Nieuwe openbare baanaanbieding van Renfe om 600 nieuwe treinbestuurders op te nemen

Nieuws

Renfe heeft het Openbaar Arbeidsaanbod (OPE) 2024 aangekondigd, waarmee de oprichting van 600 nieuwe chauffeurs. Van deze posities zijn er 595 bedoeld voor instapchauffeurs voor nationale verkeersdiensten, en de overige 5 zijn bedoeld voor instapchauffeurs voor grensoverschrijdende diensten met Frankrijk.

De banen hebben als referentie de arbeids- en beloningsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de Collectieve overeenkomst van de Renfe Groep en aanvragers moeten voldoen aan de specifieke vereisten die worden beschreven in de oproep, die te vinden is op de Renfe-website.

Openbaar arbeidsaanbod om bij Renfe te werken

Aan de andere kant belde Renfe afgelopen februari 71 posities van permanent personeel op staatsniveau gericht op militair personeel troepen- en matrozenprofessionals in hun laatste tien dienstjaren en/of reservisten met speciale beschikbaarheid. Na de deadline, op 6 maart, hebben ze ontvangen 620 inschrijvingen. De selectieproeven vinden plaats op 13 april in Madrid.

Dit zijn 14 operatorposities voor Onderhoud en Productie, specialiteit elektrisch-elektronisch; 24 Onderhoud en productie Ingang operatorposities, specialiteit afsteller-monteur; en 33 commerciële operatorposities.

Vereisten

Zoals te zien is in de BOE, in de Resolutie van 17 juli 2023 van het Directoraat-Generaal van Arbeidwaarbij de III Collectieve Overeenkomst van de Renfe Group is geregistreerd en gepubliceerd, komen de toegangsvereisten om instructeur-chauffeur te zijn overeen met het volgende:

Verplichte eisen:

  • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B spoorvoertuig, of een rijbewijs en een van kracht zijnd certificaat categorie B.
  • Beschikken over geldige rijbevoegdheden of kwalificaties voor infrastructuur.
  • Beschikken over geldige rijbewijzen of kwalificaties per materiaalklasse voor minimaal twee voertuigen of verblijfsvoertuigen bij minder dan twee.
  • Beroepservaring opdoen in het besturen van spoorvoertuigen van ten minste drie jaar.
  • Houd de categorie Hoofdmachinist of Hoofdmachinist vast.
  • Op subsidiaire basis kunnen in die woningen waar het strikt noodzakelijk is, werknemers die in de categorie machinist vallen, kiezen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de beroepservaring aangegeven in vereiste 4.
  • Accrediteren van een ervaring van ten minste twee jaar op operationeel gebied waar de werknemers aan wie de opleiding wordt gegeven hun werk zullen uitvoeren.

Hoeveel verdient een Renfe-treinmachinist in 2024?

Het salaris van elke machinist is verschillend, afhankelijk van hun rang en anciënniteit binnen de spoorwegmaatschappij. Uit de krant Omdat ze waarschuwen dat het basissalaris voor 2023 18.644 euro per jaar bedraagt, 1.553 euro per maand, waar 1.116 euro aan wordt toegevoegd als management-, beveiligings- en opleidingstoeslag en 14 euro per dag voor onkosten. In totaal bedraagt ​​het bedrag 25.037 euro.

Echter, Voor 2024 stelt genoemde cao dat “een vaste verhoging van 2% wordt vastgesteld op de reeds gestegen salarissen van 2023, die van toepassing zal zijn op alle beloningsconcepten. Op deze vaste verhoging wordt een variabele verhoging vastgesteld:

Indien de som van de variatie in de IPCA voor de jaren 2022, 2023 en 2024 de in de voorgaande punten vastgestelde cumulatieve vaste beloningsverhoging voor 2022, 2023 en 2024 overschrijdt, wordt een extra verhoging van 0,5% toegepast. Deze verhoging wordt geconsolideerd en gaat in per 1 januari 2024. Deze variabele verhoging zal, indien van toepassing, worden toegepast op alle beloningsconcepten tegen waarden per 31 december 2023.”