De 5 bemiddelingsvergunningen die u moet weten: ze worden betaald en niet alleen voor degenen die kinderen hebben

Nieuws

Aanstaande zaterdag 23 maart wordt de Nationale Dag van Verzoening en medeverantwoordelijkheid gevierd. Een perfecte datum om te onthouden dat het Arbeidersstatuut (ET) een reeks omvat werkvergunningen te verzoenen die alle bedrijven moeten respecteren, ongeacht de professionele sector. Sommigen van hen werden versterkt nadat ze waren gered uit het familierecht, dat nu eindelijk in het Congres van Afgevaardigden zal worden behandeld.

Op een algemeen niveau vinden we, aangezien ze niet alleen bedoeld zijn voor werknemers met kinderen, deze drie betaalde verlofdagen (dat wil zeggen, ze worden betaald en er gaat geen salaris verloren):

  • 5 dagen voor ernstig ongeval of ziekte, ziekenhuisopname of operatie zonder ziekenhuisopname die thuisrust nodig heeft van de echtgeno(o)t(e), feitelijke partner of familieleden tot de tweede graad van bloedverwantschap of aanverwantschap, met inbegrip van de bloedverwant van de feitelijke partner, evenals van elke andere persoon die in dezelfde woning woont en effectieve zorg nodig heeft. Het is opgenomen in artikel 37.3 b.) van de ET.
  • 2 dagen voor het overlijden van een echtgeno(o)t(e), feitelijke partner of bloedverwanten tot de tweede graad van bloedverwantschap of aanverwantschap. Als je moet reizen, heb je nog twee dagen (in totaal 4). Het is opgenomen in artikel 37.3 b.)bis van de ET.
  • 4 dagen per jaar wegens “overmacht” wanneer onze onmiddellijke aanwezigheid noodzakelijk is om dringende familiale redenen die verband houden met familieleden of samenwonenden, in geval van ziekte of ongeval. Het is opgenomen in artikel 37.9 van de ET.

Naast deze vergunningen moet eraan worden herinnerd dat het Arbeidersstatuut (beschikbaar in deze BOE) twee rechten erkent om werkbemiddeling aan te vragen, waardoor het genieten van een aanpassing of verkorting van de werkuren mogelijk is:

  • Aanpassing van de duur en verdeling van de werkdag (artikel 34.8): staat wijzigingen toe in ploegendiensten, roosters of in de wijze waarop de werkactiviteit wordt verricht, zodat bijvoorbeeld telewerken kan worden aangevraagd.
  • Verkorting van de werkdag (artikel 37.6): hiermee kunt u uren verminderen (minder uren werken), maar deze vermindering wordt toegepast op normale uren. Dat wil zeggen: als we in de middag werken, zouden we minder uren werken, maar in dezelfde ploegendienst. Voor ploegwisselingen dient u het voorgaande recht uit te oefenen.

Van beiden kan worden gevraagd de zorg te dragen voor kinderen, een echtgeno(o)t(e) of partner of familieleden tot de tweede graad van bloedverwantschap en aanverwantschap die vanwege leeftijd, ongeval of ziekte niet voor zichzelf kunnen zorgen en geen betaalde werkzaamheden verrichten. activiteit (ze werken niet).

Andere werkvergunningen voor werknemers met kinderen

In het geval van werknemers met kinderen vinden we drie extra vergunningen naar de vorige:

  • 8 weken ouderschapsverlof de opvang van kinderen of minderjarigen die langer dan een jaar worden opgevangen, totdat de minderjarige 8 jaar wordt. Het wordt niet betaald, maar binnenkort wel de eerste 4 weken (al wordt er wel voor betaald). Het is opgenomen in artikel 48 bis ET.
  • Betaald borstvoedingsverlof bij geboorte, adoptie, voogdij ter adoptie of pleegzorg: één uur afwezigheid op het werk, dat in twee delen kan worden verdeeld totdat het kind negen maanden oud is. Op dit moment kunnen niet alle bedrijven dit accumuleren, maar het Ministerie van Arbeid wil goedkeuren dat het een optie is voor alle werknemers en dat het niet afhankelijk is van collectieve overeenkomsten. Het is opgenomen in artikel 37.4 van de ET.
  • Toestemming voor het bijwonen van prenatale onderzoeken en technieken ter voorbereiding op de bevalling gedurende de essentiële tijd. In geval van adoptie, voogdij voor adoptie of pleegdoeleinden kunt u een verzoek indienen voor het bijwonen van informatie- en voorbereidingssessies. Het is opgenomen in artikel 37.3 f) van de ET.

We mogen niet vergeten dat deze mensen daar ook recht op hebben verlof voor geboorte en verzorging van de minderjarige (zogenaamd zwangerschaps- en vaderschapsverlof), dat 16 weken duurt, waarvan de eerste 10 verplicht zijn om vrij te nemen. Het is opgenomen in artikel 178 van de Algemene Sociale Zekerheidswet en het Ministerie van Arbeid wil deze verlengen tot 20 weken.