Salarissen 2024: behoor jij tot de beroepen die het meest zullen stijgen?

Nieuws

Volgens de zojuist gepubliceerde “2024 Salary Guide”* van rekruteringsbureau Robert Half gaat het feest door voor Franse leidinggevenden in de financiële, IT- en HR-sector. Als gevolg van de sterke spanning op al deze of bijna al deze functies schat de headhunter dat hun salarissen tussen 2022 en 2023 met 4,77% zijn gestegen.

Top meest verhoogde functies in 2023:


Gespecialiseerde ondersteunende functies +8,06%
Human resources, juridische, fiscale functies +5,86%
Financiële en boekhoudkundige beroepen +5,24%

En om daaraan toe te voegen, uiterst optimistisch, dat “de spanningen op het gebied van rekrutering de salarissen in 2024 zullen blijven opdrijven”.

Uit een onderzoek van Robert Half blijkt dat 61% van de werkgevers zich zorgen maakt of zeer bezorgd is over het vermogen van hun bedrijf om nieuw gekwalificeerd talent aan te trekken, en 58% over hun vermogen om hen te behouden.

Bron: Robert Half-enquête **

Het voorwerp van hun zorg? Ze vrezen dat ze de door de kandidaten gevraagde vergoeding niet kunnen evenaren. Dat moet ik zeggen 66% weigerde een baan vanwege een onvoldoende salarisniveauvolgens gegevens van Robert Half.

Salarissen worden uitgedrukt in bruto jaareuro’s, exclusief bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Salariswijzigingen voor “gespecialiseerde ondersteunende” functies

Ze dragen bij aan de goede werking van het bedrijf en zijn erg populair. Op het gebied van inkoop, verkoopadministratie of HR kenden deze functies, gegroepeerd onder de term ‘gespecialiseerde ondersteuning’, tussen 2022 en 2023 een aanzienlijke stijging.

De meest verbeterde “ondersteunings”-functie:

Assistent aanbesteding : + 26% gemiddeld, alle ervaringsniveaus samen

Salarissen worden uitgedrukt in bruto jaareuro’s, exclusief bonussen en secundaire arbeidsvoorwaarden

Evolutie van de salarissen voor ondersteunende functies van Inkoop en Logistiek

Salarissen evolueren logischerwijs op basis van ervaring. Vandaar deze presentatie in percentielen, die het voordeel heeft dat ze volgens dit criterium worden verdeeld. Het is dus niet verrassend dat in deze familie van functies die van r de meest lucratieve isinkoopmanager : je begint bij 65.000 euro bruto op jaarbasis en de salarissen kunnen hoger zijn dan 80.000 euro voor de meest ervaren.

Hoe deze tabel te lezen:

– op het 25e percentiel, wat overeenkomt met het begin van hun carrière in de functie, verdient 25% van de inkoopmanagers minder dan 60.000 euro per jaar.

– BIJ het 50e percentiel, wat overeenkomt met een gemiddeld ervaringsniveau, verdient de helft van de inkoopmanagers minder dan 70.000 euro per jaar.

– op het 75e percentiel, wat overeenkomt met een niveau van anciënniteit in de functie, verdient 25% van de inkoopmanagers meer dan 80.000 euro per jaar.

Evolutie van de salarissen voor administratieve ondersteunende functies

Onder deze functies zijn uitvoerende assistenten profiteren van aanzienlijke salarisverhogingen gedurende hun hele carrière; een kwart van hen begint bij 35.000 en eindigt bij 50.000.

Evolutie van de salarissen voor HR-ondersteunende functies

Evolutie van de salarissen voor verkoopondersteunende functies

Evolutie van de salarissen voor HR, juridische en fiscale functies

Deze beroepen behoren tot de beroepen waarvan de salarissen tussen 2022 en 2023 het meest zijn gestegen en waarvan de stijgingen in 2024 aanzienlijk zullen zijn.

Meest uitgebreide HR-functie:

Directeur Personeelszaken : gemiddeld 17%, alle ervaringsniveaus samen

In deze volgorde zijn dit de beroepen die het meest gewild zijn bij werkgevers

 • HR-manager
 • AVG-advocaat
 • compliance-manager
 • HRPB-manager
 • belastingspecialist

In deze familie van functies zijn het HR-managers, belastingdirecteuren en financieel juristen die aan het einde van hun carrière het meeste verdienen. 25% van hen ontvangt een salaris van meer dan 180.000 euro per jaar.

Evolutie van salarissen voor financiële boekhoudfuncties

Robert Half is historisch specialist in deze beroepen. Voor het rekruteringsbedrijf zijn de “meest gewilde vaste” banen in deze functies, en daarom de best betaalde, die, in deze volgorde, van

 • salarisadministrateur
 • algemene accountant
 • Boekhoudkundige leveranciers
 • ‘assistent Accountant
 • management control

“Als accountingfuncties (algemeen, klanten, leveranciers, treasury) gematigde veranderingen ondergaan, in lijn met de inflatie, profiteert een functie als salarisadministrateur van een sterke toename onder senior profielen”, voegt het accountantskantoor eraan toe.

Meest verbeterde financiële/boekhoudkundige functie

Payroll manager: +20% gemiddeld, alle ervaringsniveaus samen

Evolutie van salarissen in IT en digitaal: “halfslachtige” stijging

Volgens het onderzoek van Robert Half vieren IT- en digitale beroepen dit jaar iets minder feest. De vraag blijft sterk, maar vertraagt.

Meest uitgebreide IT/digitale functie:

IT-projectdirecteur : + 16% gemiddeld, alle ervaringsniveaus samen

De banen die het meest gewild zijn bij werkgevers en daarom het best betaald worden, zijn, in deze volgorde, de banen die het meest gewild zijn bij werkgevers

 • infrastructuurbeheerder
 • CISO
 • IT-projectmanager
 • bedrijfsontwikkelaar
 • systeem- en netwerkingenieur

“Na zeer sterke stijgingen in de voorgaande jaren zullen IT- en digitale functies in 2023 in een gematigder tempo evolueren, terwijl ze strategisch blijven voor bedrijven en zeer winstgevend”, aldus het onderzoek.

* Salarissen genoemd in De Salarisgids 2024 zijn gebaseerd op een analyse van duizenden investeringen die het afgelopen jaar in heel Frankrijk door de firma Robert Half zijn gedaan, en op de vooruitzichten voor het komende jaar.

** De gegevens genoemd in de Salariswijzer zijn gebaseerd op a vragenlijst online ontwikkeld door Robert Half en uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau tussen juni en juli 2023. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.500 respondenten met behulp van een online gegevensverzamelingsmethodologie (1.000 financiële medewerkers, HR, Operations, Administratie en Tech – 500 werkgevers). De respondenten zijn afkomstig uit een steekproef van kleine en middelgrote ondernemingen en grote organisaties uit de publieke sector, particuliere en beursgenoteerde bedrijven.

Om het volledige Robert Half 2024-onderzoek te downloaden, klikt u op de afbeelding: