De werkloosheid daalt in maart met 33.405 mensen na een goede contractcampagne met Pasen

Nieuws

De Werkloosheidsgegevens van maart openbaar gemaakt door Ministerie van Arbeid en Sociale Economie van Yolanda Díaz, laten een daling zien van het aantal werklozen met 33.405 personen (-1,2%). Dit laat een in totaal 2.727.003 mensen zonder werk in Spanjewat het laagste cijfer voor een maand maart is sinds 2008. De redenen moeten worden gezocht in de laatste paascampagne, met een sterke 'aantrekkingskracht' op de arbeidsmarkt in de horecasector, waar 81.000 mensen zijn aangenomen.

Het ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie van Elma Saiz heeft benadrukt dat er “voor de eerste keer in de geschiedenis” meer dan 21 miljoen leden zijn.

Er is minder werkloosheid onder vrouwen, iets dat al in de maand februari is gebeurd en per leeftijdsgroep is de werkgelegenheid voor iedereen toegenomen, inclusief langdurig werklozen, jongeren en mensen in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar. Uit een analyse van de gegevens over de ontwikkeling van de werkloosheid in de maanden maart sinds 2013 blijkt een steeds duidelijkere trend in de werkgelegenheidscreatie. Een feit dat minister Díaz een paar weken geleden al voorspelde.

Vergeleken met de maand maart in andere jaren heeft er een beweging plaatsgevonden in de consolidatie van banen en het creëren van nieuwe functies, wat in deze grafiek tot uitdrukking komt.

Werkloosheidsgegevens per sector

De sectoren die het meest zijn gegroeid qua banencreatie vergeleken met februari, zijn dat wel geweest Dienstenmet 31.294 extra mensen aan het werk (-1,58%), Industriemet 2.055 mensen (-0,96%) en in de landbouw, met 1.502 mensen (1,52%% minder). Het heeft ook de bouw met nog eens 333 mensen aan het werk (-0,16%).

In de tegenovergestelde richting stijgt de werkloosheid onder mensen die geen eerdere baan hadden, tot 0,71% meer, wat neerkomt op 1.779 werkzoekenden.

Het aantal vrouwen met een arbeidscontract stijgt in maart

Volgens gegevens van het Ministerie van Arbeid en Sociale Economie is het aantal contracten voor vrouwen in de maand maart toegenomen, waardoor de werkloosheid is gedaald en er 23.009 vrouwen meer hebben gewerkt, wat 1,39% meer is dan vorige maand. Tegenwoordig zijn van de 2.727.003 werklozen 1.632.557 vrouwen.

Mannen blijven de werkloosheid verlagen, maar dat gaat langzamer. Dat wil zeggen dat er vergeleken met februari 0,94% meer mannelijke werkgelegenheid is, dit betekent 10.396 minder werkloze mannen dan vorige maand. Het werkloosheidscijfer in deze bevolkingssector blijft daarmee op 1.094.446 mannen.

De werkloosheid daalt onder mensen onder de 25 jaar

Jeugdwerkloosheid (jonger dan 25 jaar) was een van de hangende kwesties van het ministerie van Yolanda Díaz, dat in dit opzicht ook positieve gegevens heeft gezien. Het daalde met 2.748 mensen, 1,32% minder.

Het totale aantal werkloze jongeren blijft dus op 205.007 staan, het laagste cijfer in de derde maand van het jaar.

Andalusië is koploper in het scheppen van banen

Wat de werkloosheid onder de autonome gemeenschappen betreft, is Andalusië koploper in het scheppen van banen, met 11.374 minder werklozen, gevolgd door de Canarische Eilanden (4.686) en de Valenciaanse Gemeenschap (3.998). Aan de andere kant staat Euskadi, met een stijging van de werkloosheid die wordt opgetekend op 926 mensen, en Madrid met nog eens 701 werklozen.

Ruim 1.123.000 vaste contracten

Tijdens de maand maart werden 1.123.488 nieuwe contracten ondertekend. Hiervan zijn er 504.893 permanent, wat neerkomt op 44,94% van de contracten. Daarentegen bedraagt ​​het aantal tijdelijke contracten in maart 618.595, het laagste sinds 1997.

Vergeleken met de maand februari zijn de vaste contracten met 3,54% verlaagd, terwijl de tijdelijke contracten met 0,75% zijn gestegen.

De arbeidshervorming markeert de evolutie van vaste werkgelegenheid

De door minister Díaz gepromoot arbeidshervorming is een stimulans geweest om werkgelegenheid voor onbepaalde tijd te consolideren. Uit de gegevens blijkt dat er het afgelopen jaar sprake is geweest van een evolutie in stabiele voltijdse contracten, die sterker zijn gegroeid dan gedeeltelijke contracten (in totaal 103,40) en permanente discontinue contracten (in totaal 18.174).

Het aantal werknemers in het Tijdelijk Arbeidsreglementbestand (ERTE) blijft op een minimumniveau, ruim 11.600, wat 0,1% van de aangeslotenen bij de sociale zekerheid vertegenwoordigt.

De sociale zekerheid bereikt 21 miljoen aangeslotenen

Dat heeft het ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie bekendgemaakt Er zijn 21.032.661 aangesloten werknemers bereikt in de maand maart, waarbij seizoensinvloeden en het kalendereffect buiten beschouwing worden gelaten. Op deze manier worden de ambities en de zelfopgelegde uitdaging van Elma Saiz vervuld. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dit cijfer wordt bereikt.

“Het is het beste cijfer in de historische reeks, na de toevoeging van 530.843 in het afgelopen jaar”, zei de regering in een verklaring, waarin een vergelijking wordt gemaakt met de maand februari waarin te zien is dat er 77.876 aangeslotenen meer zijn.

De gemiddelde aansluiting in de originele serie bedraagt ​​20.901.967 geregistreerde mensen, wat een record is. Dit vertegenwoordigt 193.585 werknemers meer dan in februari, een stijging die groter is dan het gemiddelde van 2017 tot 2019, vóór de uitbraak van de gezondheidspandemie. De jaar-op-jaar groei van het gemiddelde lidmaatschap bedroeg 2,6%, met 525.414 meer werknemers dan in 2023.

Meer werkgelegenheidsgroei in Spanje dan in andere landen

Wat het niveau van vóór de covid-crisis (december 2019) betreft, is te zien dat het lidmaatschap voor seizoensinvloeden met ruim 1,6 miljoen mensen is gegroeid.

In Spanje is de werkgelegenheidscreatie met 8,3% toegenomen en overtreft daarmee die van de grote Europese landen, waaronder buurlanden Frankrijk (5%), Italië (2,9%) en Duitsland (1,5%).