Dit is wat er met u kan gebeuren als u werk mist zonder dat u dit hoeft te rechtvaardigen

Nieuws

We merken dat we de kerstvakantie vieren en het is gemakkelijk voor ons om ‘uit fase’ te raken. Dit kan niet alleen gevolgen hebben op persoonlijk vlak, maar ook op het werk, omdat het niet de eerste keer zou zijn dat een werknemer zijn werk moet missen nadat hij alles heeft gegeven op een kerstfeest, zoals de volgende oudejaarsavond. Dit zullen veel werknemers zich afvragen Welke gevolgen kan het hebben van ongegrond verzuim op het werk hebben, en vooral of zij ontslagen kunnen worden.

Het missen van werk zonder rechtvaardiging en zonder het bedrijf vooraf te hebben gewaarschuwd, kan als een ernstig misdrijf worden beschouwd. Daarom kan het bedrijf de werknemer op drie verschillende manieren ‘straffen’ voor deze afwezigheid: salarisverlaging (u zou niet langer betaald worden voor de uren of dagen die u gemist heeft van uw werk), met a Beëindiging van baan en salaris (je zou er meerdere willen hebben zonder te werken en dus zonder betaald te worden) of, in de meest ernstige gevallen, met de ontslag.

Met betrekking tot dit laatste punt stelt artikel 54 van het Arbeidersstatuut vast dat onder de oorzaken die een disciplinair ontslag kunnen motiveren (zonder recht op compensatie), er sprake is van “herhaalde en ongerechtvaardigde afwezigheid van aanwezigheid of stiptheid op het werk.” De wet maakt echter niet duidelijk hoeveel afwezigheden of te laat komen het bedrijf toestaat de werknemer op disciplinaire wijze te ontslaan en of ze hem dus op deze manier kunnen ontslaan, ook al heeft hij maar één dag gemist. In dit scenario moeten twee factoren worden aangepakt.

Kan ik gestraft worden als ik één dag gemist heb?

Hangt ervan af. Zoals uitgelegd in ‘Arbeidskwesties’ moet u, om te weten voor hoeveel ongerechtvaardigde afwezigheden u ontslagen kunt worden, raadpleeg de cao dat is op ons van toepassing. In de meeste gevallen vermeldt dit document het aantal afwezigheden waarvoor het bedrijf ons om deze reden zou kunnen ontslaan.

Als er geen cao zou zijn, of er niets over zou worden gezegd, zou dat nodig zijn beroep doen op jurisprudentie. Hoewel er geen gemeenschappelijk criterium is dat op alle gevallen van toepassing is, lijkt het erop dat er minstens drie ongewettigde afwezigheden nodig zijn. Vanuit dit gespecialiseerde portaal waarschuwen ze daar echter ook voor Het zou mogelijk kunnen zijn dat we ontslagen worden omdat we slechts één dag missen.

De reden hiervoor is dat het bedrijf ter rechtvaardiging van het disciplinair ontslag een beroep zou kunnen doen “schending van de contractuele goede trouw, evenals misbruik van vertrouwen in de uitvoering van werk”. Om deze reden zou, afhankelijk van de ernst en de eventuele schade aan het bedrijf, ontslag voor één verzuimdag mogelijk zijn. Uiteraard zou het tuchtrechtelijk ontslag gebaseerd zijn op schending van de contractuele goede trouw en niet op ongerechtvaardigd wangedrag.

Wat duidelijk blijkt uit het werknemersstatuut is dat aanhoudend ongerechtvaardigd verzuim zonder bewezen reden een contractbreuk is en kan leiden tot disciplinair ontslag. In dit verband moet worden opgemerkt dat ontslag niet de door het bedrijf gekozen manier hoeft te zijn om de werknemer te bestraffen. Het is belangrijk om dit te melden, omdat het de ‘tactiek’ is waartoe sommige mensen die niet in het bedrijf willen blijven hun toevlucht nemen om ontslagen te worden en daardoor werkloosheid op te lopen. Zoals we in het begin hebben uitgelegd, kan het bedrijf er echter ook voor kiezen om ons dienstverband en salaris op te schorten, waardoor deze strategie niet succesvol zou zijn en we bovendien geld zouden verliezen.