Hoe om te gaan met stress op het werk?

Vooruitgang op het werk

Hoe manifesteert werkgerelateerde stress zich?

We praten over werkstress wanneer een medewerker zich onevenwichtigheid tussen wat hem wordt gevraagd om een ​​taak te doen en de middelen die hij heeft om deze te vervullen.

Hoe herken je de tekenen van werkgerelateerde stress? Een werknemer die klaagt over buikpijn of hoofdpijn, spierpijn, slaapstoornissen of gebrek aan eetlust, verkeert waarschijnlijk in een staat van professionele stress.

De impact is even emotioneel als intellectueel. De medewerker die er last van heeft is gevoeliger, minder gefocust en maakt meer fouten. Hij is gespannen, kan regelmatig huilen en heeft moeite met het nemen van initiatief.

Als reactie op deze symptomen kan de gestresste manager zijn toevlucht nemen tot stimulerende of kalmerende middelen zoals koffie, tabak of zelfs slaappillen en anxiolytica. En als de situatie aanhoudt en er geen oplossing van het ongemak wordt voorzien, kunnen hart- en vaatziekten of depressie het beïnvloeden.

Wat zijn de oorzaken van stress op het werk?

Er zijn hoofdzakelijk zes oorzaken die leiden tot stress bij leidinggevenden:

 • Een gespannen werksituatie : de intensiteit van het werk en de langere uren om de dossiers aan te vullen. Leidinggevenden hebben een flexibelere status in termen van werkuren, maar ze hebben vaak de neiging om over te lopen en ’s avonds en in het weekend te werken.
 • Hoge professionele eisen : vaak gekoppeld aan het statuut van manager, aan de druk van de doelstellingen en de behaalde resultaten. Een toxische manager kan bijvoorbeeld een verzwarende factor zijn bij stress.
 • Een gebrek aan autonomie : het wordt geïllustreerd door een lage manoeuvreerruimte. Leidinggevenden zijn onderhevig aan interne processen, die soms rigide zijn, zonder manoeuvreerruimte.
 • Slechte kwaliteit van sociale relaties op het werk : Managers lijden aan intellectuele eenzaamheid, gebrek aan steun van hun leidinggevenden en gebrek aan solidariteit met andere collega’s van managers. Veranderingen in de werkorganisatie hebben geleid tot een zeer sterke individualisering van de manier van werken.
 • Een ethisch lijden : zeer sterk onder geëngageerde mensen, die zichzelf geweld aandoen om te werken voor een bedrijf waarvan de waarden (bedrijfswaarden) niet stroken met hun morele waarden.
 • Onzekerheid in de werksituatie : interne herstructurering, het niet vervangen van vertrekkende medewerkers, de veralgemening van open ruimtes, enz. zijn elementen die het gevoel van op een schietstoel zitten voeden.

Wat zijn de gevolgen van stress op het werk?

Stress op het werk tast zowel de hersenen als/of de maag aan. De bekendste effecten op de werknemer zijn een risico op hart- en vaatziekten, het verergeren van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en depressie, die in het ergste geval kunnen leiden tot burn-out of zelfmoord.

Hoe om te gaan met stress en angst op het werk?

Bevind je je in een stressvolle professionele situatie? Hoe snel stress verminderen als je aan het werk bent?

Hier zijn drie manieren die u kunnen helpen omgaan met stress en angst op het werk :

 • oefen meditatie/ademhaling : het stelt je in staat om een ​​stapje terug te doen als je gestrest bent of als je voelt dat de stress toeneemt. Het kan op elk moment op het werk worden geoefend en duurt slechts een paar minuten. Sluit je ogen, ontspan en adem natuurlijk, zonder na te denken of te proberen je te concentreren. Je kunt ook iets prettigs visualiseren of een bemoedigende zin voor jezelf herhalen. Na ongeveer tien minuten voelt u zich ontspannen en ontstresst. Het doel van meditatie is om emoties te beheersen door te leren relativeren en opnieuw focussen op het essentiële. Kortom, loslaten leer je op het werk.
 • raadpleeg arbeidsgeneeskunde : als u zich echt niet lekker voelt, gaat u eerst naar de bedrijfsarts. Luisterend naar de problemen van medewerkers, kan hij ze zo nodig doorverwijzen naar hun arts of een specialist. Maar bovenal zal hij het verband kunnen leggen tussen de gezondheidstoestand van de werknemers en wat hij weet over het functioneren van het bedrijf.
 • communiceren : Bij stress op het werk zijn er ook verschillende interne remedies mogelijk: lokale hiërarchie, personeelsafdeling, personeelsvertegenwoordigers of afgevaardigden die het probleem van stress op het collectieve niveau zullen brengen.

Hoe om te gaan met stress op het werk?

Voor voorkomen dat een stressvolle situatie permanent wordt in uw dagelijkse professionele leven en synoniem is met lijden op het werk, kunnen verschillende tips worden toegepast zodra u uw functie opneemt en gedurende uw hele loopbaan. Bijvoorbeeld :

 • Zorg ervoor dat u uw pauzes gedurende de dag effectiever maakt. De lunchpauze kan bijvoorbeeld een echt moment zijn om even weg te zijn van het werk en een goede tijd te hebben met iemand buiten het bedrijf.
 • Loskoppelen in de avond en in het weekend: het is essentieel om regelmatig je neus uit het stuur te halen en je aan andere dingen dan werk te wijden.
 • Leer nee zeggen: Nee zeggen is geen teken van zwakte. In tegendeel.
 • Verbeter uw professionele/persoonlijke balans.
 • Leer effectief delegeren: door secundaire taken toe te vertrouwen aan een vertrouwde medewerker om zich te concentreren op zijn belangrijkste missies, hier is een tip om op de lange termijn te presteren zonder geconfronteerd te worden met situaties van intense stress.