Dit is wat u moet controleren voordat u een arbeidsovereenkomst tekent

Nieuws

De meeste mensen voelen zich gelukkig bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Vooral als het zoeken naar een baan lang en vervelend is geweest. Je moet je echter niet laten meeslepen door aanvankelijk enthousiasme of nervositeit: dat moet je altijd, zonder uitzondering, doen Controleer de arbeidsovereenkomst zorgvuldig voordat u deze ondertekent. Anders zouden ze ons kunnen misleiden of schade kunnen lijden.

Het contract is het document dat de fundamentele arbeidsvoorwaarden van de arbeidsrelatie bevat, zoals de werkdag, het salaris of de wijze waarop we worden aangenomen, naast andere belangrijke gegevens die onze professionele ervaring kunnen bepalen. Daarom is het essentieel om te verifiëren dat wat tijdens het sollicitatiegesprek is afgesproken ook in dit document is vastgelegd.

Ook om te controleren of de gegevens kloppen, aangezien er mogelijk een fout is gemaakt, maar vooral om er zeker van te zijn dat we niet worden misleid en dat we akkoord gaan met de voorwaarden die in het contract staan ​​vermeld. Hieronder leggen we uit wat deze gegevens zijn die u moet controleren als u in de toekomst geen problemen wilt hebben, allereerst vanuit de basis dat het bedrijf Wij moeten ons altijd aanmelden bij de Sociale Zekerheid voordat u gaat werken.

Wat u moet controleren voordat u een arbeidsovereenkomst tekent

Dit zijn de Gegevens die u moet controleren voordat u uw contract ondertekent. En als aanbeveling: teken uw handtekening niet als er lege of onvolledige spaties zijn, omdat deze later kunnen worden ingevuld met informatie waarmee u het niet eens bent:

  • type contract (indien het voor onbepaalde tijd, vast-discontinu, tijdelijk, opvang, stage of afwisselende opleiding is). Als het tijdelijk is, moeten de duur en de redenen worden vermeld.
  • Indien een proefperiode is overeengekomen, dient dit als zodanig in het contract te worden vermeld, met vermelding van de duur ervan. In deze zin moet eraan worden herinnerd dat het Arbeidersstatuut grenzen stelt: een duur van twee maanden voor werknemers die geen gekwalificeerde technici zijn en die een bedrijf betreden met minstens 25 werknemers; drie maanden voor degenen die geen gekwalificeerde technici zijn, maar toetreden tot bedrijven met minder dan 25 werknemers; en maximaal zes maanden voor gekwalificeerde werknemers.
  • Zowel onze gegevens als die van het bedrijf.
  • Salaris en vergoeding voor overuren. Het is niet alleen belangrijk om weer te geven welk bedrag wij voor ons salaris gaan ontvangen (dat kan in bruto of netto euro’s zijn), maar ook of de overuren pro rata (12 betalingen) of afzonderlijk (14 betalingen) worden ontvangen.
  • Functie en beroepscategorie.
  • Werkdag, rooster en diensten. Bijvoorbeeld of je wel of niet in het weekend moet werken.
  • CAO waar wij deel van uitmaken.
  • Vakantie. Het Arbeidersstatuut stelt ook minima: 30 kalenderdagen per jaar (2,5 dagen per gewerkte maand), wat overeenkomt met 22 werkdagen.
  • Bekijk mogelijke bijlagen of aanvullende clausules. Bijvoorbeeld als er sprake is van een niet-concurrentiebeding.

Tenslotte moet je weten wat het is verplicht om een ​​schriftelijk contract op te stellen. De enige gevallen waarin deze verplichting niet vereist is en de arbeidsrelatie mondeling tot stand kan komen, is wanneer het contract een voltijds contract voor onbepaalde tijd is of bij tijdelijke voltijds contracten als deze een duur hebben gelijk aan of korter dan vier weken. In alle andere gevallen is schriftelijke formalisering vereist en als het bedrijf hier niet aan voldoet, wordt aangenomen dat de werknemer een voltijdse arbeidsovereenkomst heeft.