Veerkracht: definitie en concrete cases op het werk

Vooruitgang op het werk

Hoe veerkracht definiëren?

Veerkracht is het vermogen van een persoon om te weten hoe onaangename of traumatische gebeurtenissen te overwinnen, om hun evenwicht te hervinden en de loop van hun leven positief te kunnen hervatten.

Een veerkrachtig persoon is in staat om de moeilijke gebeurtenissen die zich voordoen het hoofd te bieden zonder in te storten. Ze weet ze te analyseren, een stapje terug te doen en kan ze zo onder ogen zien. Veerkrachtig zijn betekent weten hoe je moet accepteren wat er gebeurt, en jezelf dan de middelen geven om terug te stuiteren.

Veerkracht is niet aangeboren, het wordt verkregen door inspanning en ervaring. Om deze kostbare kwaliteit te ontwikkelen, is het belangrijk om jezelf goed te kennen, je stress te beheersen en rekening te houden met je capaciteiten en je affecten terwijl je verder wilt gaan.

Het vermogen tot veerkracht neemt over het algemeen toe met de leeftijd.

Wanneer spreken we over veerkracht op het werk?

Veerkrachtig zijn op het werk is accepteer alles wat professioneel destabiliserend kan zijn (veranderingen, mislukkingen, conflicten), en weet hoe u uw missies en uw carrière kunt blijven uitvoeren zonder te worden geblokkeerd door wat u heeft beïnvloed.

Veerkrachtig zijn op het werk betekent niet overweldigd worden door de problemen die je tegenkomt en elke negatieve ervaring omzetten in een positieve ontwikkeling op de lange termijn, kijkend naar de toekomst.

Hier zijn twee concrete voorbeelden om te begrijpen wat veerkracht op het werk is:

  • De medewerker die tijdens een project heeft gefaald, als hij veerkracht toont, weet dit falen te accepteren, te analyseren en te begrijpen. Hij blijft niet gefocust op zijn fout en weet er bruikbare conclusies uit te trekken voor zijn professionele leven. Dit kan gaan om het leren uitvoeren van dit soort projecten met een andere methode of voorbereiding, maar ook om het evolueren naar missies die beter passen bij iemands vaardigheden.
  • De medewerker die in conflict komt met zijn leidinggevende of een collega, zorgt, als hij veerkracht toont, ervoor dat dit conflict hem niet in de weg staat. Hij kan ervoor kiezen om te discussiëren, het conflict onschadelijk te maken en het probleem op te lossen, of vragen om met andere mensen samen te werken.

In deze twee voorbeelden gaat de werknemer niet verloren in het lijden veroorzaakt door het probleem dat hij tegenkwam. Hij doet een stapje terug en handelt met helderheid om zijn evenwicht in zijn professionele leven terug te vinden. Kortom, veerkrachtig zijn betekent weten hoe je moet loslaten, maar ook luisteren naar je behoeften om beter te worden, rekening houdend met je wensen en mogelijkheden.

Goed om te weten : geconfronteerd met herhaalde zorgen of een onvoorziene moeilijkheid, kunnen de minst veerkrachtige werknemers gemakkelijk hun evenwicht verliezen, of het moeilijk vinden om rustig hun missie of hun relatie met hun collega’s te benaderen.

Wat brengt veerkracht op professioneel niveau?

Het ontwikkelen van uw veerkrachtcapaciteiten brengt veel voordelen met zich mee in uw professionele leven. Hier zijn enkele van de voordelen waarvan u kunt genieten door uw veerkracht op het werk te verbeteren:

  • Veerkracht houdt in dat we onszelf goed kennen, onze kwaliteiten en onze fouten accepteren. Hierdoor kunt u uw doelen en uw dagelijkse werk beter organiseren, rekening houdend met uw capaciteiten.
  • Weten hoe je veerkracht kunt tonen, betekent voortdurend vooruitgang boeken. Veerkrachtige mensen weten hoe ze hun energie moeten beheren en voeren moeilijke projecten met geduld uit, zonder ontmoedigd te raken of toe te geven aan stress.
  • Als je weet veerkrachtig te zijn, zal je waarschijnlijk minder gedestabiliseerd worden door ergernissen, onaangename veranderingen of onvoorziene gebeurtenissen. Hierdoor voel je je beter en heb je meer vreedzame relaties met je collega’s.

Veerkracht bevordert het welzijn op het werk, professioneel succes en helpt ons om het beste uit onze capaciteiten te halen. Veerkrachtige medewerkers presteren beter en zijn minder vatbaar voor beroepspsychologische aandoeningen.

Noteren : Veerkracht is noodzakelijk om een ​​bevredigende geestelijke gezondheid te behouden, zowel professioneel als persoonlijk. We hebben allemaal een beetje veerkracht in ons.