Hoe de regering de werkgelegenheid van senioren wil stimuleren door… hun werkloosheidsuitkeringen te verlagen

Nieuws

Waarom hebben we het weer over seniorenwerk?

Omdat de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden op 21 november over dit onderwerp zijn begonnen en tot maart 2024 zullen duren. Wat was de aanleiding? Pensioenhervorming waarbij de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk wordt verhoogd naar 64 jaar. Er moeten nog steeds senioren aan het werk zijn… Dat is het hele onderwerp van deze onderhandelingen: volgens Bruno Lemaire, geciteerd door De galerijgaat het erom “een einde te maken aan de systemen die voortijdige vertrekken in de hand werken en bijdragen aan de werkloosheid onder senioren”. Het doel is om de arbeidsparticipatie van 60-64-jarigen te verhogen van 33% naar 60% in 2030, volgens INSEE en zelfs tot 65% volgens het kaderdocument van de regering dat naar de sociale partners is gestuurd.

Bruno Le Maire wil de duur van de werkloosheidsuitkeringen voor senioren verkorten

Feiten

Momenteel profiteren ervaren werknemers die zich inschrijven voor werkloosheid van een langere compensatieperiode dan gewone mensen: 22,5 maanden voor begunstigden van 53 tot 54 jaar, en 27 maanden voor mensen ouder dan 55 jaar. Vergeleken met 18 maanden voor mensen onder de 53 jaar.

Wat de minister van Economische Zaken zou willen

Voor Bruno Le Maire, ‘Er is iets mis met het Franse sociale model’, vooral met het compensatiesysteem voor oudere werklozen. Er is geen ” geen reden “ dat de dekking voor 55-plussers langer is dan voor andere leeftijdsgroepen: “Het is totale hypocrisie” klaagde hij eind november. Hij wil de duur van de compensatie voor senioren afstemmen op die van andere werknemers. Dus 18 maanden.

Waarom wordt dit project niet unaniem gesteund?

Achter de woorden van Bruno Le Maire horen we opnieuw een toespeling op de ‘werkloze profiteur’: goed betaald zouden senioren liever werkloos worden dan werken.

In werkelijkheid besluiten niet alle senioren om “werkloos te worden”, ze worden vaak simpelweg uit hun baan gezet omdat ze te duur, niet flexibel genoeg, niet “nerd” genoeg, enz. zijn. Ze zijn dus eerder ‘werkloos’ dan bereid om werkloos te worden.

Voor Sophie Binet, algemeen secretaris van de CGT, interviewde op 11 december op France Info“Wij lopen op het hoofd”. “Wij maken de wereld belachelijk. Eerst hebben we mensen gedwongen nog twee jaar te werken zonder ons af te vragen hoe we senioren aan het werk houden, en nu gaan we onze rechten op werkloosheidsuitkeringen beperken zonder bedrijven te hebben gedwongen hun werknemers aan het werk te houden.”

En om het feit aan de kaak te stellen dat grote bedrijven dat wel doen “een competitie van ontslagen, collectieve en individuele contractbeëindigingen om senioren uit hun personeelsbestand te verwijderen”. Volgens haar‘Dit is waar we aan moeten werken’. Kortom, dwing werkgevers om senioren te behouden in plaats van ze te slaan door een deel van hun uitkeringen te ‘korten’.

En zelfs als senioren uit eigen beweging hun baan opzeggen (40% van de gepensioneerden gaat met pensioen of stopt, soms voortijdig, omdat ze niet meer wilden werken volgens de Drees), kunnen hun motivaties niet losstaan ​​van hun werkomgeving.

Voor Samba Sawane, research fellow bij de leerstoel Demographic Transitions, Economic Transitions, die eeneen onderzoek naar de determinanten van het al dan niet behouden van een baan bij senioren, verdient dit cijfer een nuancering. Ondervraagd door onze collega’s vanActuEL-RHbenadrukt hij dat “ook al is het een keuze die op het eerste gezicht persoonlijk is, we toch beseffen dat deze vaak verband houdt met de slechte arbeidsomstandigheden en de zwaarte waarmee senioren in hun werk te maken kregen”.

Olivier Dussopt roept op tot uitstel van langere werkloosheidsuitkeringen voor senioren

Feiten

Momenteel ontvangen senioren die werkloos zijn, zoals we hierboven hebben gezien, vanaf de leeftijd van 55 jaar een uitkering gedurende 27 maanden.

Wat de minister van Arbeid zou willen

Olivier Dussopt voert campagne om deze leeftijdsgrens met twee jaar op te schuiven. U moet 57 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor uw 27 maanden (822 dagen) werkloosheidsuitkering. Tussen de 53 en 57 jaar oud konden senioren dus profiteren van 22,5 maanden (685 dagen) werkloosheidsuitkering. Om dit minder radicale voorstel dan dat van Bruno Le Maire te verdedigen, heeft de Minister van Arbeid betoogde dit afgelopen 10 december in het programma Questions Politiques : “We zouden graag zien dat deze verhoging van de compensatieduur voor oudere werkzoekenden met twee jaar wordt verschoven naar 55 en 57 jaar, om consistent te zijn met wat we hebben gedaan op het gebied van de pensioengerechtigde leeftijd en omdat we weten dat een van de uitdagingen voor volledige werkgelegenheid in Frankrijk is de werkgelegenheid voor senioren.”

Waarom wordt dit project niet unaniem gesteund?

Door de inwerkingtreding van de verlenging van de compensatieduur uit te stellen tot de leeftijd van 57 jaar lopen sommige senioren het risico zonder middelen te komen te zitten. Volgens Dares hebben werkzoekenden ouder dan 55 jaar gemiddeld 805 dagen nodig om een ​​baan te vinden (versus 370 dagen voor alle leeftijdscategorieën samen). Het plan van de regering is echter bedoeld om hen gedurende 685 dagen (22,5 maanden) te compenseren. Een enorm gat in het racket voor deze senioren die werkloos en dus zonder middelen zouden blijven zitten.