De 10 beroepsvaardigheden die het meest gevraagd worden door bedrijven in 2024

Nieuws

De arbeidsmarkt verandert en aanpassing daaraan is van cruciaal belang voor het vinden van werk of betere kansen op werk. Daar kom je binnen competentiesDit zijn grofweg de reeks vaardigheden, capaciteiten, attitudes en bekwaamheden die we als werknemer aan een bedrijf kunnen bieden. Dit kunnen in grote lijnen gedrags- of technische competenties zijn.

Wat dit laatste betreft, zien we hoe de industrie, maar ook andere arbeidssectoren, Ze zijn op weg naar digitalisering, waarvoor kennis nodig is op het gebied van automatisering, het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Dit, zoals uitgelegd door Adecco in de ‘Adecco Industrial Salary Guide 2024’, genereert een groeiende vraag naar professionals met technische vaardigheden en ervaring in informatietechnologie en automatisering. Ook op het gebied van duurzame energie en milieu,

Maar wat zijn de specifieke beroepsvaardigheden waar bedrijven in 2024 het meest om vragen? Er kunnen maximaal 10 vaardigheden worden onderscheiden die zeer goed worden ontvangen in alle professionele sectoren en die helpen bij het vinden van werk.

10 meest gevraagde beroepsvaardigheden

Vanuit ‘Factorial’ verzamelen ze de meest gevraagde beroepsvaardigheden op de arbeidsmarkt, rekening houdend met de digitaliseringstrend van bedrijven. Het zijn de volgende:

  1. Groeimindset: nieuwsgierigheid, ambitie, initiatief hebben… De impuls om te groeien wordt gewaardeerd, zelfs als je risico’s moet nemen, vragen moet stellen en nieuwe dingen moet proberen.
  2. Besluitvorming op basis van data, gericht op het maximaliseren van resultaten en het optimaliseren van middelen.
  3. Effectieve communicatie: weten hoe direct en verantwoord te communiceren.
  4. Veerkracht: weten hoe om te gaan met frustratie en belemmeringen die zich voordoen.
  5. Flexibiliteit: weten hoe je nieuwe manieren van werken kunt adopteren, nieuwe tools kunt gebruiken en veranderingen in de structuur van teams kunt accepteren.
  6. Comfort in een digitale omgeving.
  7. Hoge productiviteit: weten hoe we de tijd goed kunnen gebruiken zonder ons welzijn te verwaarlozen.
  8. Inzet. Vooral gezien het feit dat veel functies nu telewerken.
  9. Zelfstandig leren: interesse hebben in het uitvoeren van nieuwe taken en gewoonten, maar ook in training.
  10. Teamwerk.

Deze competenties kunnen niet alleen worden geïdentificeerd via een conventioneel sollicitatiegesprek, maar bedrijven kunnen ook andere procedures gebruiken, zoals groepsdynamica of psychotechnische tests. Sterker nog, ze komen steeds vaker voor prestatiebeoordelingen binnen de sjabloon zelf. Dit is wat de regering in de praktijk gaat brengen in het openbaar bestuur.