Duaal-leerkracht: welk salaris bij leer- en beroepsovereenkomsten

Vooruitgang op het werk

Of je nu een leercontract of een professionaliseringscontract hebt, je bent een werknemer. Dat betekent… je hebt een salaris. Elke maand. Als je ondernemer bent, maar ook tijdens je stageperiodes. Deze bezoldiging varieert volgens verschillende criteria (type contract, duur van de opleiding, leeftijd van de duale student) en stijgt elk jaar.. En sommige duale studenten krijgen zelfs meer dan het minimum, omdat ze afhankelijk zijn van een gunstiger contract. Om u te helpen uw weg te vinden, zijn hier de salarisroosters waarnaar u kunt verwijzen.

Het minimum leerloon

Bij een leercontract zijn de werkgeverslasten bijna nihil. Het is dus vrij eenvoudig om zijn salaris te evalueren, aangezien “het netto gelijk is aan het bruto”. Geen gedoe met de verschillende premieregels op de loonstrook, die zijn er bijna niet. De leerling kan dus direct verwijzen naar het minimum brutoloon zonder voor onaangename verrassingen te komen te staan ​​bij ontvangst van de eerste cheque. Om zijn salaris te kennen, moet je zijn leeftijd en het jaar van zijn opleiding kruisen.

Onder de 18

Van 18 tot 21 jaar

21 en ouder

1tijd jaar

25%

ofwel 364,38 euro

41%

ofwel 601,31 euro

53%

ofwel 777,31 euro

2e jaar

37%

d.w.z. 542,65

49%

ofwel 718,64 euro

61%

ofwel 894,64 euro

3e jaar

53%

d.w.z. 777,31

65%

namelijk 953,30 euro

78%

ofwel 1.143,96 euro

Bron: service-public.fr, 2016

Merk op dat het minimumloon elk jaar iets wordt verhoogd.

Het minimumloon in een professionaliseringscontract

Bij een professionaliseringscontract is het salaris hoger maar de lasten hoger. Het is dus essentieel om zijn brutoloon en zijn nettoloon te berekenen om een ​​goed zicht te hebben op zijn verloning. Dit keer telt niet het aantal jaren maar het soort contract.

Diploma lager dan een professioneel baccalaureaat

Bac pro of meer

Onder 21

55% van het minimumloon

namelijk 806,64 euro

65%

namelijk 953,30

Van 21 tot 26 jaar

70%

ofwel 1026,63 euro

80%

d.w.z. 1173,29

Meer dan 26

100%

ofwel 1466,62 euro

100%

ofwel 1466,62 euro

Bron: service-public.fr, 2016

Speciaal geval nr. 1: een gunstiger cao

Let op: in deze tabellen wordt alleen het minimumloon weergegeven “onder voorbehoud van gunstiger contractuele of conventionele bepalingen”, specificeert het ministerie van Arbeid. Vertaling: als er een conventioneel minimumloon is voor een bedrijf of beroep, heeft dit voorrang. En je krijgt meer betaald! In dit geval is je indicatieloon op je contract een percentage van het SMC (conventioneel minimumloon) en niet het Smic (conventioneel interprofessioneel minimumloon).

Ga voor meer informatie naar Legifrance om de overeenkomst voor uw vak te vinden. En als de bepalingen bedrijfsintern zijn, kunt u vragen om de overeenkomst te raadplegen met personeelszaken, bijvoorbeeld vóór de ondertekening van het contract, of met personeelsvertegenwoordigers.

Bijzonder geval nr. 2: de duale student heeft meerdere opeenvolgende contracten afgesloten

Goed nieuws voor wie langdurig duaal wordt opgeleid. Als je meerdere leercontracten of meerdere professionaliseringscontracten aan elkaar koppelt, kan je beloning niet dalen. Ook als u van het ene bedrijf naar het andere verhuist. Het bedrijf is verplicht om uw salaris minimaal op het niveau van uw laatste loon te houden.

Bijzonder geval nr. 3: de leerling is een ambtenaar

Het salaris is hoger voor een leerling in openbare dienst, met 10% wanneer het voorbereide diploma op baccalaureaatsniveau is; 20% voor diploma’s buiten het baccalaureaat.

Speciaal geval nr. 4: maaltijdcheques

Als er restaurantcheques worden toegekend aan werknemers, worden ze ook toegekend aan duale studenten voor dagen in het bedrijf. Een deel van de ticketprijs wordt ingehouden op het salaris.