CAC 40-bestuurders betaalden gemiddeld 6,5 miljoen euro per jaar

Nieuws

Het equivalent van 100 jaar gemiddeld salaris

2022 (vorig bestudeerd jaar) was een goed jaar voor de salarissen van de CAC 40-managers.Volgens het bedrijf Mensenbasis CBM (Compensations and Benefits Management), gespecialiseerd in beloningsstrategie en salarisbeleid voor bedrijven en de studie die eind februari 2024 werd gepubliceerd, bereikten hun emolumenten gemiddeld de 6,5 miljoen euro bruto. Het is iets meer voor CEO-mandaten, en iets minder voor DG’s:

 • CEO (13 zittende bestuurders): € 9.255.781
 • DG (28 houders): € 5.242.653

Tien jaar lang waren deze bedragen gelijk aan ongeveer 100 jaar gemiddelde salarissen (maar we komen hier later op terug).

Het vaste salaris vertegenwoordigt slechts 20% van de bezoldiging

De remuneratie van bestuurders van CAC 40-vennootschappen is verdeeld in 4 niet-equivalente delen:

 • vast salaris (gemiddeld 20% van het totale pakket)
 • het variabele deel (28%)
 • langetermijncompensatie of “langetermijnincentives” (48%)
 • Andere voordelen (minder dan 5%) zoals de bedrijfswagen, aanvullende pensioenregelingen, ziektekosten, niet-concurrentiebeding, presentiegelden, enz.

Door al deze componenten bij elkaar op te tellen, wordt het gemiddelde salaris van a directeur van het CAC40 komt precies neer op € 6.515.109 voor het jaar 2022. Dit vertegenwoordigt de gemiddelde waarde van het remuneratiepakket van de 41* bedrijfsleiders van het CAC 40.

Bron: People Base CBM-onderzoek

En de verschillen tussen de vaste salarissen zijn aanzienlijk:

 • Eén van de twee CEO’s (want er zijn er twee*) van de Michelin-groep ontvangt de ‘laagste’, vastgesteld op € 700.000.
 • Het record voor de hoogste vaste prijs staat op naam van de CEO van Teleperformance, namelijk € 2.492.880.
 • Van de CEO’s ontvangt die van Thales de laagste vaste beloning (€850.000)
 • De voorzitter van de raad van bestuur van Vivendi ontvangt de hoogste vaste beloning, circa € 2.000.000,-.

Een CEO verdient bijna twee keer zoveel als een CEO

Het onderzoek beschrijft de significante verschillen tussen de beloning van CEO’s en die van CEO’s:

 • € 9.255.781 voor CEO’s
 • tegenover € 5.242.653 voor de DG's

Variabele beloning in een schaal van 1 tot en met 23

Variabele beloning vertegenwoordigt gemiddeld 28% van het pakket voor CAC 40-managers (22% voor CEO's en 32% voor DG's)

Voor managers was de jaarlijkse bonus gemiddeld € 1.799.634 in 2022.

De verschillen tussen de variabele beloningen zijn ook aanzienlijk:

 • De laagste variabele beloning bedraagt ​​€ 313.000 voor de gedelegeerd bestuurder van de bank Société Générale.
 • Het record is in handen van de algemeen directeur van Stellantis, op en € 7.480.000,-
 • Die van de CEO van Thales bedraagt ​​€ 1.119.600 en die van de CEO van Carrefour bedraagt ​​€ 2.850.000.

De component “lange termijn” vormt het essentiële onderdeel van het CAC 40-managerspakket

De gemiddelde langetermijnbeloning vertegenwoordigt 48% van de beloning van CAC 40-managers (61% voor CEO's en 37% voor DG's). Het bestaat vandaag bijna uitsluitend uit toewijzingen van prestatieaandelen die het verschil maken tussen de salarissen van CAC 40-managers. € 3.128.384 met een laagste punt op nul en een hoogtepunt op ongeveer € 29.685.000 voor de CEO van Dassault Systèmes. Het bedraagt ​​€849.879 voor de CEO van Thales of €11.594.661 voor de algemeen directeur van Stellantis.

“De beloning hangt rechtstreeks af van de context van elk bedrijf, hun resultaten, commentaar Cyril Brégou. We kunnen alleen maar spreken van een zuivere industriële sector die zijn managers traditioneel minder goed betaalt vanwege hun behoefte aan langetermijnplanning die de voorkeur geeft aan voorzichtigheid en niet weet of het eindproduct al dan niet een succes zal worden.

ESG-criteria hebben hun weg gevonden naar de beloning van bestuurders

“Het opnemen van een ESG-dimensie in hun beloningsbeleid voldoet aan de verwachtingen van de markt”, meent het bedrijf. Deze overweging van sociale en ecologische verantwoordelijkheid door bestuursorganen wordt ook aanbevolen door de herziene versie uit 2022 van de Afep-Medef-code.

Volgens het bedrijf vertegenwoordigen deze ESG-criteria vandaag de dag gemiddeld 10% van de variabele beloning van CAC-bestuurders.

“We wedden dat deze weging de komende jaren aanzienlijk zal toenemen”, voorspelt de studie. Vooral omdat de nieuwe CSRD-richtlijn voorziet in de creatie van gedetailleerde standaarden voor duurzaamheidsrapportage, bekend als “ESRS”-standaarden (European Sustainability Reporting Standards), waardoor het mogelijk wordt om bedrijfspublicaties te reguleren en te harmoniseren. Deze nieuwe richtlijn zal, afgezien van de beperkingen, gevolgen hebben voor de beloning van managers door nieuwe eisen op te leggen op het gebied van betrouwbaarheid, consistentie en nauwkeurigheid.

Een gunstige situatie voor CAC 40-bedrijven

Cyril Bregou

“Deze vergoedingen voor 2022 zijn aanzienlijk hoger dan die van 2021aldus Cyril Brégou, partner bij People Base CBM. En aangezien we 2023 al bestuderen, verzoeken wij u te specificeren dat de stijging van deze vergoedingen in de orde van grootte van +5 tot +10% zal liggen.

Deze aanzienlijke stijgingen kunnen worden verklaard door een bijzonder gunstige situatie voor CAC 40-bedrijven.

“Alles gaat goed met henmeent Cyril Brégou. Het grootste deel van hun winst wordt in het buitenland gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Total of LVMH. Dit dwingt ertoe om de managers die verantwoordelijk zijn voor de verdiende winsten beter te betalen. Bovendien is de rekruteringsmarkt voor agenten geglobaliseerd. Als we de besten willen behouden en behouden, moeten we ons aansluiten bij de beloningspraktijken van grote Angelsaksische groepen. En laatstgenoemden zijn traditioneel betere bieders en drijven de salarissen omhoog. En aangezien deze salarissen worden gedefinieerd en voorgesteld door de remuneratiecommissies, waarover in de algemene vergadering wordt gestemd, kunnen we met recht aannemen dat ze in overeenstemming zijn met de marktpraktijken.”.

Dat gezegd zijnde zijn deze salarissen het gevolg van een liberale en gemondialiseerde economie, terwijl de directeuren van de CAC 40 overwegend Frans-Frans zijn.

“Concurrentie speelt loonsverhogingen in de kaart, legt Cyril Brégou uit. Maar de keuze van de leiders in Frankrijk getuigt nog niet van grote internationale openheid.”

De salarisverschillen tussen werknemers en managers worden doorgaans groter

Voor 2023 zal het leiderspakket naar verwachting verder toenemen. Tot wanneer ? Het is moeilijk om te weten. Tegenwoordig is het gemiddelde salaris van een CEO XL keer hoger dan het gemiddelde salaris van zijn bedrijf. Deze kloof wordt gemeten aan de hand van ‘equity ratio’s’, die moeten worden gepubliceerd in de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven.

“Uit analyses van de afgelopen zeventien jaar blijkt dat:

 • De loonkloof is de afgelopen twee jaar licht toegenomen,
 • Terwijl ze tussen 2008 en 2020 de neiging vertoonden af ​​te nemen.

In 2022 is de jaarlijkse vergoeding van een CEO – Gedelegeerd Bestuurder van het CAC 40 vertegenwoordigd 162 jaar gemiddelde werknemersbeloning

Bron: People Base CBM-onderzoek

De studie constateert een lichte stijging na 2020, na een neerwaartse trend. “Deze temporele analyse toont aan dat, ondanks enkele opmerkelijke verschillen, de evolutie van de beloning van CEO’s, DG’s en werknemers een parallel traject volgt, met vergelijkbare stijgingen in de mediaan. Dit suggereert dat, hoewel er over bepaalde compensatiepraktijken kan worden gedebatteerd, een meerderheid van de CAC 40-bedrijven een verantwoorde en evenwichtige benadering van compensatie hanteert.besluit Cyril Brégou.

* Uitzonderlijk, gezien de bijzondere status van de Michelin-groep (Société en commandite par actions), compileert deze studie het salaris van de 2 uitvoerende bestuurders (managers) van de groep en omvat daarom 41 profielen en niet 40, zoals de meeste aangeboden studies op de markt.

Wie zijn de CEO’s in Frankrijk?

Waar komen Franse CEO’s vandaan? Dit is de vraag die taaltrainingsorganisatie “Preply” heeft aangepakt. Dit bedrijf analyseerde het carrièrepad van de CEO’s van de 75 grootste Franse bedrijven en startups op basis van omzet. Ze analyseerde de leeftijd, het geslacht, de opleiding, de stad van opleiding of geboortestad van deze leiders.

Eerste observatie:

De CEO's zijn zeer Frans-Frans en de meerderheid komt uit Ile-de-France. Inderdaad,

 • 41% van hen is dat geboren in Île-de-France (waarvan bijna de helft in Parijs zelf). En als ze daar niet geboren waren, studeerden ze er.
 • 75% volgde een opleiding in Ile-de-France met een oververtegenwoordiging van zes vestigingen, waarin bijna twee derde van de CEO's geconcentreerd is. Zo is 25% van de managers van de 75 grootste Franse bedrijven afgestudeerd aan de Ecole Polytechnique, 10% van ESCP, 10% van HEC, 8% van Essec, 5% van ENA en 2 van Ecole Normale Supérieure (ENS).
 • Daar diversiteit blijft nog steeds laag. 11% van de CEO’s van grote Franse groepen is in het buitenland geboren en slechts drie vrouwen leiden een CAC 40-bedrijf volgens de “IFA- Ethics & Boards barometer van genderdiversiteit in bestuursorganen”. Dit zijn CEO's Catherine Macgregor bij Engie, Christel Heydemann bij Orange en Estelle Brachlianoff bij Veolia. Maar, zo specificeert het Franse Instituut van Directeuren, deze “aankomst van vrouwelijke figuren in het uitvoerend management van CAC 40-bedrijven vindt plaats in een bijzondere context: de ontbinding van de functies van president en algemeen directeur”.
 • Om CEO te worden is ook de leeftijd van de kapitein belangrijk. Deze leiders bereiken gemiddeld het hoogste ambt in Frankrijk, 56 jaar oud. In Groot-Brittannië is het 57 jaar, net zoals in de VS. Gemiddeld zijn Franse CEO’s 48 jaar oud als ze tot hoofd van hun bedrijf worden benoemd, vergeleken met het mondiale gemiddelde van 50 jaar. Ten slotte spreekt 100% van de CEO’s op de lijst Engels.