Hoe u 100% van het ziekteverlof kunt innen

Nieuws

Werknemers die door ziekte, letsel of ongeval tijdelijk niet kunnen werken, kunnen de premie innen uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de Sociale Zekerheid. Gedurende deze periode blijven zij bijdragen leveren en, afhankelijk van de oorzaak waardoor zij met ziekteverlof zijn gegaan, kunnen zij een groter of kleiner bedrag aan steun ontvangen. Het is om deze reden dat veel werknemers zich afvragen: Hoe kan ik 100% van het ziekteverlof innen?

De sociale zekerheid erkent in ieder geval niet 100% van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, maar dit betekent niet dat 100% van onze wettelijke basis niet kan worden geïnd, wat het maximale is dat kan worden ontvangen en verschilt van het salaris. De reden? De meeste cao'svia een tijdelijke arbeidsongeschiktheidstoeslag of een ander systeem, een verbetering van de IT te overwegen die het mogelijk maakt om de volledige regelgevingsbasis in rekening te brengen.

Dat wil zeggen dat het bedrijf verantwoordelijk zou zijn voor het betalen van het resterende percentage om 100% van de wettelijke basis te ontvangen. Dat wil zeggen, wat ontbreekt om het volledig te kunnen verzamelen. Afhankelijk van de oorzaak die de tijdelijke arbeidsongeschiktheid veroorzaakte, verandert het door de Sociale Zekerheid beoogde percentage:

  • Verlof wegens een veel voorkomende ziekte of een niet-arbeidsongeval: 60% van de wettelijke basis moet worden geïnd, van de 4e tot en met de 20e. Vanaf de 21e zou 75% worden ontvangen.
  • Verlof wegens beroepsziekte of arbeidsongeval: 75% van de wettelijke basis moet worden geïnd vanaf de dag waarop het recht ontstaat.

Dit gezegd hebbende, gezien het feit dat het maximum dat in rekening kan worden gebracht voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid gelijk is aan 100% van de regelgevingsgrondslag, is er, als de overeenkomst een verbetering daarin tot stand brengt, een ander probleem dat bekend moet zijn: hoe de regelgevingsgrondslag wordt berekend. De berekening varieert wederom afhankelijk van de oorzaak van het ziekteverlof.

Hoe de wettelijke basis voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid te berekenen om te weten hoeveel er in rekening wordt gebracht

Als het ziekteverzuim is veroorzaakt door: gewone ziekte of een niet-arbeidsongeval, De reguleringsgrondslag wordt berekend door het bedrag van de contributiegrondslag voor algemene risico’s voor de maand voorafgaand aan de tijdelijke arbeidsongeschiktheid te delen (deze informatie vindt u aan het einde van de loonlijst). tussen het aantal dagen waarop die bijdrage betrekking heeft (30 dagen als het salaris maandelijks wordt ontvangen, of 28, 29, 30 of 31 als het salaris dagelijks wordt ontvangen). Het resultaat zou 100% van de regelgevingsbasis zijn.

Indien het ziekteverzuim is veroorzaakt door a beroepsziekte of arbeidsongevalmoet de bijdragebasis voor beroepsongevallen van de voorgaande maand worden gedeeld (deze staat ook op de loonlijst) door het aantal dagen waarmee deze bijdrage overeenkomt (30 dagen als het salaris maandelijks is, of 28, 29, 30 of 31 als het salaris dagelijks is). Bij het belangrijke resultaat moeten we het resultaat optellen van het delen van de overuren van het voorgaande jaar door 365 (of de dagen dat men bij het bedrijf geregistreerd heeft gestaan). Het uiteindelijke bedrag zou gelijk zijn aan 100% van de regelgevingsgrondslag.