Voor de helft van de leidinggevenden is een verandering van bedrijf meer lonend dan blijven

Nieuws

Meer “ontevreden” leidinggevenden

De overgrote meerderheid van de kaderleden (80%) beschouwt zichzelf als “tevreden” met hun professionele situatie. Toch zijn de “ontevredenen” dit jaar talrijker (+6%) dan vorig jaar. Ook onder kaderleden breidt de onvrede zich uit: terwijl 22% “zeer tevreden” blijft met hun werk, een stabiel cijfer in vergelijking met vorig jaar, zijn kaderleden die verklaarden “redelijk tevreden” te zijn (58%) voor sommigen overgeschakeld naar ontevredenheid (20% ).

Management en beloning, de ergernissen van de ontevredenen

Wat doen deze 20% van de leidinggevenden is ontevreden ? Zinloosheid op het werk? De nutteloosheid van hun missies? Niet echt. Eerst noemen ze management (27%) en remuneratie (25%). Begrijp: ik hou van mijn werk, maar ik voel me niet voldoende erkend door mijn superieuren en niet genoeg betaald.

Ontberingen, een onderwerp onder leidinggevenden

Een andere mogelijke verklaring: 20% van de ondervraagde leidinggevenden vindt dat ze een “pijnlijke” baan hebben. Met de pensioenhervorming centraal in het nieuws gezet, spaart het onderwerp van het zware werk deze categorie werknemers, die toch als bevoorrecht wordt beschouwd, niet. Maar over welke ontberingen hebben we het bij leidinggevenden? Het is niet fysiek maar vooral te wijten aan een hoge werkdruk (28%) en stress (24%).

De ontbering neemt toe met het aantal personen ten laste (35% voor managers met meer dan 20 personen) en de gewerkte tijd (45% bij managers die 50 uur of meer werken, d.w.z. bijna twee keer zoveel als bij mensen die aangeven minder dan 35 uur te werken). .

Weggaan levert meer op dan blijven

De wens om te verhuizen is terug op het niveau van 2018. Ondanks de economische moeilijkheden zijn er nu evenveel leidinggevenden die zeggen open te staan ​​voor kansen (44%, +6 punten vs. juli 2022), als leidinggevenden die bij hun bedrijf willen blijven ( 45%, – 6 pnt).

Het is niet verwonderlijk dat de eerste kandidaten die vertrekken managers zijn die ontevreden zijn over hun huidige professionele situatie (58%), maar ook degenen wier vooruitzichten wellicht belangrijker zijn: managers en vermogende categorieën. Voor hen lijkt een verandering van bedrijf een meer lonend vooruitzicht dan op hun plaats blijven.

Omgekeerd blijven oudere kaderleden liever bij hun bedrijf (57%).

Er zijn meer mensen die vacatures raadplegen dan vorig jaar (47% tegenover 42% vorig jaar) en hun zoekopdrachten zijn gericht op hun regio.

De “boemerang”-medewerker wordt trendy

Het fenomeen van de “boemerangmedewerkers” wint aan kracht als we de geïnterviewde kaderleden mogen geloven: 1 manager op 10 (9%) verklaart het bedrijf te hebben verlaten en daarna terug te keren, terwijl de helft van degenen die getuige waren van de terugkeer van een van hun collega’s in de verleiding zou komen dit te doen (52%).

Het moet gezegd worden dat deze beslissing het met name mogelijk maakt om iemands financiële situatie te verbeteren volgens 61% van de respondenten (82% van degenen die dit hebben gedaan).

Flexibiliteit van het werk is een essentieel criterium

Om kaderleden aan te trekken en te behouden, is het noodzakelijk om organisaties en werktijden flexibeler te maken, benadrukken de kaderleden.

Telewerk blijft het element waar de leidinggevenden het meest de voorkeur aan geven: 48% gelooft dat het een doorslaggevend element is. 45% hecht veel waarde aan een visie waarin de mens centraal staat, met een zekere horizontaliteit in beslissingen, en 43% gelooft dat de 4-daagse werkweek zonder loonverlies een grote troef is. Ondersteuning bij het professionele project is minder aantrekkelijk (33%).

* 22e /Ifop-barometer over het moreel van de leidinggevenden: de enquête werd gehouden onder een steekproef van 1.002 mensen, representatief voor de leidinggevenden in de privésector (quotamethode). De interviews werden uitgevoerd door middel van een zelf ingevulde online vragenlijst van 6 tot 15 maart 2023.