De 3 gegevens die u op uw loonlijst moet controleren om te zien of het bedrijf u minder geld betaalt

Nieuws

Alle bedrijven of werkgevers zijn verplicht de loonadministratie aan hun werknemers te verstrekken. Het is een arbeidsrecht dat is opgenomen in artikel 29 van het Arbeidersstatuut, dat bepaalt dat “de documentatie van het salaris zal worden uitgevoerd door aan de werknemer een individueel ontvangstbewijs en een bewijs van betaling daarvan te overhandigen.” Het is belangrijk om het te weten, want via de loonlijst we kunnen weten of ons salaris overeenkomt met ons of het bedrijf betaalt ons minder dan zou moeten.

Advocaat Juanma Lorente maakt dit via zijn Instagram-account bekend in een video waarin hij de drie belangrijkste punten identificeert waar alle werknemers in loondienst op moeten letten bij hun maandelijkse loonlijst.

De 3 belangrijkste loongegevens

In de eerste plaats moet dat leeftijd controleren dat op de loonlijst staat. Dit wordt meestal bovenaan verzameld en het is erg belangrijk dat de datum verschijnt valt samen met de dag waarop we beginnen te werken. Als het niet overeenkomt, “is het mogelijk dat het bedrijf u misleidt”, legt de advocaat uit.

De reden is dat we, afhankelijk van de anciënniteit, recht zouden kunnen hebben op een salarisbonus voor anciënniteit, zoals veel collectieve overeenkomsten daarin voorzien. Als dat zo is en u heeft deze nooit ontvangen, houd er dan rekening mee dat u tot de laatste 12 maanden een claim kunt indienen. U kunt dit het beste eerst met het bedrijf bespreken, door een e-mail te sturen. En als dit niet aan onze eis voldoet, zou er al een bemiddelingsstemming kunnen worden ingediend bij de Dienst Bemiddeling, Arbitrage en Bemiddeling.

Het tweede stuk informatie dat moet worden beoordeeld, is het Professionele categorie, wat meestal ook bovenaan wordt vermeld. In dit geval moeten we controleren of de toegewezen categorie overeenkomen met de functies dat wij optreden. Dit komt doordat bedrijven in veel gevallen de neiging hebben om een ​​lagere categorie aan te duiden in vergelijking met de taken die zij uitvoeren.

Categoriesectie op de loonlijst

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat onze categorie een hulporganisatie was, terwijl we in werkelijkheid niemand helpen en een verantwoordelijke positie bekleedden. Het is belangrijk om dit te verifiëren, want hoe hoger de beroepscategorie, hoe hoger het salaris dat moet worden ontvangen.

Ten slotte is het belangrijk begrijp een onderscheid: nettoloon is niet hetzelfde als brutoloon. De cao's en salaristabellen waarin is vastgelegd wat iedere werknemer moet verdienen, zijn uitgedrukt in bruto euro's. Van dit brutoloon moeten socialezekerheidsbijdragen en de bijbehorende belastinginhoudingen worden afgetrokken, zoals de personenbelasting (IRPF). Het is om deze reden dat het brutoloon altijd hoger zal zijn dan het vloeibare loon, aangezien dit laatste het “schone” (netto) bedrag weerspiegelt waarop de werknemer recht heeft.