De BOE publiceert administratieve examens voor de Algemene Staatsadministratie: zij vragen alleen om Baccalaureaat

Nieuws

Hij Officiële Staatscourant (BOE) publiceren een oproep tot opposities met 174 plaatsen ambtenaar zijn in de Algemene Staatsadministratie (AGE). Hiervan hebben er 110 toegang tot gratis diensten en 74 zijn concurrerend – oppositie voor ambtenaren die hun arbeidsomstandigheden willen verbeteren door interne promotie aan te vragen.

De oproep voor dit selectieve proces is nu beschikbaar in de BOE en heeft de open sollicitatieperiode. De plaatsen behoren tot Groep C1, dus om je in te schrijven voor dit examen hoef je alleen het Baccalaureaat te hebben afgerond. Bovendien vereisen ze, omdat het gratis toegang is, geen anciënniteit of ervaring in staats-, regionale en lokale overheden. Het is voldoende om te slagen en op te vallen in de eindschaal. Enkele dagen geleden werd bekend dat in dit bulletin de oproep werd gepresenteerd voor 307 selectietrajecten met in totaal 10.800 plaatsen.

De administratieve positie is, zowel vanwege de toegangsvoorwaarden als vanwege de functies ervan, een van de meest gevraagde functies van degenen die op zoek zijn naar een baan in de publieke sector. Dit is te zien aan een van de meest recente opposities: die met bijna 700 plaatsen die al op de website van de Rijksoverheid is verschenen.

Hoeveel verdient een staatsadministrateur?

Het salaris van ambtenaren in Spanje, en dus dat van het bestuursorgaan van het Algemeen Staatsbestuur, is afhankelijk van de groep waartoe zij behoren. In dit geval zijn de plaatsen afkomstig uit Groep C1, met Baccalaureaat. Het ministerie van Financiën publiceert de salarissen van ambtenaren in 2024, waarin de stijging van 0,5% ('paguilla') gekoppeld aan bbp-gegevens al is inbegrepen.

Het salaris dat bij de overheid in rekening wordt gebracht, is gebaseerd op een basissalaris waaraan vervolgens de bestemmingsaanvulling, anciënniteit (termijnen van drie jaar) of de overeenkomstige bonussen moeten worden toegevoegd, afhankelijk van de functies van de werknemer. Het omvat ook twee extra betalingen.

Vereisten om te solliciteren naar een administratieve functie in de AGE

Volgens de officiële oproep van de BOE (22 februari 2024) om deel te nemen aan het selectieproces van de Algemene Staatsadministratie zal aan een reeks vereisten moeten worden voldaan, die veranderen afhankelijk van de vraag of men kiest voor vrije ploegenposities of voor interne functies. Promotie.

Toegang via vrije dienst

Degenen die toegang willen krijgen tot een van deze vacatures (110) van de AGE via de vrije toegangsmodaliteit, zullen het baccalaureaat- of technisch diploma moeten voorleggen. Als het in het buitenland is gestudeerd, is homologatie of gelijkwaardigheid vereist. Een geldig rijbewijs type B is vereist, evenals het functionele vermogen om taken uit te voeren en niet uit de dienst van overheidsdiensten te zijn verwijderd.

Vacatures voor interne promotie

Degenen die solliciteren naar een van de 64 interne bevorderingsfuncties moeten behoren tot het geheel van ambtenaren of vast personeel (degenen die als 'niet-permanent' worden beschouwd, tellen hier niet mee), en minstens twee jaar anciënniteit hebben. Voor de beroepsambtenaren zal er rekening mee worden gehouden dat zij in de AGE (Groep C2) hebben gewerkt, terwijl het vast personeel zal moeten bewijzen dat zij doeltreffende diensten hebben geleverd in groep 3G – Statistieken van de IV Enkelvoudige CAO voor het personeel van de leeftijd.

Deadline voor indiening van de aanvraag

Aanvragen moeten elektronisch worden ingediend door formulier 790 in te vullen bij het Algemeen Toegangspunt. De betaling van de vergoedingen moet bij dit document worden gevoegd. Deze procedures moeten worden uitgevoerd binnen de binnen 20 werkdagen vanaf de dag na de publicatie van de oproep in de BOE, dat wil zeggen tot 21 maart.