64% van de beleggingsfondsen is van plan managers in raden van bestuur te vervangen: heb jij het profiel?

Nieuws

Waarom willen beleggingsfondsen verandering in de besturen?

Als dee tweederde van de fondsen wil de staf door elkaar schudden van de bedrijven die ze in portefeuille hebben, is dat natuurlijk niet uit een opwelling.

Beleggingsfondsen hebben een cultuur van vierjaarlijkse resultaten. Dus als ze van team wisselen, is dat om op korte of middellange termijn sneller te gaan en nog meer geld te verdienen.

Fabrice Coudray, directeur executive search bij Robert Half

Tijdens de covid, maar ook sinds de geopolitieke onrust en de inflatoire context, sommige fondsen hebben hun beleggingen zien smelten als sneeuw voor de zon. Velen zijn ook bezig hun ballen weer op te pakken om al te grote financiële teleurstellingen te voorkomen. “Als ze in een box beleggen, wisselen de fondsen niet systematisch direct van managementteam. Maar of het nu massaal is of niet, de operatie van het managementteam zal gebeuren “hij voegt toe.

Mogelijkheid om “verhalen te vertellen”

Volgens de Boardroom Navigator 2023-studie* van Robert Half wordt het vermogen om aan “storytelling” te doen – dus om hun verhaal te gebruiken om het bedrijf te verkopen – niet gewaardeerd tegen de reële waarde.

“Het lijkt misschien een beetje slagroom, maar storytelling is essentieel in een bedrijf. We zoeken geen dichters maar leiders die in staat zijn de waarheid te spreken. Als ze een sprookje vertellen en de werkelijkheid is heel anders, ontstaat er een enorme vertekening en dit tast de betrokkenheid en motivatie van medewerkers aan. Maar ook het vermogen van bedrijven om talent aan te trekken”legt Fabrice Coudray uit.

Mentale behendigheid gekoppeld aan het lichaam

De fondsen streven naar hoge winstgevendheid over 4 of 5 jaar. Tijd is voor hen nog meer geld dan elders. “De wereld verandert en met name de relatie met werk. De leiders die door de fondsen worden gezocht, moeten onder meer kunnen evolueren in hun relatie tot werk, collaboratieve methoden, kunstmatige intelligentie, enz. Ze zijn niet op zoek naar kandidaten die doordrenkt zijn van zekerheden, niet in staat zijn om zichzelf in vraag te stellen, die er systematisch de voorkeur aan geven anderen de schuld te geven alle storingen”betoogt de headhunter.

Groene leiders, zoals de kleur van de dollar

In 2024 wordt de taxonomie van de Europese Unie, die tot doel heeft de economische activiteiten met een gunstige impact op het milieu te specificeren, uitgebreid tot bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan 50 miljoen euro. Wetgeving ter bescherming tegen mensenrechtenschendingen in toeleveringsketens zal ook geleidelijk worden ingevoerd.

Fondsen hebben geen keuze meer: ​​ze moeten ESG-criteria integreren in hun strategie. En als het hen terloops een paar dollar kan opleveren, ja, dan stemmen ze ermee in om het leven in het groen te zien.

“Een van mijn klanten was bijvoorbeeld op zoek naar een HR-manager die onder meer verantwoordelijk is voor het beheer van ESG-indicatoren. Tijdens de bijeenkomst maakte de CEO duidelijk dat hij niet geïnteresseerd was in deze ESG-criteria, maar dat ze geen keus meer hadden: ofwel ging het bedrijf voluit ofwel riskeerde het de helft van zijn leveranciers en aanbestedingen te verliezen. Ondanks zijn persoonlijke overtuigingen besloot de manager van dit fondsgedreven bedrijf toch door te gaan.”illustreert een andere headhunter.

Weet hoe u uw toegevoegde waarde kwantificeert

“Als ik op zoek ga naar een kandidaat voor een bedrijf dat deel uitmaakt van een investeringsfonds, probeer ik heel grondig te weten wat de kandidaat heeft bereikt in zijn eerdere ervaringen, in welk tijdsbestek, wat zijn toegevoegde waarde is geweest, wat hij zou doen” niet nog een keer… dit alles, ondersteund door cijfers. Ik test ook zijn weerstand tegen stress, zijn veerkracht… De fondsen zijn op zoek naar sleutelmannen/vrouwen die weten hoe ze moeten rijden zonder copiloot, geen dichters.”benadrukt Fabrice Coudray.

In Zuid-Amerika hebben leiders bijvoorbeeld al tientallen jaren ervaring in het leiden van een bedrijf in een context van hoge inflatie, en zijn ze nu goed geplaatst om hun Europese tegenhangers te helpen.

Philip Hendrickx, Directeur Executive Search België

Nog uitgebreidere referentiechecks

Fabrice Coudray erkent dat het opvragen van referenties nog geavanceerder is wanneer hij op zoek is naar investeringsfondsen.

“Ik moet de manier van werken van de kandidaat identificeren, maar ook hoe hij met mislukkingen omging. Als een kandidaat me vertelt dat hij geslaagd is in zo’n project, vraag ik zijn voormalige managers naar hun werkelijke bijdrage en betrokkenheid.” hij illustreert.

Zoals we kunnen zien, zijn de fondsen niet tevreden met de storytelling van de kandidaten. Ze overvalideren de profielen voordat ze worden aangenomen.

Infographic: de vaardigheden die worden verwacht van een bedrijfsleider beheerd door een investeringsfonds

Volgens studie Boardroom Navigator 2023 Robert Half – Infographie

*De studie Boardroom Navigator 2023 is gebaseerd op een enquête onder 400 leden van managementcomités en 50 investeringsfondsen, gevestigd in Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De respondenten werken in een breed scala van sectoren en in bedrijven met minstens 50 werknemers.