De wedstrijden riepen op waarvoor je je nu kunt aanmelden om 200.000 euro per jaar te winnen

Nieuws

Elke week verzamelt de Staatscourant (BOE) nieuwe opposities om als ambtenaar in overheidsadministraties te werken. Dit was geen uitzondering en onder de verschillende oproepen die zijn gepubliceerd, is de 50 plaatsen bekend om toe te treden tot het Korps der Aspiranten Registrars en eigendomsregistreerdersCommercieel en persoonlijk eigendom, omdat het een van de best betaalde opposities is.

Registrar (m/v) salarissen in Spanje Het gaat om circa 200.000 euro bruto per jaar, een goede stimulans voor afgestudeerden in de rechten. En het hebben van een diploma of bachelordiploma in de rechten is een van de vereisten om te verschijnen, samen met het volgende: Spaans zijn en de wettelijke leeftijd hebben, niet in een van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn zoals bedoeld in artikel 280 van de Hypotheekwet en niet in het bezit zijn van een door een eindresolutie van de dienst van een van de openbare besturen gescheiden.

Over zij functies, zijn verantwoordelijk voor het kwalificeren van de wettigheid van alle soorten documenten waarin de registratie of geldigheid van de beschikkingshandelingen of openbare akten wordt gevraagd. Ze autoriseren ook de vermeldingen in het register, naast andere taken zoals het informeren van burgers over registeraangelegenheden. Als u geïnteresseerd bent, of het nu gaat om het salaris, de taken van de functie of beide, dan is het noodzakelijk om het selectieproces voor deze oppositie te doorlopen, dat hieronder wordt uitgelegd.

Oppositietests van de vastgoedregistreerder en hoe u zich kunt aanmelden

De wedstrijd voor deelname aan de Body of Property Registrars zal uitsluitend in Madrid worden gehouden, zoals vermeld in de oproep gepubliceerd in de Staatscourant (BOE), en Het bestaat uit 4 oefeningenzoals overeengekomen in artikel 506 van het Hypotheekreglement:

  • Eerste oefening. Beantwoord mondeling, in maximaal één uur, vijf onderwerpen uit het programma met de volgende vakken: drie uit het burgerlijk recht, het gemeenrecht en het foraal recht, één uit het handelsrecht en één uit het bestuurs- of procesrecht.
  • Tweede oefening. Beantwoord binnen maximaal een uur mondeling vijf onderwerpen uit het programma met de volgende vakken: drie uit Hypotheekrecht, één uit Belastingrecht en één uit Notarieel recht.
  • Derde oefening. Beoordeel een document en schrijf een rapport ter verdediging van het cijfer, binnen maximaal zes uur.
  • Vierde oefening. Voer binnen maximaal zes uur de handelingen uit die voortvloeien uit de afwikkeling en registratie, totdat een document is geregistreerd of geannoteerd, of de registratie of annotatie is geweigerd of opgeschort.

Voor register, dient de aanvraag via rente te worden ingevuld via de dienst ‘Inschrijving Selectieve Toetsen’ van het Algemeen Toegangspunt. De deadline is tot 25 maart 2024.