Agile manager: rol, vaardigheden en tools

Vooruitgang op het werk

Wat is behendigheid?

De agile-methode brengt een reeks gedragingen, reflexen en een manier van werken samen waarmee u zich kunt aanpassen aan verschillende veranderingen.

Zo biedt een nieuwe concurrent op de markt een zeer interessant aanbod. Agile management stelt teams in staat snel te reageren, proactief te zijn en op hun beurt nieuwe concurrerende aanbiedingen te testen.

De basisprincipes van behendigheid zijn gebaseerd op:

 • L’continue verbetering : we testen, we wijzigen, we leren van onze fouten, we testen opnieuw… Met agile management moet je het idee accepteren om producten/diensten te leveren die niet noodzakelijk succesvol zullen zijn vanaf de eerste weergave.
 • De flexibiliteit : veranderingen in prioriteiten kunnen opvangen.
 • L’aanpassing : agile management maakt het mogelijk om snel aan te passen aan de verschillende situaties die een bedrijf kan ervaren: verschijning van een concurrent, flop van een product, afnemend publiek, vertrek van een senior manager, inperking gekoppeld aan een epidemie, enz.

Zoals alle vaardigheden wordt aan wendbaarheid dagelijks gewerkt door professionele ervaringen te vermenigvuldigen.

Wat is de rol van de agile manager?

De rol van de agile manager is identiek aan die van een dirigent. Hij zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van het project en het team in harmonie en synchroon werken. Bij toepassing van de agile methode is de manager verantwoordelijk voor het juiste gebruik ervan. Hij moet ervoor zorgen dat het op zijn plaats zit.

Hoe implementeer je wendbaarheid in je team als je manager bent?

Agility is een houding die de manager aanneemt. De agile manager neemt de grondbeginselen van wendbaarheid over – continue verbetering, aanpassing en flexibiliteit -, implementeert ze en verspreidt ze vervolgens in zijn team.

Projectmatig werken heeft de afgelopen jaren de oude silo-organisaties grotendeels overgenomen. De projectmodus maakt de implementatie van wendbaarheid door de managers mogelijk door een samenwerking te creëren met de verschillende teams van het bedrijf. Ze werken samen, en meer apart, in het belang van de klant en het bedrijf.

Agile management vraagt ​​veel autonomie van het team en kan tijd kosten om correct in te richten.

Wat zijn de doelstellingen van agile management?

De manager die de agile methode implementeert binnen zijn team streeft vier doelstellingen na die het belang van het bedrijf dienen:

 • Bied een reboundcapaciteit aan het bedrijf. Het is in staat zijn om onderweg van pad te veranderen als het gekozen pad niet geschikt is.
 • Verkort de levertijden van projecten door te herhalen.
 • Verhoog de bedrijfsproductiviteit.
 • Stel de klant tevreden door aan hun verwachtingen te voldoen.

Meer lokaal is agile management ook gericht op het verbeteren van de motivatie van teams, die in kortere perioden (zogenaamde sprints, doorgaans tussen de twee en vier weken) en aan meer gevarieerde onderwerpen zullen werken.

Wat zijn de vaardigheden van een agile manager?

Om een ​​goede agile manager te zijn, moet aan een aantal vaardigheden worden voldaan:

 • Zin kunnen geven aan het werk van het team: met de agile methode verandert de omgeving. De agile manager moet weten hoe hij moet communiceren en de koerswijzigingen moet uitleggen aan de leden van het team, zodat ze betekenis vinden in hun werk.
 • Weten hoe je beslissingen moet nemen: te veel uitstellen voorkomt wendbaarheid. De agile manager moet kunnen beslissen, ook fouten maken. Het belangrijkste is om terug te stuiteren en vooruit te gaan. De agile manager is in staat om al zijn beslissingen op zich te nemen, zowel de goede als de slechte.
 • Ondersteunen van medewerkers: de agile manager is in staat om naar zijn team te luisteren en het te begeleiden naar het behalen van persoonlijke maar ook collectieve doelstellingen.
 • Met alle teams in het bedrijf kunnen samenwerken, in plaats van met ze te concurreren: agile management werkt niet in silo’s, maar met verschillende teams in het bedrijf waarmee het niet concurreert.
 • Kunnen innoveren: innovatie staat centraal bij wendbaarheid.
 • Hebben de cultuur van feedback. Het verzamelen van behoeften en meningen is essentieel bij de agile methode.

Om de agile-methode zo productief mogelijk te laten zijn, moet de manager die hem uitvoert toegewijd zijn.

Wat zijn de tools van de agile manager?

Om hem te helpen bij het opzetten van agile management, beschikt de manager over methoden en tools die zijn aangepast aan deze manier van werken. We vinden in het bijzonder:

 • Een methode die compatibel is met behendigheid. De meest gebruikte zijn de Scrum- of kanban-methoden.
 • Slack: het is een tool waarmee u kunt communiceren met uw medewerkers, informatie kunt verspreiden en meningen en participatie kunt verzamelen.
 • Jira: het is een achterstand die alle uit te voeren taken centraliseert.
 • Trello: het is een online projectmanagementtool.