Bij de volgende salarisverhoging bij bedrijven zullen de arbeidskosten weer omhoog schieten

Nieuws

De arbeidskosten zijn in het derde kwartaal van 2023 gestegen en zullen dat blijven doen, rekening houdend met de salarisverhogingsprognoses van Randstad. Zo stegen de kosten per gewerkt uur met 5,4%, een vertraging ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is ook het negende opeenvolgende kwartaal van stijgingen, volgens gegevens van het National Statistics Institute (INE).

Uitgedrukt in cijfers stegen de salarissen met 4,6%, terwijl de overige kosten met 7,8% stegen, exclusief buitengewone betalingen. Op kwartaalbasis (derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal) stegen de arbeidskosten per gewerkt uur in de reeks met 0,9%, gecorrigeerd voor seizoens- en kalendereffecten, zes tienden minder dan in het voorgaande kwartaal.

Wat sectoren betreft, De vastgoedactiviteiten zorgden in het derde kwartaal van 2023 voor een jaarlijkse stijging van de arbeidskosten, met 13%. Daarna volgden informatie en communicatie (+8,2%) en artistieke, recreatieve en amusementsactiviteiten (+7,8%). De sectoren met de minste vooruitgang waren de winningsindustrieën (+0,3%), de levering van elektrische energie, gas, stoom en airconditioning (+1,8%), en financiële en verzekeringsactiviteiten (+3%). De enige jaarlijkse daling van de lonen werd opgetekend in de winningsindustrieën, met een daling van 3%.

Bedrijfssalarisverhogingen voor 2024, tussen 2 en 3,5%

Volgend jaar zullen de salarissen in Spanje naar verwachting tussen de 2% en 3,5% stijgen, zo blijkt uit het ‘Randstad Research Salary Trends Report 2024’. Dit onderzoek, dat zich uitstrekt over acht geografische locaties en meer dan 250 posities in elf sectoren, geeft aan dat voor alle banen de loonstijgingen zullen plaatsvinden, hoewel deze grotendeels onder de inflatie van december 2023 zullen liggen.

De beroepen met hogere loonsverhogingen Het gaat onder meer om de detailhandel, zakelijke dienstverlening (zoals marketing, verkoop, financiën en personeelszaken) en logistiek en transport, met salarisherzieningen van meer dan 3% voor professionals met meer dan zes jaar ervaring. Er worden ook stijgingen verwacht in het bankwezen, het verzekeringswezen en de techniek.

Miguel Mercado, directeur van Randstad Professionals in Spanje, benadrukt dat “de tekort aan talent en dynamiek de arbeidsmarkt staat salarisverbeteringen onder gekwalificeerde professionals toe, hoewel de stijgingen nauwelijks de stijging van de inflatie kunnen dekken.” Bedrijven op hun beurt zijn voorzichtig vanwege economische onzekerheid, hoge prijzen en geopolitieke spanningen.

Tegen deze achtergrond benadrukt Randstad het belang van permanente scholing om de inzetbaarheid te vergroten en salarisverbeteringen te bewerkstelligen. Volgens de markt “Werkgevers waarderen vooral degenen die blijven trainenvooral op het gebied van vaardigheden die verband houden met technologieën en digitalisering, waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.