HPI, Asperger, DYS, ADHD… Waarom Ubisoft bewust neuro-atypische profielen recruteert

Nieuws

Ze getuigen in dit artikel:

  • Iris Gascoin, communicatiemanager en diversiteits- en inclusiviteitsreferent binnen de Ubisoft Bordeaux-studio
  • Pierre Escaich, directeur van het Talentenprogramma bij Ubisoft

Waarom Ubisoft stages aanbiedt voor neuroatypische profielen

Begin januari plaatste Ubisoft een ietwat atypische stageaanbieding “Ubisoft Bordeaux recruteert 2 neuroatypische stagiaires” op deze online profielen. Allemaal begeleid door de firma Autypik.

Voorbeelden van berichten die op sociale netwerken zijn geplaatst en waarin melding wordt gemaakt van de cursussen die Ubisoft aanbiedt aan neuroatypische mensen:

Voorbeelden van stageaanbiedingen geplaatst op sociale netwerken

Dit is één van de pijlers van ons inclusie- en diversiteitsbeleid. In de videogame-industrie en bij Ubisoft zijn er veel neuro-atypische mensen: autistisch, dyslectisch, ADHD, enz.

Iris Gascoin, communicatiemanager en diversiteits- en inclusiereferent binnen de Ubisoft Bordeaux-studio.

Wie zijn neuroatypische mensen?

Neuroatypische mensen kunnen verschillende stoornissen en moeilijkheden ervaren die verband houden met hun atypische hersenontwikkeling. Deze stoornissen omvatten ASS (autismespectrumstoornissen, waaronder het syndroom van Asperger*), ‘Dys’-stoornissen zoals dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADHD (Asperger-deficiëntiestoornis), aandacht/hyperactiviteit), hoog intellectueel potentieel (HPI)**.

Afhankelijk van hun aandoening kunnen interacties met anderen, het werktempo of het leven in een open ruimte deze nauro-atypische mensen storen. Als gevolg hiervan kan hun aanpassing aan het bedrijfsleven moeilijker zijn. Vandaar het belang voor de werkgever om de aandoening van de persoon te kennen, zodat hij hem de functie kan bieden die het beste aansluit bij zijn vaardigheden en die deze capaciteiten respecteert, zodat hij kan presteren.

Noteren :

* De firma Autypik meldt dat de term ‘Asperger’ sinds 2013 niet meer voorkomt in de internationaal erkende classificaties (DSM en ICD). De medische beroepsgroep, evenals de meeste betrokkenen, spreken nu van ‘aspergerspectrumstoornis’. ” / “autistische mensen” / “autismespectrum”. Voor meer details over deze classificatiewijziging kunt u raadplegen deze link.

** HPI-mensen worden niet beïnvloed door de diensten van de firma Autypik.

Wanneer verschil een troef wordt

Hoeveel zijn er bij Ubisoft? Cijfers geeft het bedrijf niet.

Afgelopen oktober werd er een bewustmakingsmaand over neurodiversiteit georganiseerd, open voor alle medewerkers, met rondetafelgesprekken, getuigenissen van medewerkers, etc. die bijvoorbeeld hun dagelijkse leven als autistisch persoon toelichtten.

Voor de uitgever van videogames is neurodiversiteit een duidelijk concurrentievoordeel. Want om steeds creatievere games te bedenken, moet je buiten de gebaande paden kunnen denken, anders kunnen denken.

ADHD-werknemers ‘denken buiten de gebaande paden’. “De “dys” hebben een groter dan gemiddeld vermogen om 3D te visualiseren.

Pierre Escaich, directeur van het Talentenprogramma bij Ubisoft

Positieve discriminatie die de aanwerving van andere kandidaten niet uitsluit

Als we het Ubisoft-team erop wijzen dat deze aanbiedingen in feite positieve discriminatie zijn, maken ze geen bezwaar. Ten eerste door neurodiversiteit in een arbeidscontext te plaatsen.

“Het is een wake-up call voor mensen die zich buitengesloten voelen van de arbeidsmarkt. Die niet durven te solliciteren omdat ze zich zorgen maken over wat ze in het bedrijf aantreffen. Daar beschrijven we in de advertentie de werkomgeving, de collega's, de roosters, de werkmethoden… om hen vanaf het begin vertrouwen te geven. Het idee is om hen te ontmoeten om hun vaardigheden te beoordelen, maar deze aanbiedingen verplichten ons niet om neuro-atypische kandidaten aan te nemen.”specificeert Iris Gascoin.

Deze test houdt uiteraard in dat docenten en managers van toekomstige stagiairs worden getraind in neurodiversiteit. Gewoon om een ​​dyslectische medewerker niet te vragen notulen te maken. Of om een ​​overgevoelig apparaat niet midden in een open ruimte te installeren, met het risico dat de prestaties met de helft afnemen. Vanaf het moment dat Ubisoft hen heeft aangeworven, gaat Ubisoft ervan uit dat het aan de werkgever is om zich aan al deze verschillende profielen aan te passen en niet andersom.

Niet alle neuroatypische werknemers worden erkend als gehandicapte werknemers

“Juridisch gezien worden de meeste neuroatypische mensen als gehandicapt beschouwd, maar niet iedereen streeft deze erkenning na. En dan wordt hypergevoeligheid momenteel niet als een handicap erkend. Deze profielen hebben echter een ander welkom nodig, bepaalde materialen zoals hoofdtelefoons met ruisonderdrukking… Dit leert ons beter te zijn in het verwelkomen van nieuwe rekruten en voor al onze medewerkers in het algemeen. Dit draagt ​​dus bij aan onze prestaties”, voegt Pierre Escaich toe, zelf vader van twee neuro-atypische kinderen.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat neurodivergieën geen excuus zijn, maar een verklaring.

Pierre Escaich

Gemeenschappen gewijd aan neuroatypische aandoeningen

Wat neurodiversiteit op het werk betreft, heeft Ubisoft niet gewacht op de publicatie van deze aanbiedingen om het onderwerp ter hand te nemen. “18% van de videogame-ontwikkelaars verklaart dat ze neurodivergerend zijn”, specificeert Pierre Escaich. En de game-uitgever vormt geen uitzondering op de regel.

Van de zeven bestaande ‘hulpbronnengroepen’ van werknemers (wereldwijd) onder leiding van vrijwillige medewerkers, werd er in 2020 één gevormd rond het onderwerp neuroatypie. In Frankrijk zijn er 140 geregistreerd in deze zogenaamde groep GRE-diversiteit en staat open voor iedereen.

“Het doel van deze groep is tweeledig. Zorg voor bewustwording onder anderen naar neurodiversiteit tijdens conferenties met externe sprekers. Wij mochten bijvoorbeeld luisteren Judy zanger, de Australische socioloog, initiatiefnemer van het concept neurodiversiteit. Deze groep is ook een gemeenschap om ervaringen te delen en elkaar te helpen. Op Teams hebben we verschillende thematische kanalen, één voor dys, een andere voor autistische mensen, nog een andere voor ouders van neurodivergerende kinderen, enz. Het is peer-ondersteuning. Er wordt psychologische veiligheid gecreëerd zodat medewerkers goed kunnen leren en presteren. Hun getuigenis is zeer moedig. We praten over het dagelijks leven maar ook tips op het werk. Bijvoorbeeld het soort muziek waar je naar luistert om je te concentreren”, vat Pierre Escaich samen. In Frankrijk blijft de omvang van deze hulpbronnengroep elke maand toenemen.

Een bewijs dat de acties van de werkgever neuro-atypische werknemers eerder aanmoedigen dan ontmoedigen.