Leercontract, leerwerkcontract: leerwerk RTT’s

Vooruitgang op het werk

De arbeidstijdverkorting (RTT) is uitgevonden om overuren te compenseren. Wie meer dan 35 uur per week werkt, heeft recht op enkele extra vrije dagen. Tenzij deze extra uren betaald worden natuurlijk. Mensen met een leercontract of een beroepscontract hebben dus evenveel recht op deze rustperiodes als hun collega’s… tenzij hun roosters beperkter zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor leerlingen onder de 18 jaar, die niet langer dan 35 uur mogen werken. De duale student moet dus oppassen dat hij niet onbetaald overwerkt.

Op hoeveel dagen RTT heb ik recht?

Zitten we op 39 uur, dan hebben we recht op het equivalent van 4 uur rust per week. Heel eenvoudig. De berekening wordt ingewikkeld wanneer u dagelijks werkt, zoals veel leidinggevenden. Merk op dat als een indicatiein 2015 heeft een leidinggevende met een vast dagtarief recht op 10 dagen arbeidstijdverkorting en dat een werknemer van 39 uur recht heeft op het equivalent van 4 uur rust per week. Om meer duidelijkheid te krijgen over uw rechten, aarzel niet om uw loonstrook te controleren. Elke maand bevat het een overzicht van de opgenomen en te nemen dagen.

Wie kiest de kalender van rustdagen?

Er bestaan ​​verschillende formules, afhankelijk van het bedrijf. Het is niet de werknemer die zijn formule kiest, maar het is mogelijk om met zijn werkgever te overleggen om de formule te vinden die bij hem past. Zo hebben werknemers in sommige bedrijven recht op regelmatige wekelijkse rust. Ergens anders, RTT-dagen zijn beschikbaar voor de werkgever, die ze oplegt. Of, soms kan de werknemer zelf kiezen wanneer hij dagen of dagdelen werkt.

Let op: als de reguliere rustdag op een niet-werkende feestdag valt, telt deze niet mee. We zullen moeten inhalen!

Wanneer kunt u uw RTT opvragen?

Een gouden regel voor de duale student, of het nu gaat om een ​​professionaliseringscontract of een leercontract: het is onmogelijk om tijdens een trainingsperiode te rusten. De RTT moet worden afgenomen op de dagen waarop normaal wordt gewerkt.

Weet dan dat de RTT’s verlopen om niet in de val te lopen en uw leven te verliezen. Ze moeten vóór het einde van het kalenderjaar (31 december) worden ingediend. Op 1 januari wordt de teller op nul gezet. In tegenstelling tot betaald verlof kunt u uw RTT dus vrij snel na binnenkomst in een bedrijf opnemen.

En tot slot kunt u data voorstellen, maar deze in geen geval eisen. De werkgever neemt altijd de uiteindelijke beslissing. Zijn enige beperking is ervoor te zorgen dat u uw rustdagen krijgt voordat ze verloren gaan.