Wat is een opschaling? –

Vooruitgang op het werk

Na de opstart, de scale-up

Als de twee benamingen heel dicht bij elkaar liggen, is dat geen toeval. De start-up duidt inderdaad een opkomend bedrijf aan met een hoog groeipotentieel dat een activiteit op het gebied van technologie uitvoert. In de opstartfase bestaat de opstart vaak uit een klein team met beperkte middelen. Zijn uitdaging: zijn MVP (Minimum Viable Product) opzetten en zijn bedrijfsmodel valideren. Met andere woorden, ontwikkel een eerste verkoopbare versie van zijn product – of dienst – en valideer het bijbehorende beloningsmodel.

De scale-up is een start-up doorgegeven aan stage nummer 2. Vandaar het Engelse woord “Scale”, wat in het Frans “schaal” betekent. Van de start-up tot de scale-up manifesteert de schaalverandering zich op alle niveaus doordat het bedrijf vrijwillig een groeistrategie. In deze fase worden het aanbod en het businessmodel gevalideerd. Het doel van een scale-up is daarom om van schaal te kunnen veranderen om zijn bedrijf en zijn omzet aanzienlijk te laten groeien.

De scale-up, een bedrijf in zeer sterke groei

De groei- en innovatiestrategie van het bedrijf, intern en extern ontwikkeld, gaat gepaard met een aanpassing van de organisatie en structuur. Het steunt op de ontwikkeling van human resources met teams die zich in een tijdsbestek van enkele maanden vermenigvuldigen, en een toename van financiële bijdragen met kapitaalopeningen en fondsenwerving.

Het doel is om de activiteit van het bedrijf te ontwikkelen met nieuwe aanbiedingen, de verovering van nieuwe markten, een nieuw bedrijfsmodel en/of een internationale lancering.

Vaak aangeduid alshyper groeiend bedrijfde scale-up toont a groei met dubbele cijfers minimaal 20% per jaar.

Wie werkt er in scale-up?

Financiële, commerciële, marketing-, IT-, technische en administratieve profielen: we vinden in scale-up alle skills van een klassiek bedrijf, met daar bovenop een bijzonder uitgebreide IT-afdeling. De scale-up is immers vaak ontwikkeld vanuit een concept dat technologische innovaties en digitale toepassingen omvat. Informatiesystemen (IS) zijn daarom de sleutel in dit type structuur.

Opschaling: werkwijze en vaardigheden

Opschaalpunt zonder continue innovatie. Bij scale-up streven we naar de manier van doen van de start-up: innoveren, testen, aanpassen. En weer innoveren, door de markt voortdurend te monitoren en voortdurend in vraag te stellen. De agile-methode en de scrum-methode komen uit de IT-afdeling om op alle soorten projecten toe te passen. Zo moeten de medewerkers van de scale-up, naast het diploma, de jeugd en de “coolheid”, blijk geven van wendbaarheid, autonomie en leiderschap. Vaak begiftigd met relationele kwaliteiten en zeer goede organisatorische vaardigheden, spreken de profielen die de scale-up integreren verschillende vreemde talen, zijn ze in staat om een ​​360°-visie op de projecten te hebben, zijn ze niet bang voor hypergroei… niet bang voor verstoring.