Wat is het Pygmalion-effect?

Vooruitgang op het werk

Wat is het Pygmalion-effect?

Het Pygmalion-effect is een concept dat in de jaren zestig werd getheoretiseerd door de Amerikanen Robert Rosenthal, psycholoog, en Leonore Jacobson, schooldirecteur.

Het gaat over een zichzelf vervullende voorspelling volgens welke Het oordeel van de ene persoon beïnvloedt en wijzigt het gedrag van een ander.

In positieve zin vergroot het vertrouwen van een derde partij (positieve beleving) het zelfvertrouwen en kun je het beste van jezelf geven.

Met andere woorden: iemand waarderen om het beste uit hem/haar te halen.

De gecreëerde virtueuze cirkel is als volgt:

Vertrouwen van anderen = bouwt zelfvertrouwen op = verbetert de productiviteit

We hebben het over het Pygmalion-effect, maar ook over het Rosenthal & Jacobson-effect.

Goed om te weten : een self-fulfilling prophecy weerspiegelt een situatie waarin de persoon die een positieve of negatieve gebeurtenis voorspelt, zijn gedrag aanpast volgens zijn overtuiging.

Noteren : in de Griekse mythologie was Pygmalion een Cypriotische beeldhouwer die verliefd werd op het beeld dat hij maakte. Geraakt besloot de godin van de liefde Aphrodite haar in een levende vrouw te veranderen. Ze noemde haar Galathée.

Illustratie van het Pygmalion-effect

Wat is het Golem-effect?

Het Golem-effect is de tegenovergestelde richting van het Pygmalion-effect.

Namelijk dat het negatieve oordeel van het ene individu leidt tot een aanzienlijke daling in de prestaties van een ander.

Pygmalion- en Golem-effecten: wat zijn de verschillen?

De twee effecten gaan uit van dezelfde observatie: de percepties die individuen van anderen hebben, beïnvloeden de reacties van degenen die worden beoordeeld.

Maar hun gevolgen zijn het tegenovergestelde:

 • Wanneer een gunstige perceptie succes aanmoedigt, spreken we van het Pygmalion-effect.
 • Wanneer een ongunstige perceptie tot middelmatigheid leidt, wordt dit het Golem-effect genoemd.

Experimenten met het Pygmalion-effect

Om deze self-fulfilling prophecy te theoretiseren, werden verschillende experimenten uitgevoerd.

Het rattenexperiment van Robert Rosenthal

Voor zijn eerste experiment vertrouwde Rosenthal ratten toe aan twee teams van studenten, waardoor ze geloofden dat de verdeling was gedaan op basis van intelligentiecriteria. In werkelijkheid werden er geen specifieke criteria gehanteerd.

Aan het einde van het experiment werd waargenomen dat de ratten die profiteerden van een groter geloof in hun intelligentie betere prestaties leverden dan de anderen.

De kinderervaring door Robert Rosenthal

In de jaren zestig voerden Rosenthal en Jacobson IQ-tests uit bij verschillende basisschoolleerlingen.

20% van hen kreeg een overschatte beoordeling.

De resultaten zijn vervolgens naar docenten gestuurd, maar zonder dat zij zich bewust waren van de vervalsing. Er werd hen gevraagd zich normaal te gedragen tegenover alle studenten.

Een jaar later scoorden de leerlingen met een overscore, door andere IQ-tests opnieuw af te leggen, 5 tot 25 punten hoger op de test.

Dit experiment toonde aan dat leerlingen van wie de leraren dachten dat ze meer begaafd waren, hun intellectuele potentieel volledig ontwikkelden.

Hoe kan het Pygmalion-effect worden gebruikt?

Aanvankelijk getest en geïmplementeerd op scholen, werd het gebruik ervan uiteraard uitgebreid naar de zakenwereld om de prestaties van een groep te verbeteren. Het simpele feit dat u in het succes van een werknemer gelooft, vergroot daadwerkelijk zijn kansen op succes. Het creëert de vaardigheid niet, maar het zorgt ervoor dat je voldoende in jezelf gelooft om het te verwerven.

Maar deze self-fulfilling prophecy is van toepassing zodra er een gemeenschap bestaat.

Het wordt bijvoorbeeld in de geneeskunde toegepast met de beroemde placebo, die je meeneemt op het pad naar genezing terwijl je gelooft dat je het echte medicijn inneemt, omdat alles afhangt van de verwachting die je ervan hebt.

Het Pygmalion-effect in management

Wat zijn de vele voordelen ervan in bedrijfsbeheertechnieken? Zijn er nadelen aan de praktijk ervan? Onze antwoorden.

De manager: sleutelelement van de self-fulfilling prophecy?

In het middelpunt van de profetie staat de manager. Het middelpunt van de ontwikkeling van medewerkers in een bedrijf; daarop rust de profetie.

De manager is verantwoordelijk om zijn team op het juiste pad te leiden, zodat het al zijn doelstellingen bereikt of overtreft, in het belang van het bedrijf. DE manager pygmalion is een bevrijder van potentieel.

Als de overtuigingen van de persoon positief zijn, profiteert de hele energie van de groep ervan. Het Pygmalion-effect nodigt de manager uit om tegen zijn vooroordelen te vechten. Om dit te doen, moet hij zich er eerst van bewust zijn en er vervolgens vanaf kunnen komen.

Goed om te weten : vooroordelen en stereotypen zijn de grootste vijanden van de manager en ondermijnen het Pygmalion-effect. Ze kunnen leiden tot meningsverschillen tussen teamleden, waarbij sommigen worden bevoordeeld of anderen worden gedevalueerd.

Het Pygmalion-effect verhoogt de productiviteit van zijn teams

Een gewaardeerde werknemer is een werknemer die een beter gevoel van eigenwaarde heeft en daardoor eerder geneigd is zijn productiviteit te verhogen.

Concreet, de werknemer die door zijn superieuren wordt gewaardeerd, zal betere resultaten behalen dan anderen.

Meer in het algemeen is de theorie gunstig voor:

 • Zelfvertrouwen.
 • Motivatie.
 • Zelfvertrouwen.
 • Het creëren van een klimaat dat bevorderlijk is voor werk en zorg.
 • De wens om zelf een positieve mindset aan te nemen.

Het Pygmalion-effect zorgt voor een positiever management

Geloven in uw teams kan alleen maar positieve gevolgen hebben.

DE zorgzaam beheer kan worden geïmplementeerd door:

 • Individuele of teampunten om elke kleine of grote overwinning te vieren.
 • Financiële beloningen om inspanningen aan te moedigen.
 • Gedelegeerde taken om het verleende vertrouwen aan te tonen.
 • Grotere autonomie bij het uitvoeren van missies.

Uiteindelijk is het enige wat een manager mogelijk maakt de leden van zijn team op hun beurt promoveren, zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven in het belang van het bedrijf.

Omgekeerdkunnen de slechte prestaties van een persoon geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de negatieve overtuigingen van zijn of haar manager.

Wat zijn de nadelen?

Wil de self-fulfilling prophecy al zijn effecten kunnen sorteren, dan is het noodzakelijk om bepaalde tekortkomingen weg te werken die specifiek zijn voor de arbeidswereld:

 • DE hiërarchische verwachtingen moeten realistisch zijn En in lijn met de fysieke en intellectuele capaciteiten van de talenten. Onrealistische verwachtingen kunnen alleen maar stress en totale demotivatie van teams veroorzaken. Overschatte doelstellingen kunnen bijvoorbeeld de talenten van het bedrijf alleen maar demotiveren, zelfs met de beste motivatie ter wereld.
 • DE vooroordelen en anderen dicteert moeten zijn gevochten. Maar hiervoor moet je noodzakelijkerwijs een fase van zelfidentificatie kunnen doorlopen, die niet iedereen is gegeven.

Ons advies voor het opzetten ervan

Het ontbreekt uw teams aan motivatie en u wilt hen een positieve golf bezorgen? Het overnemen van de virtuele cirkel van Pygmalion is een uitstekend idee.

Om dit te doen, raden wij u aan deze paar tips te volgen:

 • Vraag uzelf af in welke mate uw vooroordelen over uw teamleden bestaan.
 • Maak jezelf hiervan los.
 • Waardeer regelmatig al uw medewerkers, individueel of in groep, en vier elke overwinning.
 • Stel motiverende en haalbare doelen voor hen.
 • Geef ze meer autonomie bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.
 • Voer regelmatig controles uit om hen aan te moedigen en hun inspanningen te erkennen.
 • Beloon ze.

Conclusie

Het werk van Rosenthal en Jacobson uit de jaren zestig benadrukte het Pygmalion-effect, volgens hetwelk het vertrouwen van derden een gunstige invloed heeft op het zelfvertrouwen. Toegepast op de arbeidswereld wordt de manier waarop managers hun werknemers behandelen beïnvloed door wat zij van hen verwachten:

 • Als de verwachtingen hooggespannen zijn, is de productiviteit waarschijnlijk goed.
 • Als hun verwachtingen laag zijn, is de productiviteit waarschijnlijk laag.

Aan de kant van het management kan deze positieve cirkel alleen tot stand worden gebracht nadat talloze vooroordelen zijn overwonnen om eerlijk gedrag ten opzichte van alle talenten waaruit het team bestaat te garanderen.

Aan de beheerde kant is het aan u, nadat u de voordelen van zorgzaam management heeft geproefd, om uw positieve overtuigingen met uw collega’s te delen om op hun beurt hun acties te beïnvloeden.