Wat u moet doen als het beleggingsfonds u ziekteverlof weigert: u kunt een klacht indienen en het verlof krijgen

Nieuws

Wanneer zij een arbeidsongeval krijgen, moeten werknemers zich wenden tot de onderlinge verzekeringsmaatschappij die bij hen past (degene die zij met hun bedrijf hebben afgesloten) om medische hulp te krijgen. Als ze van mening zijn dat ze vanwege hun ziekte of letsel tijdelijk niet kunnen werken, krijgen ze een uitkering ziekteverlof, officieel bekend als de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar, Wat gebeurt er als het beleggingsfonds weigert het te geven?

In de eerste plaats moet dat het medisch rapport opvragen waarop het beleggingsfonds zijn beslissing baseert om verlof te weigeren wegens een arbeidsongeval. Op dezelfde manier is het, zoals uitgelegd door CCOO, raadzaam om de rapporten op te vragen van de tests die zijn uitgevoerd om ons te evalueren, wat een recht is dat is opgenomen in artikel 32 van Koninklijk Besluit 625/2014, zodat ze niet kunnen weigeren deze te verstrekken aan ons. Voordat we vertrekken, moeten we dat ook doen een claim indienen bij de Mutualiteitmet details over wat er is gebeurd om een ​​record achter te laten.

Vervolgens moeten we ga dezelfde dag of de volgende dag naar de RSZ-arts. Dat wil zeggen, naar onze huisarts. Dit geeft ons verlof vanwege een algemene gebeurtenis, maar het is belangrijk dat het rapport beschrijft wat onze ziekte is, hoe deze is ontstaan ​​en dat we verlof krijgen vanwege de weigering van het beleggingsfonds om het letsel of de ziekte als een arbeidsongeval te erkennen.

Hierna legt het Vakbondsinstituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid (Istas) uit dat werknemers dat wel kunnen klacht indienen bij deze organisatie via het Virtueel Bureau voor Wederzijdse Claims voor Arbeidsongevallen en Beroepsziekten van de Sociale Zekerheid. Zodra deze claim is ingediend, zou de volgende stap zijn vraag het Invaliditeitsbeoordelingsteam (EVI) aanvia de Medische Inspectie van het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid, een beoordeling om de werkoorsprong van het verlof vast te stellen.

Overzicht van de oorsprong van het ziekteverzuim

Zoals uitgelegd, zodra we ons ziekteverlof hebben vanwege algemene onvoorziene gebeurtenissen, en er is gedetailleerd beschreven dat dit is gebeurd als gevolg van de weigering van het beleggingsfonds om ons ziekteverlof toe te kennen vanwege een arbeidsongeval, wordt het “Verzoek om vaststelling van de beroepsonvoorziene omstandigheden” moet voltooid worden. . Dit moet worden ingediend via het elektronische hoofdkantoor van de sociale zekerheid, per gewone post of bij een dienst- en informatiecentrum voor de sociale zekerheid (CAISS).

Daarin moeten we alle documentatie verstrekken die ons helpt de oorsprong van de herroeping te bepalen, naast de hierboven aangehaalde rapporten. Daarna zal een herziening starten volgens de procedure geregeld in artikel 6 van Koninklijk Besluit 1430/2009. In het geval dat het INSS ons ziekteverlof als gevolg van een arbeidsongeval niet erkent, kan er binnen een termijn van 30 dagen na de oplossing beroep tegen worden aangetekend.

Van Istas leggen ze ook uit dat het nuttig kan zijn ga naar de vakbonden. Deze kunnen de claim via de Preventieafgevaardigde of het territorium kanaliseren en advies geven over alle te volgen stappen.

Waarom is het belangrijk dat ziekteverlof als gevolg van een arbeidsongeval wordt erkend?

Sommige werknemers denken misschien dat het belangrijk is om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid erkend te krijgen als een arbeidsongeval, terwijl de huisarts ons al ziekteverlof heeft verleend voor veelvoorkomende onvoorziene omstandigheden. De belangrijkste reden is dat de bedragen zijn verschillend: Als het verlof het gevolg is van een beroepsziekte of een arbeidsongeval, gaat de uitbetaling de volgende dag in. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het ontvangen van 75% van onze regelgevingsbasis.

Als het daarentegen gaat om een ​​ziekteverlof wegens een gewone ziekte of een niet-arbeidsongeval, wordt dit vanaf de vierde dag in rekening gebracht, terwijl het bedrag dat voor ons overeenkomt 60% van onze wettelijke basis bedraagt ​​(enkel vanaf de 21e dag). dag later wordt het in rekening gebracht) ontvangt 75%). Bovendien is het Mutualiteitsfonds in het eerste geval verantwoordelijk voor het dekken van de kosten van eventuele behandelingen die we moeten volgen om te herstellen.