Wat is de termijn voor het betalen van een schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag?

Nieuws

Wanneer een ontslag onredelijk verklaardheeft het bedrijf of de werkgever twee opties: de werknemer opnieuw in dienst nemen of schadevergoeding betalen. Als u voor deze tweede optie kiest, bedraagt ​​de ontslagvergoeding die u moet betalen 33 dagen salaris per gewerkt jaar, met periodes van minder dan een jaar, pro rata per maand, met een maximum van 24 maandelijkse betalingen.

Indien de arbeidsovereenkomst echter vóór 12 februari 2012 is ondertekend, bedraagt ​​het bedrag 45 dagen salaris per gewerkt jaar, met een maximum van 42 maandelijkse betalingen. In beide gevallen is de termijn om deze schadevergoeding wegens onredelijk ontslag te betalen is hetzelfde: 5 dagen vanaf de kennisgeving van het vonnis (Om de niet-ontvankelijkheid te kunnen verklaren, is het verplicht dat een rechter een vonnis uitspreekt).

Wat kan ik doen als mijn compensatie niet binnen 5 dagen wordt betaald?

In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat als de onderneming niet binnen een termijn van vijf dagen kenbaar maakt welke van de twee opties zij heeft gekozen, de terugkeer van de werknemer in zijn of haar baan van kracht wordt. Als u er nu voor hebt gekozen de compensatie te betalen en u deze na deze periode niet heeft betaald, de werknemer kan het openstaande bedrag opeisen.

De eerste stap om een ​​claim in te dienen, met een termijn van een jaar om dit te doen, is het indienen van een bemiddelingsdocument, dat tot doel heeft overeenstemming te bereiken tussen beide partijen voordat de zaak voor de rechter komt. Indien de onderneming na het vieren van deze verzoeningsdaad de schadevergoeding nog steeds niet betaalt, moet een vordering worden ingediend bij de Sociale Rechtbank. Hiervoor zijn er twee gerechtelijke kanalen: de monitoringprocedure en de gewone.

monitoringprocedure

Is hij sneller proces in deadlines, zoals verklaard door Miralbell Guerin Abogados. Om hiervoor te kiezen moet u aan bepaalde eisen voldoen, namelijk dat de te betalen bedragen te laat zijn (de betalingstermijn is al verstreken), dat ze opeisbaar zijn en dat het gevorderde bedrag staat al vast eerder. Enkele factoren waaraan wordt voldaan in de meeste gevallen van niet-betaling van een ontslagvergoeding.

Ook mag het bedrijf niet failliet zijn en mag het gevorderde bedrag niet hoger zijn dan 6.000 euro. Zodra de vordering is toegewezen, waarvoor een uitspraak nodig is waarin het ontslag niet-ontvankelijk wordt verklaard, geeft de rechter het bedrijf of de werkgever een 10 dagen om te betalenwat rechtstreeks bij de werknemer kan worden gedaan, door hem voor de rechter te accrediteren of door hem op de rekening van de rechtbank te registreren.

Als het bedrijf verzette zich tegen de betaling van een schadevergoedingzou de werknemer twee opties hebben:

  • Verbaal oordeel (minder dan 6.000 euro): in minder dan 10 dagen nadat het bedrijf zijn verzet heeft ingediend, moet de werknemer zijn claim bekrachtigen, de informatie verder uitbreiden en bewijsmateriaal verzamelen. Als de rechter daarmee instemt, kan de executieprocedure beginnen.
  • Gewone rechtszaak. Dit wordt in de volgende sectie uitgelegd.

Gewone procedure

Het wordt gebruikt als het bedrijf verzet heeft aangetekend tegen het verzoek om een ​​monitoringproces of direct als de schadevergoeding hoger is dan 6.000 euro.. Het duurt langer dan normaal en je hebt een maand de tijd om de nieuwe vraag in te dienen, waarop het bedrijf binnen een termijn van 20 dagen moet reageren. De rechter zal eerst een voorlopige hoorzitting bijeenroepen waarin al het bewijsmateriaal zal worden gepresenteerd en later zal het proces plaatsvinden. Als de uitspraak van de rechter gunstig was, zou de uitvoerende procedure beginnen.