Spiritueel leiderschap volgens Didier Pitelet: een verlicht humanisme

Nieuws

Wat is een spiritueel leider?

Anticiperend op controverses waarschuwt Didier Pitelet in zijn werk meteen “Natuurlijk gaan bij het noemen van de term ‘spiritueel’ schilden omhoog in het land van Voltaire en Diderot. Maar het zou een ernstige vergissing zijn om spiritualiteit en religie te verwarren. Er zit in feite niets religieus in het onderwerp, laat staan ​​een bezwering, maar slechts een ambitie om de authenticiteit in menselijke relaties te prijzen.

De echte prestaties van een bedrijf zijn niet alleen economisch, maar ook prestaties van het hart.

Didier Pitelet

Leiders moeten hun overtuigingen durven laten gelden en niet langer “Ze tonen hun onderwerping aan het economische model, steeds meer Angelsaksisch, door afstand te nemen van de Europese culturele normen, en uiteindelijk hebben we ‘gekopieerde’ leiders, van wie we niet weten wat ze vertegenwoordigen, wat ze belichamen en waar ze in geloven ».

Authenticiteit en overtuigingen koste wat het kost behouden: “Bij spiritueel leiderschap moet er afstemming zijn tussen het lef, het hoofd en het hart van de leider”benadrukt Didier Pitelet.

Wie is een spiritueel leider?

Eerlijk gezegd worden de kant-en-klare recepten voor beter leiderschap als middelmatig beschouwd. Laat het duidelijk zijn: ieder persoon heeft zijn eigen leiderschap door zijn geschiedenis en ervaring. En Didier Pitelet is het daarmee eens.

Volgens hem kent spiritueel leiderschap echter enkele invarianten.

  • eerlijkheid : de spirituele leider (LS) “zegt wat hij doet en doet wat hij zegt” zonder ooit te proberen te manipuleren of te misleiden.
  • Zelfgevend: “Hij geeft de voorkeur aan het ‘wij’ boven het ‘ik’ en geeft zichzelf volledig aan degenen die hij geacht wordt te begeleiden.” Dit is precies het tegenovergestelde van de egocentrische ‘ik, ik, ik’-leider.
  • Moed : de minst voorkomende kwaliteit in het bedrijfsleven! De L.S. “campagnes voor de rechten en plichten van elke persoon in naam van een collectief engagement”benadrukt Didier Pitelet.
  • Het respect : verschillen, standpunten, mensen, LS belichaamt respect.
  • bescheidenheid : nogmaals, een sport die weinig wordt beoefend in de professionele wereld. De LS is “een volger van de omgekeerde piramide omdat hij als geen ander weet dat hij niets kan doen zonder zijn teams”.
  • Voorbeeldigheid : de legitimiteit van een LS is gebaseerd op zijn voorbeeldigheid in termen van inzet, werk, nauwgezetheid, ethiek en gedrag.
  • Luisteren : ongeacht de status van zijn gesprekspartner, de LS luistert de hele tijd naar iedereen. “Hij weet dat dit de beste manier is om talent te ontdekken, stimuleren en behouden. Hij maakt van luisteren zijn ‘handelsmerk’besluit Didier Pitelet.