De BOE publiceert 307 oproepen tot oppositie met meer dan 10.800 plaatsen: voor veel daarvan heb je alleen ESO of de middelbare school nodig

Nieuws

De administratiewebsite Regering van Spanje heeft zich verspreid via de Officiële Staatscourant (BOE) een totaal van 307 roept op tot oppositie en waarvoor meer dan 10.800 plaatsen. Deze publieke arbeidsplaatsen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in een baan als ambtenaar binnen het openbaar bestuur.

Het doorstaan ​​van een oppositie garandeert een permanente positie binnen de regering, maar er moet rekening mee worden gehouden dat er geen gemakkelijke oppositie bestaat. Nu zijn er tegenstellingen die gemakkelijker zijn dan andere. Deze zijn afhankelijk van de vereisten, het vereiste studieniveau en het aantal aangeboden plaatsen.

Hieronder tonen wij de meest relevante opposities voor deze week, volgens de lijst met actuele opposities waartoe u toegang heeft gehad NieuwsWerk. Deze kunnen allemaal worden geraadpleegd op de website van de administratie van de Spaanse regering in de sectie ‘openbaar zoeken naar werk’.

Oppositie tegen inschrijving omdat er alleen ESO is: 4.000 plaatsen

Onder de opgeroepen opposities is het vermeldenswaard dat morgen de deadline voor het inschrijven voor de 3.976 plaatsen voor Troepen en Matrozen afloopt. In het leger worden in totaal 2.846 posities aangeboden, wat qua kansen de grootste is. De marine heeft 580 plaatsen, terwijl het lucht- en ruimteleger 550 plaatsen biedt. Bovendien zullen buitenlanders volgens de officiële oproep, in concurrentie met de Spanjaarden, kunnen kiezen voor 85 plaatsen in cyclus 1.

Voor degenen die de titel Graduate in Compulsory Secondary Education (ESO) hebben, heeft de BOE in totaal 10 lopende oproepen. De meest opvallende daarvan is de gemeenteraad van Valladolid, die oppositie oproept 81 plaatsen voor arbeiders.

Daarnaast worden de volgende opposities genoemd:

 • 2 posities voor havenpolitie in Granada.
 • 22 plaatsen voor technische en laboratoriumassistenten in Galicië.
 • 13 posities voor technisch assistent in Galicië.
 • 13 posities voor havenpolitie in Bizkaia.
 • 8 posities voor administratief assistent op de Balearen.
 • 4 assistent-posities voor de Nationale Munt- en Postzegelfabriek (FNMT).

Deze vacatures zijn er voor zowel werknemers als ambtenaren.

Opposities voor afgestudeerden met een bachelordiploma: 819 plaatsen

Voor de mensen die de bachelor diplomaberoepsopleiding op hoger niveau, gelijkwaardig of hoger, heeft de BOE in totaal 25 oproepen en in totaal 819 posities tussen arbeiders en ambtenaren.

Van de aangeboden plaatsen is het de moeite waard om de pbanden opgeroepen door de Rechtspleging. De beschikbare plaatsen in elk lichaam worden gemarkeerd:

 • Procedureel en administratief beheer: 288 plaatsen.
 • Procedurele en administratieve verwerking: 406 plaatsen.
 • Rechtsbijstand: 358 plaatsen.

Al deze plaatsen zijn toegankelijk via vrije diensten en een oppositiesysteem. Om voor een van deze functies in aanmerking te komen, zijn verschillende opleidingsniveaus vereist:

 • Voor het Korps Procedureel en Administratief Beheer is een universitair diploma vereist.
 • Voor de Instantie voor Procedurele en Administratieve Verwerking geldt enkel een baccalaureaatdiploma.
 • Voor het Korps Rechtsbijstand is het voldoende om verplicht secundair onderwijs (ESO) te hebben.

Hoewel het klopt dat er binnen deze call plaatsen zijn voor ESO-afgestudeerden en een universitair diploma, is er vanwege het aantal plaatsen toch voor gekozen om hen in deze groep op te nemen.

Bovendien hebben ze gebeld 360 plaatsen voor agenten van de douanebewakingsdienstwaarvan 260 plaatsen voor het specialisme onderzoek en 100 plaatsen voor het maritieme specialisme.

Aan de andere kant zijn er competities uitgeschreven waarvoor tussen de 1 en 5 plaatsen worden toegekend aan de competitie voor de verschillende lokale of regionale besturen.

Opposities voor afgestudeerden, afgestudeerden of universitair afgestudeerden

Voor degenen met een universitair diploma zijn er 1.053 vacatures voor leraren aangekondigd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport in Castilla y León. Er zijn ook 875 vacatures gepubliceerd voor leraren in het voortgezet onderwijs in Galicië. Binnen dezelfde carrière zijn er 765, 530 en 520 posities voor leraren in de gemeenschap van Madrid, Aragón en Galicië.

Daarnaast zijn er andere functies nodig voor landbouwingenieurs, gespecialiseerde leraren, algemeen dienstpersoneel en registerhouders van commercieel onroerend goed.