Wat is onbetaald verlof?

Vooruitgang op het werk

Definitie van onbetaald verlof

Onbetaald verlof is een vertrekken om persoonlijke redenenaangegaan in onderling overleg tussen u en uw werkgever.

De arbeidswet regelt op geen enkele manier onbetaald verlof. Het staat nergens in de wet. Een cao kan het wel vermelden en regelen.

Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof?

Tijdens onbetaald verlof is de de arbeidsovereenkomst van de werknemer wordt geschorst.

Daarom :

  • Hij ontvangt geen vergoeding. Tenzij het wordt gefinancierd als onderdeel van een tijdspaarrekening.
  • De werknemer hoeft zijn werk niet meer te doen.
  • Bij de berekening van het betaald verlof van de werknemer wordt geen rekening gehouden met de opschortende periode.

Wat is de maximale duur van onbetaald verlof?

De wet regelt geen onbetaald verlof, geen maximale looptijd staat niet vast. Onbetaald verlof in beginsel en de duur ervan blijft ter beoordeling van de werkgever.

Wie kan onbetaald verlof opnemen?

Aangezien de wet zwijgt over de voorwaarden voor het opnemen van onbetaald verlof, kan dit laatste worden aangevraagd in het kader van een CDI, maar ook een CDD.

Neem onbetaald verlof op met een vast contract

Werknemers met een vast contract kunnen onbetaald verlof opnemen.

Neem onbetaald verlof op met een contract voor bepaalde tijd

De werknemer met een contract voor bepaalde tijd kan onbetaald verlof opnemen vanaf het moment dat de gevraagde duur de duur van het contract voor bepaalde tijd niet overschrijdt.

Hoe vraag je onbetaald verlof aan bij je werkgever?

Om onbetaald verlof aan te vragen bij uw werkgever, moet u dit verantwoorden.

Veel valide argumenten naar voren kan worden geschoven.

Voorbeeld om onbetaald verlof te rechtvaardigen:

  • Je hebt naast betaalde vakantie maar een paar extra vrije dagen nodig. U kunt 1 dag onbetaald verlof aanvragen. Voor een lange pauze of een hele lange reis lijkt de sabbatical meer geschikt.
  • U vraagt ​​onbetaald verlof aan om gewichtige gezinsredenen. U moet bijvoorbeeld voor uw kinderen zorgen of tijd nemen om verdriet te verwerken.
  • U bent van plan een bedrijf te starten.
  • Je bent een sportieve uitdaging aangegaan.

De verzoek kan op alle mogelijke manieren worden gedaan, per e-mail, per brief of mondeling. Schriftelijk heeft echter de voorkeur om u bewijs te leveren in geval van een geschil. Net zoals wij u adviseren om van uw werkgever een schrijven te verlangen waarop hij vermeldt dat hij ermee instemt u afwezig te laten zijn. Maar ook de belangrijkste voorwaarden, vertrekdatum en duur.

Geen inspiratie meer? Onze sjabloon voor het aanvragen van onbetaald verlof helpt u hierbij.

Goed om te weten : geen opzegtermijn nodig als u onbetaald verlof aanvraagt. U kunt uw verzoek om onbetaald verlof per brief of e-mail naar uw werkgever sturen en direct vertrekken, uiteraard na acceptatie door laatstgenoemde.

Kan onbetaald verlof worden geweigerd?

Onbetaald verlof blijft ter beoordeling van de werkgever. Hij kan het verzoek om onbetaald verlof accepteren of weigeren. Zonder wettelijke verplichting zich te hoeven verantwoorden.

Mag de werkgever onbetaald verlof opleggen?

Net zoals de Arbeidswet de werknemer het recht geeft om onbetaald verlof op te nemen, kan de werkgever het zijn werknemer niet meer opleggen.

Verlof zonder loon tijdens de opzegtermijn

De werknemer kan tijdens zijn ontslagaanzegging of zijn ontslagaanzegging verlof met behoud van loon opnemen. Hoe zit het met onbetaalde vrije dagen?

Tijdens een ontslagbrief

De wet zwijgt over onbetaald verlof. Bijgevolg kan de ontslagnemende werknemer onbetaald verlof aanvragen bij zijn werkgever. Maar de laatste heeft geen wettelijke verplichting om het te accepteren.

Tijdens een ontslagbrief

De wet zwijgt over onbetaald verlof. Bijgevolg kan de werknemer die ontslag heeft genomen, onbetaald verlof aanvragen bij zijn werkgever. Maar de laatste heeft geen wettelijke verplichting om het te accepteren.

Is het mogelijk om te werken tijdens onbetaald verlof?

Door onbetaald verlof wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. De werknemer mag zijn werkzaamheden niet meer in het bedrijf uitvoeren.

Anderzijds kan hij een andere beroepsactiviteit uitoefenen, al dan niet in loondienst. Zolang hij zijn loyaliteitsplicht jegens zijn werkgever, zijn concurrentiebeding of zijn exclusiviteitsbeding niet schendt.

Kan onbetaald verlof worden ingetrokken?

Als de redenen die u ertoe brachten om onbetaald verlof aan te vragen niet meer bestaan, is uw werkgever niet verplicht om een ​​vervroegde terugkeer in het bedrijf te accepteren, ongeacht het gekozen verlof.

De werknemer kan zich daarentegen terugtrekken na de verzending van zijn aanvraag, tot de ontvangst van de aanvaardingsbrief van zijn aanvraag door de werkgever (Cass., ch. soc., 29 januari 2020, n° 18-19313).

Wat zijn de verschillen tussen onbetaald verlof en sabbatical leave?

In tegenstelling tot onbetaald verlof, wordt sabbatsverlof voorzien en beheerst door de teksten in de artikelen L3142-28 en volgende van de Arbeidswet.

De looptijd varieert van minimaal 6 maanden tot maximaal 11 maanden.

Als de werknemer aan meerdere voorwaarden voldoet, kan hij een sabbatical leave aanvragen bij de werkgever. Maar deze laatste is niet verplicht om het te accepteren als:

  • De werknemer voldoet niet aan de voorwaarden voor het recht op verlof.
  • De werkgever meent dat het vertrek de goede gang van zaken in de onderneming verstoort.