De twee schendingen van arbeidsrechten die de Arbeidsinspectie het meest beboet

Nieuws

De Arbeids- en socialezekerheidsinspectie boetes opgelegd ter waarde van € 15,5 miljoen wegens niet-naleving van arbeidstijden en overuren in 2023. Dit is bevestigd door het Ministerie van Arbeid, in handen van Yolanda Díaz, aan Europa Press, waarbij het specifiek waarschuwde dat 14.292 schendingen van de werktijden en overuren werden ontdekt, 45% meer dan in 2022, waardoor 147.861 werknemers werden getroffen.

In totaal voerde de Arbeidsinspectie het afgelopen jaar 35.501 acties uit op het gebied van arbeidstijd en overwerk, waarbij 9.226 eisen werden gesteld. Yolanda Díaz zelf herhaalde de gegevens ook en bedankte deze organisatie, afhankelijk van haar ministerie, “voor het vervolgen van degenen die de arbeidsrechten schenden.”

Juist op het eerste punt, de werkdag, concentreert Díaz zich een groot deel van zijn termijn. In de eerste plaats is er, hoewel er een tweeledige dialoogtafel is gecreëerd (tussen de vakbonden en de werkgevers), onderhandeld met de sociale actoren om werktijdverkorting doorvoeren: in 2024 wordt het 38,5 uur en in 2025 37,5 uur. Een reductie opgenomen in het regeerakkoord tussen PSOE en Sumar en die zal worden uitgevoerd in jaarlijkse (niet maandelijkse) berekeningen. Maar het is niet de enige maatregel die Labour in handen heeft om de arbeidstijd te reguleren.

Hervorm de urenregistratie en verhoog het boetebedrag

Naast de verkorting van de werkdag, die daarvoor zou zorgen, wil het ministerie van Arbeid de tijdregistratie hervormen, waarover alle bedrijven nu moeten beschikken. De nieuwigheid die zij voorstellen is dat De Arbeidsinspectie heeft elektronisch toegang tot de tijdregistratietoolseen concessie die zij als ‘essentieel’ beschouwen om ‘te voorkomen dat de inzendingen worden gewijzigd of gemanipuleerd door de zakenman of een ander onderwerp’, in de woorden van de minister van Buitenlandse Zaken, Joaquín Pérez Rey.

Op dezelfde manier willen ze van werk het sanctieregime versterken in termen van werktijd, zodat deze “effectief en voldoende afschrikkend” is. Hoe willen ze het doen? Ze stellen voor om de sancties per werknemer toe te passen en niet per bedrijf, en verhogen de bedragen, die momenteel tussen de 751 en 7.500 euro liggen.

Overuren: onderwerp van debat in Spanje

Wat betreft de tweede kwestie, overuren, is er een heel open debat. En begin dit jaar spande UGT een rechtszaak aan tegen Spanje bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, waardoor Ze vroegen om een ​​hogere beloning van hetzelfde. De vakbond hekelt dat het Europees Sociaal Handvest, dat Spanje in zijn geheel heeft geratificeerd, wordt geschonden, en dat in artikel 4 het recht van werknemers opneemt om een ​​“verhoging van de beloning voor overuren te ontvangen, behalve in bepaalde specifieke gevallen.”

Om deze reden verzoekt UGT dat overuren worden uitgevoerd boven de maximale gewone werkdag minimaal 25% stijgen. Een bedrag dat zij hebben gekozen op basis van het regelgevingskader van de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In Spanje worden deze extra uren niet duurder uitbetaald omdat er geen wet is die dit voorschrijft.

Het Arbeidersstatuut bepaalt in artikel 35 eenvoudigweg dat “door middel van een collectieve overeenkomst of, bij ontstentenis daarvan, een individueel contract, de keuze zal worden gemaakt tussen het betalen van overuren voor het vastgestelde bedrag, dat in geen geval minder mag zijn dan de waarde van het gewone uur, of compenseer ze voor gelijkwaardige tijden van betaalde rust.”