De pauzes waar je in 2024 recht op hebt op je werk: overdag en wekelijks

Nieuws

Januari is de maand waarin je weer terug moet naar de routine. Hoewel dit voor sommige mensen het begin zal zijn geweest en het jaar misschien met een nieuwe baan is begonnen. In beide gevallen is het belangrijk om te weten wat de pauzes waar u recht op heeft tijdens de werkdag, tijdens de week en tussen werkdagen. Dat wil zeggen, tussen de ene werkdag en de volgende. Een belangrijke kwestie, maar waarover in 2024 geen nieuws is, behalve bij de vaststelling van de maximale werkdag: als deze momenteel 40 uur per week bedraagt, wil het ministerie van Arbeid deze terugbrengen tot 38,5 dit jaar en 37,5 in 2025.

Terugkomend op de minimumpauzes zijn deze geregeld in artikel 34 van het Arbeidersstatuut, hoewel het Ministerie van Arbeid ze ook op zijn website heeft staan. Ze zijn allemaal afkomstig uit verplichte nalevingdus het bedrijf kan niet weigeren deze toe te kennen en heeft integendeel de wettelijke verplichting om ze te respecteren.

Beginnend met de belangrijkste, wanneer de dagelijkse werkdag langer duurt dan 6 uurheeft u recht op a minimale pauze van 15 minuten. Hiervan wordt genoten en geldt alleen als effectieve werktijd als dit in de toepasselijke cao staat (te raadplegen in artikel 7 van onze arbeidsovereenkomst), of als dit in onze overeenkomst is vastgelegd.

Dit laatste is van belang omdat, als het als zodanig wordt beschouwd, de rest wordt betaald. Als dit niet het geval is, hoeft het bedrijf ons deze rusttijd niet te betalen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat, in het geval van werknemers minderjarigenheeft u recht op a minimale pauze van 30 minuten (dubbel) zolang de dag langer duurt dan 4,5 uur.

Rust tussen dagen en wekelijks

Het Arbeidersstatuut bepaalt ook de periode die moet liggen tussen het einde van de ene dag en het begin van de volgende. Dit is, tussen de ene dag en de andere, wat minimaal 12 uur moet zijn. Als we bijvoorbeeld om 10.00 uur klaar zijn met werken, kunnen we de volgende dag pas om 10.00 uur weer aan het werk gaan.

Betreffende de wekelijkse ruster is ook een minimum, namelijk één anderhalve dag onafgebroken die in de regel de zaterdagmiddag of, in voorkomend geval, de maandagochtend en de gehele zondag moet omvatten. Voor werknemers onder de 18 jaar zijn er echter opnieuw veranderingen: hun wekelijkse rusttijd bedraagt ​​minimaal twee ononderbroken dagen (op rij).

Opgemerkt moet worden dat de minimale wekelijkse rust volgens het statuut is “cumulatief voor een periode van maximaal 14 dagen”. Dat wil zeggen, het zou mogelijk zijn om de ene week niet te rusten als we de volgende week de rust zouden nemen die overeenkomt met beide. Volgens het vastgestelde minimum zouden we dat kunnen doen werk 12 dagen achter elkaar en rust drie (ook gevolgd).

Onregelmatige verdeling van de dag

Het statuut bepaalt ook dat bedrijven of werkgevers “door middel van een collectieve overeenkomst of, bij ontstentenis daarvan, door een overeenkomst tussen de onderneming en de werknemersvertegenwoordigers”, gebruik kunnen maken van de onregelmatige verdeling van de werkdag. Bij gebrek aan overeenstemming mogen zij 10% van de werkdag onregelmatig over het jaar verdelen. Maar zelfs in dit geval zijn ze daartoe verplicht Respecteer in alle gevallen de minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Als het bedrijf van dit recht gebruik maakt, is het eveneens verplicht de werknemer hiervan op de hoogte te stellen met een opzegtermijn van minimaal vijf dagen.