Jaargesprek: de 5 vaardigheden waarop je wordt beoordeeld

Vooruitgang op het werk

Is de evaluatie van vaardigheden essentieel tijdens het jaargesprek?

Er zijn verschillende methoden om de werknemers van een bedrijf te evalueren. Het “klassieke” interview, volgens de bedrijven afwisselend “individueel interview”, “jaargesprek” of “vaardigheidsbeoordelingsgesprek” genoemd, is er één van: de direct leidinggevende evalueert een lid van zijn team. Daarnaast is er het 360°-interview waarin meerdere mensen die met de medewerker samenwerken hem beoordelen.

Als de termen en de evaluatietechnieken uiteenlopen, is een van de gemeenschappelijke doelstellingen die worden nagestreefd (ontdek over dit thema ons artikel Wat is het doel van het individuele interview?) de evaluatie van de vaardigheden van de werknemer. Dit laatste wordt gedaan met betrekking tot het laatste individuele gesprek en de daar gestelde jaardoelstellingen, vandaar het grote belang voor de leidinggevende om zijn individuele gesprek goed te voeren en voor de medewerker om dit goed voor te bereiden.

Opgedane vaardigheden en gestelde doelen zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. De kwaliteit van de definitie van de doelstelling heeft voor 90% invloed op de kwaliteit van de evaluatie en maakt het mogelijk om het essentiële: “hoe” aan te pakken. Hoe zijn we tot dit resultaat gekomen en hoe kan dit worden behouden of verbeterd? Doelen kunnen verschillen van manager tot manager, maar uiteindelijk je zou waarschijnlijk worden beoordeeld op een van de 5 transversale vaardigheden die we je hieronder presenteren.

1e evaluatievaardigheid: het vermogen tot autonomie

Ben je autonoom in je taken? Moet je begeleid worden? Zo ja, op welke taken in uw dagelijks leven? Dit zijn de vragen die uw manager zal stellen om uw vermogen tot autonomie te beoordelen. Ben jij een junior in jouw functie? Uw gevraagde mate van autonomie zal niet zo belangrijk zijn als voor een senior.

Autonoom in uw functies? Weet dat het nemen van initiatief zeer gewaardeerd wordt door je manager.

2e beoordelingsvaardigheid: leiderschap

Heb je al gehoord van soft skills, de nieuwe hobby van recruiters? Leiderschap is nu een van de meest gewilde vaardigheden van bedrijven en onderhevig aan evaluatie. Bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar leiders. Het vermogen om te inspireren, een team te bundelen en samen uitdagingen aan te gaan, zijn de kwaliteiten die het bedrijf vandaag nodig heeft.

Is het je gelukt om een ​​project op te zetten met cross-functionele teams? Investeert u in het succes van de groep? Dit is wat uw manager zal beoordelen tijdens uw eindejaarsgesprek.

3e beoordelingsvaardigheid: teamwork

Ten tijde van Agile zijn Kanban, Scrum-methoden, solowerk en in je hoekje voorbij. Het sleutelwoord is het collectief. Uw manager zal uw vermogen om met andere afdelingen te communiceren waarderen en als een team werken voor hetzelfde doel: de prestaties van het bedrijf. Samenwerken gaat niet vanzelf, het is aangeleerd. Het vereist niet dat je iedereen aardig vindt, maar het vereist wel vertrouwen, toewijding aan een gemeenschappelijk doel en gedeelde praktijken.

4e beoordelingscompetentie: effectieve communicatie

Effectieve communicatie is een van de vaardigheden die managers tijdens jaargesprekken waarderen. Een uitstekende communicatie met anderen, zowel mondeling als schriftelijk, staat centraal om goed samen te werken. Het managen van de persoonlijkheden van een groep is niet altijd gemakkelijk, soms moet je weten hoe je het op je moet nemen om een ​​goede werksfeer te behouden. Het is niet voldoende om uitstekende technische vaardigheden te hebben, het is ook noodzakelijk om te weten hoe te communiceren.

5e evaluatievaardigheid: behendigheid

In een context van digitale transformatie, veranderende beroepen en veranderingen in consumptiepatronen van klanten, moesten bedrijven reageren en hun processen aanpassen om efficiënter te zijn en aan concurrentiekracht te winnen. Daarom is de wendbaarheid van de medewerker een van de beoordeelde vaardigheden. Heb je je lang in de post kunnen aanpassen? Grote veranderingen in perspectief in het bedrijf, kun je je werkwijze veranderen, de verandering zien dragen en begeleiden?

Tot slot zult u tijdens uw jaarlijkse beoordelingsgesprek aan uw leidinggevende moeten aantonen dat u niet het type bent om op uw lauweren te rusten en dat u indien nodig uit uw comfortzone kunt treden.