Nieuwe opposities opgeroepen door PvdA: word ambtenaar en verdien 45.000 euro per jaar

Nieuws

Het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie heeft gebeld 99 plaatsen voor toegang tot het Superior Corps of Labor and Social Security Inspectors. Deze zullen worden opgelost door het algemene systeem van vrije toegang, wat een geweldige kans is voor mensen met een hogere opleiding die als ambtenaar willen werken. Daarnaast hebben ze nog eens 30 posities aangekondigd voor het interne promotiesysteem.

De salarissen van deze overheidsfunctionarissen, zoals aangegeven op de verschillende academies en websites voor de voorbereiding van de oppositie, variëren tussen 45.000 en 50.000 euro bruto per jaarhoewel het gedurende de hele professionele loopbaan kan stijgen (het basissalaris kan worden geraadpleegd in de salarissen van ambtenaren, die elk jaar bij de algemene staatsbegrotingen worden gepubliceerd).

Wat het selectieproces betreft, zullen zowel aanvragers van vrije toegang als aanvragers van interne promotie dit moeten doen slagen voor een selectief vak aan de School voor de Arbeids- en Sociale Zekerheidsinspectie, voor het “verwerven van kennis en vaardigheden om kandidaten specifiek voor te bereiden op de uitoefening van hun functie.” Deze cursus zal zowel een theoretisch als een praktisch karakter hebben, en het is noodzakelijk om deze te behalen om uiteindelijk een ambtenaarspositie te verkrijgen.

Vereisten om inspecteur arbeid en sociale zekerheid te zijn

Mensen die de examens voor Arbeids- en Sociale Zekerheidsinspecteurs willen afleggen, moeten aan het volgende voldoen vereistenzoals beschreven in de regels van de oproep:

  • De Spaanse nationaliteit hebben.
  • De titel Doctor, Graduate, Engineer, Architect of Degree hebben.
  • Beschikken over de functionele capaciteit die nodig is om de functies uit te voeren die voortvloeien uit de uit te oefenen functie.

In het geval van presenteren via het systeem van Interne promotiemoet ook aan deze voorwaarden worden voldaan:

  • Behoort als beroepsambtenaar tot een van de organen of schalen van het algemeen bestuur van de staat van subgroep A2 of tot de post- en telegraaforganen of schalen, toegewezen aan subgroep A2, of tot de organen of schalen van subgroep A2 van de rest van de Administraties opgenomen in artikel 2.1 van de wet van het basisstatuut van overheidspersoneel.
  • Gedurende ten minste twee jaar effectieve diensten hebben verleend als beroepsambtenaar in het Korps of de Schalen van subgroep A2 of in het Post- en Telegraafkorps of de Schalen, toegewezen aan subgroep A2, of in het Korps of de Schalen van subgroep A2 van de rest van de Administraties opgenomen in artikel 2.1 van de wet van het basisstatuut van overheidspersoneel.

Inspecteur oppositietests

De oppositiefase voor vrije toegang bestaat uit 4 oefeningen, allemaal eliminerenddie uit het volgende bestaan:

  • Eerste oefening: ontwikkel schriftelijk, gedurende maximaal 4 uur, twee onderwerpen uit de syllabus (één uit het eerste blok en één uit het tweede of derde blok).
  • Tweede oefening: mondelinge presentatie, binnen een periode van 50 minuten, van vier onderwerpen die willekeurig uit de syllabus zijn getrokken (twee onderwerpen uit het eerste deel (Werk) en twee onderwerpen uit het tweede deel (Sociale zekerheid).
  • Derde oefening: ontwikkel schriftelijk, in maximaal 4 uur, twee onderwerpen uit de syllabus (een onderwerp uit het derde deel van Arbeidsrisicopreventie en een onderwerp uit het vierde deel van Arbeidsinspectie en Procedure).
  • Vierde oefening: deze is verdeeld in twee eliminerende delen. De eerste bestaat uit het uitbrengen van een rapport of besluit over een praktijkcasus en de tweede uit een taalkennistoets.

Nadat deze toetsen zijn behaald, moet ook het bovengenoemde selectieve vak worden behaald.

Hoe u zich kunt inschrijven voor de opposities

Voor Schrijf u in voor deze opposities bijeengeroepen door het Ministerie van Arbeid, moet u toegang krijgen tot de dienst Selectieve Testregistratie (IPS) van het General Access Point, dat toegankelijk is via deze link. De deadline is tot 22 april 2024.