Kwaliteit van leven op het werk (QVT): alles begrijpen en alles weten

Vooruitgang op het werk

Wat is kwaliteit van leven op het werk of QVT?

Levenskwaliteit op het werk of QVT verwijst naar de verschillende programma’s die door bedrijven worden geïmplementeerd om het comfort van hun werknemers te verbeteren om zowel hun welzijn als hun professionele prestaties te verbeteren..

Het is gedefinieerd als het omvatten van hun vermogen om zichzelf uit te drukken en te handelen naar de inhoud ervan in het Nationaal Interprofessioneel Akkoord over professionele gelijkheid en levenskwaliteit op het werk (ANI) van 19 juni 2013.

QVT is dus gebaseerd op beide acties op individueel en collectief niveau verbeteren :

 • Arbeidsvoorwaarden.
 • Kwaliteit van leven op het werk.
 • Bedrijfsresultaat.

Het is bijvoorbeeld van toepassing op de organisatie van interne diensten, op de algemene omgeving van werknemers, op de relevantie van de toevertrouwde opdrachten, op de plaats die wordt gegeven aan de stemmen van werknemers, op het comfort van werkstations of op externe voordelen die het leven van iedereen gemakkelijker maken .

Wat is het verschil tussen QVT en QVCT?

De QVT van de ANI van 2013 werd QVCT in 2020 (NNA, 9 december 2020), voor Levenskwaliteit en Arbeidsomstandigheden.

De QVCT is breder dan de QVT en omvat nu ook het begrip arbeidsomstandigheden, dat in 2013 simpelweg werd voorgesteld. Door arbeidsomstandigheden officieel onder de aandacht te brengen, moeten de verbetering van het werk en de omstandigheden waarin het wordt uitgevoerd centraal staan ​​in deze benaderingen.

Als de QVT eerder gericht lijkt op het algemeen welzijn, heeft de QVCT een meer preventieve en regulerende connotatie.

Goed om te weten : sinds 31 maart 2022 is de uitdrukking Kwaliteit van Leven op het Werk (QVT) in de Arbeidswet vervangen door Kwaliteit van Leven en Arbeidsomstandigheden (QVCT)

Wat zijn de 6 dimensies van QVT?

Het kan worden gemeten aan de hand van 6 indicatoren. Binnen elk van deze dimensies kunnen bedrijven meerdere acties ondernemen.

6 dimensies van QVT

Werkrelaties, sociaal klimaat

De dimensie Inhoud van het werk richt zich specifiek op de taken en missies van medewerkers.

QVT wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de volgende benaderingen:

 • een speelruimte die aan de werknemer wordt gelaten bij de keuze en de manier waarop hij zijn opdrachten beheert;
 • flexibiliteit in de organisatie van het werk in het bedrijf en een eerlijke taakverdeling;
 • een goede match tussen de doelstellingen en de aan de werknemer ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen;
 • enz

Vaardigheden en carrièrepad

De dimensie Participatief beheer en salarisverplichting bestaat erin de werknemer de kans te geven zich uit te drukken.

QVT wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de volgende benaderingen:

 • constructieve gedachtewisselingen over de missies van het bedrijf en het uit te voeren werk;
 • betrokkenheid van medewerkers bij nieuwe projecten;
 • goed beheer van roosters en betaalde vakanties;
 • enz

Gezondheid op het werk

De dimensie Professionele gelijkheid roept kwesties op van inclusie en gendergelijkheid.

QVT wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de volgende benaderingen:

 • eerlijke lonen tussen mensen die dezelfde functies uitoefenen;
 • maatregelen om de harmonisatie van het privé- en beroepsleven van werknemers te vergemakkelijken;
 • de tewerkstelling van diverse profielen binnen het bedrijf;
 • enz

Wat zijn de uitdagingen van de levenskwaliteit op het werk?

Een goede QVT brengt zowel welzijn, gezondheid als prestatie. Het verbeteren van de levenskwaliteit op het werk brengt dus verschillende uitdagingen met zich mee die gevolgen hebben voor zowel de werknemers als het bedrijf.

De uitdagingen voor medewerkers

De levenskwaliteit op het werk betreft in de eerste plaats de werknemers van het bedrijf. Als het goed is, heeft het gunstige gevolgen voor talenten.

Bijvoorbeeld :

 • Een goed doordachte QVT heeft tot doel alle soorten beroepsrisico’s voor de gezondheid van werknemers, zowel fysiek als psychologisch, aanzienlijk te verminderen.
 • In bedrijven die zich inzetten voor de kwaliteit van het leven op het werk, vinden werknemers meer voldoening in het werk en blijven ze zich professioneel ontwikkelen.
 • De zorg die aan QVT wordt besteed, werkt in op het vertrouwen dat de werknemers in hun bedrijf hebben, een noodzakelijk ingrediënt om een ​​serene sfeer tussen collega’s en welzijn binnen teams te bewerkstelligen.

De uitdagingen voor bedrijven

Door het samenspel van communicerende vaten, QVT baart werkgevers evenveel zorgen. Vervulde werknemers zullen gunstig zijn voor het bedrijf.

Het ontwikkelen van de levenskwaliteit op het werk kan bedrijven veel opleveren:

 • Een goede QVT zorgt voor een betere samenhang van de teams en dus voor een efficiëntere werkorganisatie.
 • Bedrijven die hun werknemers een goede QWL bieden, zijn aantrekkelijker en hebben minder moeite om goede aanwervingen te doen terwijl ze de motivatie van het personeel op peil houden.
 • Medewerkers die met plezier aan het werk zijn, zijn meer betrokken en prettiger met hun collega’s, wat een algeheel stimulerend en efficiënt werkklimaat bevordert met minder ziekteverzuim en verloop.

Lees ook: Impact van welzijn op het werk op de productiviteit en de prestaties van werknemers

Wie implementeert QVT in het bedrijf?

De wet zwijgt op dit punt. Het bedrijf is vrij om te kiezen aan wie het kwesties van levenskwaliteit en arbeidsomstandigheden toevertrouwt.

Het kan een QVT-manager zijn, een personeelsfunctionaris, een chief happiness officer of zelfs een officemanager.

Hoe de QVT instellen?

Het initiëren van een aanpak van levenskwaliteit op het werk vereist altijd voorafgaande reflectie en veel werk.

Ongeacht het bedrijf, de omvang en de situatie, er moeten verschillende stappen worden gevolgd om de QTV in te stellen :

 • Realisatie van een inventarisatie met medewerkers en identificatie van prioritaire en secundaire werkroutes.
 • Ontwikkeling van een actieplan met een nauwkeurig tijdschema en de lijst van te verzamelen middelen en de te voorziene kosten.
 • Discussie en uitwisseling met medewerkers over het toekomstige actieplan om hun mening te verzamelen over de afronding ervan.
 • Uitvoering van de genomen maatregelen en opvolging in de tijd van hun impact op de werknemers en op de werking van het bedrijf of de betrokken afdelingen.

Lees ook: Het welzijn op het werk begrijpen en verbeteren

Hoe de levenskwaliteit op het werk evalueren en meten?

Er is geen officiële maatstaf voor de kwaliteit van het beroepsleven. Het kan worden beoordeeld met verschillende criteria.

De meest gebruikelijke methode is het gebruik van a quiz.

Maar het kan ook worden beoordeeld door het observeren van de omloopsnelheid in het bedrijf of klanttevredenheid.

In een klein bedrijf kan het interessant zijn om elk van de medewerkers te ontvangen, of in een groter bedrijf om discussiegroepen op te zetten in workshops.

Externe ondersteuning door een professional kan u tijd besparen bij het beoordelen en verbeteren van QWL, omdat het soms moeilijk is om objectief te zijn bij het overwegen van de beginsituatie en de reikwijdte van de geïmplementeerde maatregelen.

Voorbeelden van bedrijven die QVT-acties hebben uitgevoerd

In een context van talentenoorlogen en schaarse profielen, steeds meer bedrijven maken zich zorgen over QWL en tools ontwikkelen om dit te verbeteren.

Bijvoorbeeld :

 • Doctolib begeleidt rekruten vanaf hun aankomst in het bedrijf met op maat gemaakte opleidingen en individuele loopbaanplannen die zijn aangepast aan de werknemers, hun vaardigheden en hun persoonlijke projecten.
 • L’Oréal heeft de mogelijkheid uitgebreid om anoniem vakantiedagen te geven aan werknemers die deze nodig hebben, door een gemeenschappelijke donatiepot voor betaald verlof in het leven te roepen.
 • Deliveroo voorziet al haar medewerkers van een sport- en welzijnsabonnement op Gymlib.

Levenskwaliteit op werkweek in 2023

In 2023 wordt de Week van de levenskwaliteit op het werk de Week van de levenskwaliteit en de arbeidsomstandigheden. Het zal gebeuren van 19 tot 23 juni 2023.

Georganiseerd door Anact, zal het, zoals elk jaar, een specifiek thema dragen, dat nog niet is onthuld.

Conclusie

De kwaliteit van het leven op het werk kan door werkgevers niet aan de kant worden geschoven omdat het rechtstreeks van invloed is op het welzijn van werknemers, hun betrokkenheid en hun prestaties.

Er zijn verschillende reeksen acties om QWL te implementeren, op individueel en collectief niveau.

Ze is een bewegende cursor. Daarom moet het regelmatig worden geanalyseerd en verbeterd.

Het betrekken van werknemers bij reflecties over de kwaliteit van leven op het werk is essentieel om deze goed te behouden en te bevorderen.