Psychologische druk op het werk: voorbeelden en tips

Vooruitgang op het werk

Hoe definieer je psychologische druk op het werk?

Psychologische druk op het werk is niet het onderwerp vangeen wettelijke definitie.

Hetzelfde geldt niet voor morele intimidatie, ook wel psychologische intimidatie genoemd, waarvoor een dubbele definitie geldt. In het Arbeidswetboek en in het Wetboek van Strafrecht.

Wat is pesten op het werk?

De definitie van pesten vermeld in de Arbeidswet “Het lastigvallen van anderen door herhaalde opmerkingen of gedragingen die tot doel of gevolg hebben dat de arbeidsomstandigheden verslechteren en hun rechten en waardigheid kunnen aantasten, hun lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten of hun toekomst in gevaar kunnen brengen. […] (artikel 222-33-2 van het Wetboek van Strafrecht).

Met andere woorden, morele intimidatie kan worden gedefinieerd door herhaalde handelingen, opmerkingen of gedragingen die leiden tot een verslechtering van iemands werkomstandigheden die zijn gezondheid, zijn rechten of waardigheid kunnen aantasten of zelfs zijn carrière kunnen bedreigen.

Het is vermeldenswaard dat de intentie om schade toe te brengen niet voorkomt in deze wettelijke definitie. Intimidatie kan het gevolg zijn van onbedoelde handelingen.

De wet specificeert niet welk soort gedrag morele intimidatie is. De beoordeling van de feiten vindt noodzakelijkerwijs per geval plaats.

Dat heeft de jurisprudentie bijvoorbeeld al bepaald gewone feiten volgende vorm van morele intimidatie:

 • De minachtingen.
 • De vernederingen.
 • Ongepaste, racistische of verdeeldheid zaaiende opmerkingen.
 • Regelmatige dreiging met ontslag als meerwerk niet wordt gedaan.
 • Moedig berusting aan.

De auteur van de morele intimidatie is niet noodzakelijkerwijs een hiërarchische superieur. Het kan ook een collega of een medewerker van het bedrijf zijn.

Goed om te weten : het Wetboek van Strafrecht bestraft morele intimidatie met 2 jaar gevangenisstraf en een boete van € 30.000.

Wat is psychologische druk op het werk?

Hoe de psychologische druk op het werk definiëren zonder wettelijk kader? Als we verwijzen naar de definities van de Franse taal, ontstaat er psychologische druk beperkingen die worden opgelegd door de vereisten van normaal werkbeheer.

Voorbeelden van psychologische druk op het werk

Hier zijn een paar concrete voorbeelden van psychologische druk op het werk :

 • Richtlijnen opgelegd door de werkgever binnen de grenzen van de functieomschrijving van de werknemer. Ze vallen onder zijn algemene organisatorische macht.
 • Regelmatig geformuleerde doelstellingen voor de vertegenwoordigers van het bedrijf.
 • Schema’s opgelegd om op het werk te komen.
 • Geavanceerde presentatiedata om een ​​klant te behouden.

Is psychologische druk vergelijkbaar met morele intimidatie?

In henzelf, psychologische druk op het werk vormt geen morele intimidatie. Meer in het algemeen is de stress veroorzaakt door laatstgenoemde door het Hof van Cassatie niet erkend als morele intimidatie (bijvoorbeeld (artikel L1152-2 van de Arbeidswet).

Conclusie

Als psychologische druk als zodanig niet laakbaar is, kunnen ze dat wel worden wanneer ze morele intimidatie vormen. Weten :

 • Herhaalde morele druk.
 • Die tot doel of gevolg hebben dat de arbeidsomstandigheden van het slachtoffer verslechteren.
 • Kan zijn rechten en waardigheid schenden, zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid aantasten of zijn professionele toekomst in gevaar brengen.

Als u het moeilijk vindt om de stress te verdragen die wordt veroorzaakt door de druk die uw werkgever op u uitoefent, aarzel niet om erover te praten. Er kunnen oplossingen worden gevonden om u te ontlasten.