De SEPE heeft een boodschap voor alle werklozen onder de 30 jaar

Nieuws

Hij Openbare dienst voor staatswerkgelegenheid heeft een bericht gestuurd naar alle werklozen tussen 16 en 30 jaar die niet studeren of werken. Dit is een herinnering aan een Europees initiatief dat dat wel kan u helpen uit uw werkloosheidssituatie te komen, het Jeugdgarantieprogramma. Hierdoor worden vacatures, cursussen en trainingen ontvangen om de inzetbaarheid te verbeteren.

Hun opleiding is in feite gericht op het verwerven van de vaardigheden waar op de arbeidsmarkt het meeste vraag naar is, zoals digitale vaardigheden. Daarnaast zijn er bedrijven die vacatures exclusief publiceren voor de begunstigden van dit systeem. Wat deze betreft is het programma gericht op alle “jongeren die geen werk hebben of niet geïntegreerd zijn in onderwijs- of opleidingssystemen”, zoals uitgelegd door de SEPE.

Om deze reden is de Europese aanbeveling dat elke persoon binnen een periode van vier maanden na inschrijving ten minste één baanaanbieding ontvangt. Hieronder wordt uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden voor de Jeugdgarantie en aan welke vereisten moet worden voldaan.

Vereisten om je aan te melden voor de Jeugdgarantie

Werkloze jongeren die zich willen aanmelden Nationaal jongerengarantiesysteem Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, moeten zij aan het volgende voldoen vereistendie de SEPE op haar website opneemt:

  • De Spaanse nationaliteit hebben, burger van de Europese Unie of een van de lidstaten zijn. Ook buitenlanders die mogelijk op Spaans grondgebied verblijven.
  • Wees geregistreerd in elke stad in Spanje.
  • Wees ouder dan 16 en jonger dan 30 jaar.
  • Op de kalenderdag voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag niet hebben gewerkt of onderwijs- of opleidingsacties hebben gevolgd.
  • Een uitdrukkelijke verklaring indienen van belangstelling voor deelname aan het Nationale Jeugdgarantiesysteem, waarmee u zich engageert voor actieve deelname aan de acties die worden uitgevoerd.
  • Als u werkloos bent, dient u zich te laten inschrijven bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

Voor register, hoeft u alleen maar naar het Jongerengarantieportaal te gaan en het formulier via deze link in te dienen. Zodra de registratie is geformaliseerd, zullen er aanbiedingen worden ontvangen van zowel de autonome gemeenschap waar u woont, als van de algemene administratie van de staat, de entiteiten van het Europees Sociaal Fonds of de samenwerkende bedrijven van het systeem, die prikkels kunnen ontvangen deze jongeren in te huren.