Weet u wat uw cao is? Zo kunt u erachter komen, zodat uw bedrijf u niet misleidt

Nieuws

Als u werkt, is er iets dat u wilt weten om te controleren of aan al uw arbeidsrechten wordt voldaan, inclusief uw salarisbasis: de Collectieve overeenkomst. De meerderheid van de werknemers valt onder één contract en het is een soort contract arbeidsvoorwaarden onderhandelen collectief.

Het bevat daarom zeer belangrijke onderwerpen voor werknemers, zoals de vakanties waarop we recht hebben (hoeveel dagen behoren ons toe, of ze nu worden geteld in kalender- of werkdagen…), salaristabellen en bonussen, eigen dagen zaken, vergunningen, voorafgaande kennisgevingen die moeten worden nageleefd, of u toegang heeft tot telewerken, hoe de werkdagen eruit moeten zien… Daarnaast staat er ook in wie onze vakbondsvertegenwoordigers zijn.

Voor al deze redenen, het is belangrijk dat het wordt geïdentificeerd, vooral gezien het feit dat het Hooggerechtshof deze week heeft bepaald dat de overeenkomsten moeten worden toegepast op alle werknemers in een bedrijf, zelfs als hun baan er niet in is opgenomen (in dat geval zouden ze een van de de in de overeenkomst genoemde beroepscategorieën). Maar hoe weet je welke van jou is? Daarachter komen is heel eenvoudig.

Zo kent u uw cao

De meeste arbeidsovereenkomsten, hoewel niet verplicht, neem in artikel 7 op welke cao van toepassing is. Daarom hoeft u alleen maar naar dit gedeelte van uw contract te gaan en het zal daar verschijnen. Als dit niet verschijnt, hoewel dit normaal is, kunt u dit rechtstreeks aan uw bedrijf of werkgever vragen, aangezien u het recht hebt om dit te weten.

Als u deze vraag wilt vermijden, is er een derde optie, namelijk het raadplegen van het portaal van de Nationale Adviescommissie voor Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CNAE), mogelijk gemaakt door het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie, hoewel het resultaat in dit geval zou kunnen zijn indicatief.

Soorten collectieve overeenkomsten

Er zijn verschillende soorten collectieve overeenkomstendie zijn ingedeeld op basis van hun toepassingsgebied zoals vermeld in de USO:

 • Sectorale cao’s.
 • Staats- en nationale overeenkomsten. Deze worden gepubliceerd in de BOE.
 • Autonome sectorovereenkomsten. Ze worden gepubliceerd in de officiële autonome bulletins.
 • Provinciale sectorale afspraken.
 • Interprovinciale sectorale overeenkomsten.
 • Lokale of regionale sectorale afspraken.
 • Collectieve bedrijfsovereenkomsten.
 • Nationale bedrijfscao’s.
 • Regionale bedrijfscao’s.
 • CAO’s van lokale bedrijven.
 • CAO’s lager dan het bedrijf: ze gelden voor een specifieke groep werknemers of een werkplek.

Er moet ook onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke overeenkomsten. Het merendeel is statutair en dit betekent dat zij voldoen aan het Arbeidersstatuut, het karakter van de wet hebben en verplicht zijn. Als aan een van de daarin opgenomen voorwaarden niet wordt voldaan, kunt u dit dus melden.