Leercontract, professionaliseringscontract: wat te controleren voor ondertekening

Vooruitgang op het werk

Je hebt de sollicitatiegesprekken glansrijk doorstaan, je bent ingeschreven in een opleidingscentrum, de manager wacht op je… Het is tijd om je leercontract of professionaliseringscontract te ondertekenen. In plaats van hals over kop te haasten, neem de tijd om het stuk papier opnieuw te lezen dat in ieder geval uw arbeidsvoorwaarden voor het komende jaar zal bezegelen.

Wat is het verschil tussen een leercontract en een beroepscontract?

  • Een leercontract betreft een initiële opleiding. De werknemer moet bij aanvang van de leertijd tussen de 15 en 25 jaar oud zijn.
  • Een professionaliseringscontract betreft permanente educatie. De werknemer kan een jongere van 16 tot 25 jaar zijn, een werkzoekende ouder dan 25 jaar, een begunstigde van het actief solidariteitsinkomen (RSA), de specifieke solidariteitsuitkering (ASS) of de tegemoetkoming voor volwassenen met een handicap (AAH) of een persoon die geniet vanuit één inburgeringscontract.

Is de duale student of werknemer?

De duale student is een werknemer, die zich dus als zodanig moet aangeven bij alle administratieve diensten: kinderbijslagfonds, belastingen, enz. De duale werknemer heeft echter een wat bijzonder statuut, dat op bepaalde punten vergelijkbaar is van die van de student. Bij aanvang van de opleiding ontvangt hij een vakstudentenkaart, uitgegeven door zijn CFA. Het geeft hem bijvoorbeeld recht op territoriale steun of kortingen op het openbaar vervoer, net als studenten.

Vanaf wanneer gaat het contract in als de duale student begint met de opleiding?

Het is raar maar het gebeurt: er kunnen twee startdata op het contract staan, die overeenkomen met de start van de opleiding en de start van het bedrijf. Wat je geit moet maken. Het belangrijkste om te weten is eigenlijk dat de regels van het contract (salaris, opbouw van rustdagen, enz.) pas gelden als je begint te werken. Een duale student die op 1 september met zijn opleiding begint maar pas op 1 oktober in dienst treedt, wordt vanaf oktober doorbetaald. Rustdagen en andere toeslagen gaat hij pas op 1 oktober opbouwen.

Nog een belangrijk detail: intrede in een bedrijf kan maximaal drie maanden voor of drie maanden na aanvang van de opleiding plaatsvinden. Anders is het contract niet geldig.

Hoe wordt de rotatiesnelheid bepaald?

De rotatiesnelheid is niet gespecificeerd in het contract. Het kan in de loop van het jaar worden gewijzigd. Het is het opleidingscentrum dat beslist. De enige voorwaarde is dat het bedrijf tijdig wordt geïnformeerd, zodat de werkgever de werkuren volgens dit rooster kan indelen. De prioriteit ligt bij opleiding: de werknemer is niet beschikbaar voor het bedrijf.

Alle ritmes zijn toegestaan, zolang beide partijen het er maar over eens zijn. Het kan van tevoren worden vastgesteld, maar op elk moment stipt worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als er op het laatste moment een cursus of congres aan de planning wordt toegevoegd. In dit geval is het de school die het bedrijf waarschuwt. De plaatsvervanger mag in geen geval tussenbeide komen als er een conflict is.

Wat is een cao?

In Frankrijk worden alle werknemers beschermd door het arbeidsrecht. Een collectieve overeenkomst is een tekst die specificeert dat een bepaalde groep mensen rechten geniet die nog gunstiger zijn dan die in de arbeidswet: een hoger minimumloon, meer vakantiedagen, enz.

Het kan een overeenkomst zijn met betrekking tot een handel, in welk geval het mogelijk is om het op de site te raadplegen Legifranceof een bedrijfsovereenkomst. In dit geval is het mogelijk om te vragen om het te raadplegen alvorens te ondertekenen. Het bedrijf is verplicht deze ter beschikking te stellen aan de werknemers. Indien de werknemer het wenst te raadplegen tijdens zijn contract, kan hij zich wenden tot personeelszaken of tot personeelsafgevaardigden.

Moet het bedrijf restaurantkaartjes verstrekken aan werkstudenten?

Als het bedrijf restaurantkaartjes uitreikt aan haar medewerkers, heeft de duale student daar ook recht op. Dit betaalmiddel, aangeboden in de vorm van een kaart of chequeboekje, kan alleen worden gebruikt voor voedingsproducten. Dit is voordelig omdat de werknemer een deel betaalt, dat wordt ingehouden op het salaris, en de werkgever de rest betaalt. Wees echter voorzichtig: er is geen verplichting om restauranttickets te voorzien voor de dagen dat je in opleiding bent.

Zie ook: Onder welke voorwaarden kan ik mijn leerwerkovereenkomst beëindigen?