Dit zijn de mensen die niet meer ‘s nachts mogen werken: bij wet verboden

Nieuws

Vorige week brak er controverse uit in de horecasector. De minister van Arbeid, Yolanda Díaz, ging viraal vanwege enkele uitspraken waarin zij vond dat dit niet normaal was de meeste restaurants in Spanje waren tot één uur 's nachts open, waarbij wordt overwogen de sluiting ervan te vervroegen. De president van de Gemeenschap van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, was een van de politici die niet aarzelde om snel te reageren en het debat op het nationale toneel te openen.

Wat betreft de nachtarbeidsregels, Volgens de Spaanse regelgeving is dit al het geval bepaalde mensen die deze dienst niet kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om minderjarigen, zoals vermeld in artikel 6 van het Arbeidersstatuut (ET), mensen met een leercontract (artikel 11 van de ET) en zwangere of zogende werkneemsters, zoals bepaald in Richtlijn 92/85.

Op dezelfde manier stelt het Arbeidersstatuut een reeks verplichtingen vast waaraan werkgevers of bedrijven moeten voldoen die hun personeel, of een deel daarvan, 's nachts laten werken. In dit verband moet worden opgemerkt dat de regelgeving nachtarbeid, volgens de bepalingen van artikel 36 van de ET, opvat als “arbeid uitgevoerd tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends.”

Verplichtingen van bedrijven met betrekking tot nachtwerk

In de eerste plaats beperkt het Arbeidersstatuut de arbeidstijden van werknemers die nachtarbeid verrichten. De werkdag mag dus gemiddeld niet langer duren dan acht uur per dag in een referentieperiode van vijftien dagen, net zoals er geen overuren mogen worden gemaakt.

In punt 2 van artikel 36 bepaalt de regelgeving ook dat dit werkt “Je krijgt een specifieke beloning die in cao-onderhandelingen wordt vastgesteld”, tenzij bij de vaststelling van het salaris rekening is gehouden met het feit dat het werk naar zijn aard nachtelijk is of de vergoeding van deze werkzaamheden voor pauzes is overeengekomen. In de meeste gevallen wordt het opgelost met de zogenaamde ‘nachtbonus’.

Op zijn beurt wordt in punt 4 van hetzelfde artikel bepaald dat “nachtarbeiders en zij die in ploegendienst werken te allen tijde een niveau van bescherming moeten genieten op het gebied van gezondheid en veiligheid, aangepast aan de aard van hun werk, en gelijkwaardig van de rest van de werknemers van het bedrijf.”

In die zin specificeert de wet dat het bedrijf of de werkgever moet garanderen dat deze werknemers een gratis evaluatie van uw gezondheidstoestandzowel voordat met de ontwikkeling ervan wordt begonnen als daarna, met regelmatige tussenpozen en onder de voorwaarden vastgelegd in Wet 31/1995 van 8 november ter voorkoming van beroepsrisico's.

Als ten slotte wordt erkend dat sommige van deze werknemers last hebben van lawineproblemen als gevolg van nachtwerk, hebben zij het recht “om te worden toegewezen aan een dagbaan die binnen het bedrijf bestaat en waarvoor zij professioneel geschikt zijn.”