Ontwikkel uw businessplan voor uw carrière

Vooruitgang op het werk

Ondernemers hebben goed gedefinieerde methoden om originele ideeën naar voren te brengen. Deze bewezen technieken maken het ook mogelijk om de haalbaarheid van een project te beoordelen. De laatste jaren worden deze tools vaak op persoonlijke basis gebruikt, als onderdeel van loopbaanbeheer. Het boek “Business Model You”, dat eind augustus verscheen bij Pearson, stelt voor om één ervan, het “business model”, toe te passen op de werknemer en/of de kandidaat.

Wat is een businessmodel?

Het is de visuele en schematische weergave (in de vorm van een tabel) van de organisatie van een bedrijf. Het houdt rekening met zijn middelen, zijn behoeften, kosten, klanten en producten, enz. Moeilijk om de analogie met een mens voor te stellen? Niet zo veel. Het boek laat zien dat de partners van een bedrijf corresponderen met… je persoonlijke netwerk en je medewerkers; dat de hoofdactiviteit van een onderneming gelijk staat aan het beroep van de particulier, enz. Kortom, de 9 blokken waaruit het bedrijfsmodel van een bedrijf bestaat, worden omgezet in 9 essentiële elementen voor iemands carrière.

De 9 sleutelelementen van een carrière

1- Wie helpt u (uw partners)?

2- Wat u doet (uw hoofdactiviteit)

3- Uw toegevoegde waarde (wat uw klanten bij u vinden)

4- Hoe communiceer je (met je klanten)?

5- Wie helpt u (uw klanten)?

6- U en de middelen die tot uw beschikking staan ​​(uw middelen)

7- Hoe u uw aanbod verspreidt (hoe uw klanten u kennen)

8- Wat je geeft (kosten)

9- Wat u ontvangt (inkomen en toeslagen)

Het bepalen van deze 9 elementen (en het visualiseren van je carrière door middel van het businessmodel) zou je moeten helpen om je vaardigheden, je doelstellingen en je middelen duidelijker te zien, aldus de auteurs van het boek. Niettemin geven deze laatste aan dat u dan een reflectie moet beginnen om uw “bedrijfsmodel” te ontwikkelen. Deze methode ontslaat je dus geenszins van diepgaande introspectie, maar levert wel een leesrooster op. Het helpt je gewoon om anders te denken dan de traditionele methoden die worden gebruikt tijdens een vaardigheidsbeoordeling of coaching.

De matrix om uw businessmodel te ontwikkelen

Bron : http://www.businessmodelgeneration.com/canvas

De andere tools die een werknemer van het bedrijf kan stelen

Volgens Jérôme Hoarau, auteur van “Entrepreneurial Adventure”.

– “Brainstormen” (alleen of met anderen).

– De “back casting” (het visualiseren van een einddoel en het uitwerken van het plan om dit te bereiken).

– “Mindmapping”, het maken van een diagram om uw ideeën te ordenen.

– De “retro planning”, om zijn acties te plannen.

Elodie Buzaud © .fr