Doelgericht de toekomst van werk vormgeven: inzichten van Adam Grant en Alexi Robichaux

Vooruitgang op het werk

CEO en mede-oprichter van BetterUp Alexi Robichaux sprak met organisatiepsycholoog, auteur en BetterUp Science Board-lid Adam Grant om de rol te bespreken die het doel speelt bij het bouwen van een toekomstbestendige werkplek.

Hier zijn de vijf belangrijkste inzichten uit hun gesprek:

Leiders moeten werknemers helpen hun rollen te verbinden met impact

Leiders proberen vaak een doel te creëren door middel van zinvolle missieverklaringen, maar de meeste mensen hebben moeite om hun werk en dagelijkse handelingen daaraan te koppelen. Als het om het doel gaat, moeten leiders individuele rollen helpen koppelen aan hun impact. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor managers is om samen met hun directe ondergeschikten te bepalen hoe hun rol aansluit bij bredere organisatiedoelen en op wie dit van invloed is.

“Kijk eens naar al de banen die uw medewerkers doen en vraag u af: als al die banen niet zouden bestaan, wie zou er dan slechter af zijn? De mensen die je bedenkt, hun verhalen, hun gezichten, hun namen, moeten bekend zijn en gedeeld worden in de organisatie. Dat is waar veel doelgerichtheid vandaan komt.”

Adam Grant

De beste managers zijn toekomstgerichte coaches

Eerstelijnsmanagers hebben in veel grotere mate invloed op de prestaties en het welzijn van werknemers dan welke andere organisatorische factor dan ook. Ze moeten nu vaker duidelijkheid en richting geven en zich aanpassen aan snel veranderende prioriteiten, uitdagingen en complexiteiten op de werkplek. Twee van de meest vitale gedragingen? Luisteren en vragen stellen. Managers die actief en empathisch luisteren, in combinatie met het stellen van doordachte en verhelderende vragen, stellen teamleden in staat problemen op te lossen en te innoveren. Door de rol van een toekomstgerichte coach te omarmen, helpen managers hun teamleden om te gaan met de onzekerheid van de huidige werkplek.

Medewerkers moeten architecten zijn van hun rol

“Mensen hebben al een gevoel van doel rond de sterke punten die ze willen ontwikkelen en inzetten. Maar vaak krijgen ze een baan die niet op hen is afgestemd, waardoor ze niet weten waar ze moeten beginnen.”

Adam Grant

Het afstemmen van de functierollen van werknemers kan een aanzienlijke impact hebben op de betrokkenheid en het succes van de organisatie. Door rollen op één lijn te brengen met sterke punten, ontwikkelen medewerkers een dieper gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. In plaats van alleen maar een algemene functiebeschrijving te accepteren, kunnen ze worden aangemoedigd om de rol aan te passen aan hun sterke punten, waarden en interesses. Door dit te doen worden ze actieve architecten van hun werk. Wanneer mensen hun rol zien als een weerspiegeling van hun persoonlijke doel, presteren ze beter. Deze gepersonaliseerde aanpak komt ook de organisatie ten goede doordat unieke talenten en perspectieven worden benut.

De waarde van karaktervaardigheden neemt toe

“Ondernemen is de enige onderneming die we uitvoeren zonder oefening.”

Adam Grant

Karaktervaardigheden, vaak ‘zachte vaardigheden’ genoemd, voorspellen meer succes op de lange termijn dan cognitieve vaardigheden. Een effectieve manier om karaktervaardigheden te cultiveren is door middel van coaching. Dit werd aangetoond in a studie waarbij 1.500 ondernemers betrokken waren, waarbij degenen die gecoacht werden op karaktervaardigheden in twee jaar tijd een stijging van 30% in bedrijfswinsten zagen vergeleken met degenen die een traditionele bedrijfstraining kregen. Proactiviteit, empathie en aanpassingsvermogen zijn niet alleen waarden, maar vaardigheden die gedurende het hele leven kunnen worden ontwikkeld. Meer dan ooit worden deze karaktervaardigheden cruciaal in het AI-tijdperk van de moderne werkplek. Zoals Grant opmerkte – “karaktervaardigheden zijn moeilijker te automatiserenDeze transitie markeert een significante verschuiving in wat gewaardeerd wordt op de beroepsbevolking, met een groeiende focus op vaardigheden die technologie niet gemakkelijk kan repliceren.

Het te slim af zijn van AI is een onverwachte weg naar een doel

Wat zeggen we tegen werknemers die bang zijn dat een technologische revolutie niet alleen banen zal verdringen, maar deze ook daadwerkelijk zal vervangen? Veel mensen zijn bang dat technologie hun doelbewustheid zal verstoren. Echter, nieuw onderzoek suggereert dat het identificeren van taken die verder gaan dan de mogelijkheden van AI het gevoel van betekenis en doel op het werk bij werknemers kan vergroten. Door te onderkennen waar AI ontbreekt (complexe probleemoplossing, emotionele intelligentie, ethisch oordeel) kunnen we onze unieke bijdragen vaststellen. Leiders en BetterUp-coaches spelen een cruciale rol bij het helpen van individuen om hun onderscheidende waarde te vinden op gebieden waar technologie menselijke vaardigheden niet kan repliceren. Door te identificeren waar u unieke waarde kunt toevoegen en waar u vervangbaar bent, komt het sterkste gevoel van doelgerichtheid naar voren.

“Mensen beginnen heel snel te ontdekken waar robots slecht in zijn – en blinken vervolgens uit in die taken.”

Adam Grant

Terwijl we door de toekomst van werk navigeren, is het duidelijk dat doelgerichte, mensgerichte benaderingen belangrijker zijn dan ooit. Het doelgericht verankeren van onze inspanningen te midden van verhoogde niveaus van verandering en onzekerheid verbetert niet alleen de prestaties, maar zorgt er ook voor dat ons werk diep menselijk blijft.