitale vaardigheden en specialisatie in disruptieve technologieën.”

Dit valt samen met een van de punten die naar voren worden gebracht in het bovengenoemde rapport ‘Het gezondheidszorgsysteem: huidige situatie en perspectieven voor de toekomst’, dat “een probleemscenario voor ruimtedekkings, vooral acuut in het geval van sommige specialismen en territoria, wat nu al vooral in kleine gemeenten en landelijke omgevingen wordt opgemerkt, als gevolg van het vergrijzingsproces van de bevolking, de stijging van de gemiddelde leeftijd van de gezondheidszorgprofessionals en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd .

Terugkomend op het Randstad-rapport over generatievervanging wordt gesteld dat de groep werkende mensen van 35 tot 44 jaar sinds eind 2021 die van de 45 tot 54-jarigen heeft overtroffen, waardoor “dit probleem enigszins wordt verlicht.” Ondanks deze positieve gegevens bevindt iets meer dan 40% van de werkgelegenheid in deze activiteit zich in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Van de Raad beweerden zij dat de toelatingscriteria voor de graad in geneeskunde en verpleegkunde mogelijk de oorzaak zijn, of het “gebrek aan aantrekkelijkheid” van sommige specialiteiten en plaatsen van bestemming.

Dit laatste zie je vooral in de eerste zorgvanwege de arbeidsomstandigheden waaraan gezondheidswerkers die voor deze specialiteit kiezen worden onderworpen en die er volgens het rapport van de Spaanse Raad toe hebben geleid dat ziekenhuizen 76,6% van de menselijke hulpbronnen hebben geconcentreerd, terwijl 15,6% in eerstelijnszorgcentra werkt en 3,1% in noodgevallen en hulpdiensten.

Kop en staart van AI in de zorgsector

Het laatste onderzoek van Randstad Research naar de impact van AI op de arbeidsmarkt schat dat de adoptie van deze technologie zou kunnen leiden tot de vernietiging van 2 miljoen banen, hoewel het ook 1,6 miljoen nieuwe beroepen zal creëren, “waardoor het nettopotentieel op 400.000 banen blijft. kwijt.” Deze technologie zal tot 2033 ook de productiviteit van 3,24 miljoen banen op de Spaanse arbeidsmarkt verhogen.

Wat de gezondheidszorg betreft, voorspelt dit adviesbureau dat AI dit mogelijk zal maken de werkdruk van het personeel verminderen en een groter vertrouwen in de relatie met patiënten creëren. Zo zal de ‘administratieve debureaucratisering’, de digitale transformatie van processen worden versneld en zal de productiviteit toenemen. Het is om deze reden dat er een toename is in de vraag naar technische vaardigheden en digitale specialisatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, met een bijzondere hausse in telegeneeskunde.

Ze geloven ook dat 5G en robotica chirurgische operaties op afstand zullen verbeteren, evenals 3D-printen en 3D-bioprinten van organen en andere delen van het lichaam zoals oren, botten, hoornvliezen of huid. In die zin benadrukken ze dat experts uit de sector het erover eens zijn dat nieuwe technologieën dichterbij zullen brengen wat ‘5P Medicine’ wordt genoemd: gepersonaliseerde, voorspellende, preventieve, participatieve en populatiegebaseerde, wat ‘een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg’ zal betekenen. ”.