Hoe coaching van nieuwe managers u klaarstoomt voor succes in uw volgende rol

Vooruitgang op het werk

Gefeliciteerd met uw leiderschapspromotie: u gaat hogerop op de professionele ladder.

Het is een lastige transitie om uit de typische werknemersrol te stappen en naar het management te gaan. Deze stap brengt niet alleen het op zich nemen van nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, maar vereist ook een mentaliteitsverandering.

U bent niet langer een individuele bijdrager, maar een manager die zich moet concentreren op het leiden en inspireren van anderen, terwijl u het werk van uw team verbindt met de overkoepelende doelstellingen, missie en visie van het bedrijf.

Dat is een uitdaging voor iedereen, vooral voor een beginnende manager.

Management heeft invloed op de gehele werknemerservaring, van workflow tot moreel en retentie. Uit een onderzoek van Gallup blijkt dat managers verantwoordelijk zijn voor 70% van de variantie in medewerkersbetrokkenheid. Gezien de kosten van slecht management – ​​jaarlijks tussen de 916 miljard en 1,2 biljoen dollar – moeten organisaties prioriteiten stellen en investeren in de coaching van nieuwe managers.

Waarom is coaching van managers belangrijk?

Beginnende managers worden tijdens hun transitie met grote uitdagingen geconfronteerd. Zelfs na een jaar in dienst heeft 50% van de nieuwe managers niet het gevoel dat ze goed werk leveren. En dat zie je terug in het slagingspercentage: 50% van de nieuwe managers faalt in de eerste twaalf maanden.

U kunt proberen te leren tijdens het werk, maar managercoaching versnelt de leercurve, waardoor u snel naar uw nieuwe functie kunt groeien en de leiderschapsvaardigheden kunt ontwikkelen die u nodig heeft.

Een managercoach kan u helpen bij het omgaan met de volgende 12 uitdagingen.

1. Aansturen van oud-collega’s

De overstap van een collega en vriend naar een autoriteitsfiguur kan de relaties met teamgenoten bemoeilijken. Hoewel ze uw capaciteiten als collega misschien al respecteren, moet u bewijzen dat u hun superieur bent en hun vertrouwen winnen. Gelukkig geeft 66% van de werknemers er de voorkeur aan om geleid te worden door iemand die van binnenuit gepromoveerd wordt, dus dit is misschien niet zo’n grote hindernis als je denkt.

2. Navigeren door de bedrijfshiërarchie

Jezelf op gelijke voet bevinden met mensen die formeel hoger in het organigram stonden dan jij, is een andere mentale aanpassing. U moet een dieper begrip van de bedrijfscultuur en de politiek ontwikkelen om professioneel te communiceren, diplomatiek voor uzelf op te komen en voor uw team te pleiten.

3. Prioriteren en delegeren van taken

Voordat u manager werd, was u waarschijnlijk alleen verantwoordelijk voor de u toegewezen taken. Nu bent u ook verantwoordelijk voor het werk van uw team, dus u moet leren verwachtingen te managen, taken te prioriteren en opdrachten te delegeren.

4. Motiveer je team

Het leiden van een team vergt meer dan het verdelen van taken. Er wordt van je verwacht dat je je team motiveert en inspireert om creatief te denken, te innoveren en hun beste werk af te leveren. Om te slagen moet je een team opbouwen dat goed werkt door leiderschapsvaardigheden te leren die je helpen richting te geven, iedereen georganiseerd te houden en activiteiten te monitoren om deadlines te halen.

5. Effectieve communicatie ontwikkelen

Uw interacties bestrijken nu vele niveaus van uw organisatie, van teamleden tot directe superieuren en collega’s op andere afdelingen. U moet uw communicatieve vaardigheden naar een hoger niveau tillen door actieve luister- en onderhandelingsvaardigheden te ontwikkelen, waardoor u met iedereen kunt samenwerken om de beste resultaten te behalen.

6. Het opbouwen van verantwoordelijkheid

Ervoor zorgen dat mensen hun beloften nakomen, is vooral stressvol bij voormalige collega’s en thuiswerkers. U moet vaardigheden ontwikkelen die u helpen de verantwoordelijkheid binnen het team te bevorderen en constructief om te gaan met individuele uitdagingen die van invloed zijn op de prestaties.

7. Conflicten oplossen

Of het nu vanwege prioriteiten of persoonlijkheid is, het beheren van directe ondergeschikten betekent vaak het beheren van geschillen. U moet vaardigheden op het gebied van conflictoplossing ontwikkelen om meningsverschillen waar mogelijk proactief te vermijden. In situaties waarin dit onvermijdelijk is, moet u bereid zijn problemen op te lossen, een compromis te sluiten en een positieve oplossing te bedenken, zodat uw team door kan gaan met hun werk.

8. Feedback geven

Uit onderzoek blijkt dat werknemers praktisch advies willen over prestatieverbetering. Of het nu gaat om het uitvoeren van een prestatiebeoordeling of een post-mortem project, het bieden van constructieve feedback die medewerkers motiveert, is essentieel voor het behouden van de betrokkenheid en het creëren van een gezonde werkomgeving.

9. Een divers team integreren

De werkplek verandert – ten goede. Uw team bestaat waarschijnlijk uit zichtbare en minder zichtbare minderheden, en u moet de behoeften van elke groep begrijpen en respecteren om een ​​functionele eenheid te creëren. Het is de moeite waard: grotere diversiteit resulteert in goed presterende teams, waardoor minder inclusieve groepen met 25-36% worden overschaduwd.

divers-werkteam-praten-tijdens-vergadering-met-laptops-nieuwe-manager-coaching

10. Vertrouwen scheppen

Elkaar leren vertrouwen is essentieel voor een effectieve samenwerking. Uw teamleden moeten vertrouwen hebben in uw beslissingen, en u moet er zeker van kunnen zijn dat zij hun werk correct zullen doen. Om dit te laten gebeuren, moet u integriteit tonen en leren wanneer u moet ingrijpen als het personeel het moeilijk heeft.

11. Coachen van teamleden

Goede leiders erkennen en koesteren de unieke kennis, vaardigheden en capaciteiten van teamleden. Door coachingtechnieken voor managers in te zetten, kunt u ondergeschikten begeleiding en ondersteuning bieden bij het opbouwen van vaardigheden en vooruitgang op hun carrièrepad, waardoor uw team klaar is voor succes.

12. Balans tussen werk en privé creëren

Een managementrol brengt een hogere werkdruk met zich mee, en het kan zijn dat u moeite heeft om u aan te passen. Vaardigheden op het gebied van tijd, relaties en stressmanagement zijn allemaal essentieel voor het ontwikkelen van een evenwicht tussen werk en privéleven dat uw welzijn beschermt en bijdraagt ​​aan uw succes.

De uitdagingen waarmee een beginnend manager te maken krijgt, zijn groot, maar niet onmogelijk om te overwinnen. Investeren in coaching voor nieuwe managers versoepelt de transitie. Je legt de basis voor het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om te slagen in je nieuwe rol.

Een coachinggids voor nieuwe managers

Niemand wordt als goede manager geboren; slechts 1 op de 10 beschikt over aangeboren managementvaardigheden. Nog eens 20% kan succesvol worden in een leidinggevende rol, op voorwaarde dat zij leiderschapstraining en coaching krijgen.

Nieuwe managertrainingsprogramma’s zijn vaak uniek voor uw behoeften, maar de meeste richten zich op het ontwikkelen van een combinatie van de volgende zeven vaardigheden.

1. Vaardigheden op het gebied van people management

Als u overstapt van het functioneren als groepslid naar het leiden van een team, betekent dit dat u verantwoordelijk bent geworden voor het creëren van een omgeving die werknemers in staat stelt dingen voor elkaar te krijgen. Je moet leren complexe onderwerpen te bespreken, conflicten op te lossen en te herkennen wanneer mensen het niet aankunnen.

Deze verandering vereist het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van people management, zoals:

2. Emotionele intelligentievaardigheden

Een hoog emotioneel intelligentiequotiënt (EQ) helpt u de gevoelens van u en uw team te herkennen, beïnvloeden en beheren. En volgens de Harvard Business Review levert uw EQ de belangrijkste bijdrage aan uw succes als manager.

Door middel van coaching ontwikkelen managers vaardigheden die bijdragen aan hun:

3. Beheer de leeftijds- en geslachtsdynamiek

Voor het eerst werken vijf generaties – traditionalisten, boomers, GenX, millennials en GenZ – samen. Gecombineerd met gender- en culturele dynamiek zijn dat veel perspectieven en ervaringen om te beheren.

Leiderschapscoaching helpt bij het herprogrammeren van oude geloofssystemen om bewustzijn en begrip van die verschillen te ontwikkelen en empathie tussen teamleden en uzelf op te bouwen.

man-glimlacht-en-handen-schudden-van-vrouwelijke-werknemers-buiten-voor-ontmoeting-nieuwe-manager-coaching

4. Samenwerkingsvaardigheden

Mensen laten samenwerken is geen sinecure. U moet het goede voorbeeld geven als u uw team wilt inspireren en motiveren om samen te werken. Om dit te doen, zijn de benodigde vaardigheden onder meer:

Deze vaardigheden zijn gedragsmatig van aard en vereisen voortdurende coaching en versterking om de veranderingen tot stand te brengen die nodig zijn om te verbeteren.

5. Organisatorisch inzicht

Als je manager wordt, verschuiven de doelpalen, waardoor je niet langer als individu handelt. Je bent nu verantwoordelijk voor het combineren van verschillende delen van de organisatie tot een functioneel team dat voldoet aan bredere bedrijfsdoelstellingen.

Om dat te doen, moet u de bijdrage van elke teamgenoot aan het succes van de groep begrijpen en begrijpen hoe dat succes aansluit bij het doel, de missie en de visie van het bedrijf. Dit vereist inzicht in de volgende aspecten van de organisatie:

  • Bedrijfsmodel
  • Inkomstendrivers
  • Doelen en strategieën, evenals de positie ervan in termen van het bereiken van die doelen
  • Kosten gerelateerd aan uw team of afdeling
  • Specifieke processen
  • Marketing- en berichtstrategieën

U moet ook de dagelijkse activiteiten van uw team begrijpen en weten hoe deze aansluiten bij de rest van de afdeling of het bedrijf.

6. Kennis en vaardigheden op het gebied van human resources (HR).

Directe ondergeschikten zullen waarschijnlijk om advies vragen met betrekking tot carrière- en persoonlijke problemen. Wees voorbereid door goed thuis te raken in fundamenteel HR-beleid, zoals:

7. Mentorschap

Hoewel coaching en mentorschap voor nieuwe managers vergelijkbaar zijn, richt coaching zich op een specifiek ontwikkelingsgebied, en bieden mentoren meer algemene hulp door een klankbord te bieden voor ideeën of zorgen en inzichten te bieden op basis van directe ervaring.

Dat gezegd hebbende, kan uw coach u helpen een mentor te vinden en, zodra u deze heeft gevonden, een menteevriendelijke vaardigheden ontwikkelen, waaronder:

  • Actief luisteren
  • Organisatie
  • Observatie
  • Relatiebouwen

8 tips voor nieuwe managers

Het vinden van de juiste coach kost tijd, maar dat betekent niet dat je moet wachten met het verbeteren van je vaardigheden. Uitstekende leiders nemen het initiatief, dus bereid u voor op uw nieuwe rol door deze acht eenvoudige managementtips in de praktijk te brengen.

1. Leer van degenen aan wie u leiding geeft

Breng tijd door met elk van uw directe ondergeschikten om meer te weten te komen over hun rol en verantwoordelijkheden, hoe ze graag werken en wat ze van u als manager nodig hebben. Deze quality time biedt inzicht in individuele sterke punten, teamactiviteiten en hoe iedereen als een functionele eenheid kan worden verenigd.

2. Begrijp de verwachtingen

U bent verantwoordelijk voor prestatiebeoordelingen in uw nieuwe rol, dus communiceer wat u van uw team verwacht op het gebied van processen, werkgewoonten en andere factoren. Leg uit waarin uw managementstijl en -vereisten verschillen van die van de vorige supervisor, en vraag om feedback over wat zij graag hetzelfde willen laten.

3. Wees ruimdenkend

Erken dat de manier waarop u iets doet misschien niet voor iedereen werkt; teamleden kunnen zelfs een aanpak hebben die beter werkt dan die van u. Zolang ze de juiste resultaten opleveren, is het het beste om ze autonomie te bieden en niet te micromanagen of ervan uit te gaan dat jouw aanpak de juiste is.

manager-in gesprek-met-zittend-team-tijdens-vergadering-nieuwe-manager-coaching

4. Help medewerkers hun professionele doelen te bereiken

Maar liefst 41% van de werknemers zegt dat ze een baan zullen verlaten waar geen doorgroeimogelijkheden zijn. Jouw rol als manager is het verbeteren van de retentie, dus probeer de carrièregroeidoelen van iedereen te begrijpen en professionele ontwikkelingsmogelijkheden te vinden die hun vaardigheden ontwikkelen.

5. Oefen actief luisteren

Laat uw team zien dat u om hen geeft door uw actieve luistervaardigheden aan het werk te zetten. Effectief luisteren biedt veel voordelen, zoals het ontwikkelen van een beter begrip van uw werknemers, het bedrijf en de huidige uitdagingen, terwijl u vertrouwen opbouwt en laat zien hoeveel u de mensen met wie u werkt waardeert.

6. Weet wanneer je moet coachen en corrigeren

Wanneer u te maken krijgt met een prestatieprobleem van een directe ondergeschikte, kunt u hem het beste coachen zonder al te kritisch te zijn. Handel snel om het probleem te definiëren en waarom het een probleem is. Werk vervolgens samen met de medewerker aan het ontwikkelen van een oplossing waar jullie het beiden over eens zijn en bewaak hun voortgang.

Ernstige overtredingen zijn een andere zaak, waarvoor vaak corrigerende maatregelen nodig zijn. Maak duidelijk dat het gedrag onaanvaardbaar is en geef aan wat de gevolgen zijn als het zich opnieuw voordoet. En zorg ervoor dat u doorgaat als dit het geval is.

7. Neem de juiste mensen aan

Een ander aspect van uw leidinggevende functieomschrijving kan personeelsbezetting zijn. Als dat zo is, definieer dan duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden in vacatures en werk samen met de HR-afdeling om een ​​rigoureus screeningproces te ontwikkelen. Neem de tijd, want fouten bij het aannemen van personeel kunnen kostbaar zijn.

8. Waardeer goed werk

Hoewel constructieve feedback essentieel is voor verbetering, hebben werknemers ook positieve feedback nodig om gemotiveerd te blijven. Ontdek wat elke collega en het team als geheel het meest aanspreekt (of het nu gaat om bedankbriefjes, vrije dagen of cadeaus) en waardeer uw team, zodat ze weten wat ze goed doen en vastbesloten zijn om het goede voort te zetten werk.

Volgende stappen om een ​​uitstekende leider te worden

Manager worden is een belangrijke – en opwindende – volgende stap. En hoe welkom het ook mag zijn, misschien heb je hulp nodig bij het aanpassen.

Begin met een BetterUp-coach. Ons team biedt uitgebreide coachingprogramma’s voor nieuwe managers om voort te bouwen op uw sterke punten en hiaten in uw vaardigheden te overbruggen. Geniet van het vinden van de ondersteuning en begeleiding die nodig is om u te helpen een uitstekende leider te worden.