Het kan zijn dat u geld mist op uw loonlijst van februari en u weet het niet: voor deze dag kunnen ze u extra betalen

Nieuws

Afgelopen februari had er een dubbele bijzonderheid voor de loonlijst van de arbeiders. Enerzijds moest daarin de verhoging van het Minimum Interprofessioneel Salaris (SMI) worden opgenomen in gevallen waarin minder dan 1.134 euro bruto per maand (14 betalingen) of 1.323 euro bruto per maand (12 betalingen) werd ontvangen, wat de nieuwe grenzen. Maar daarnaast is er nog de bijzonderheid dat dit jaar een schrikkeljaar isvandaar, In bepaalde gevallen moet u meer betaald hebben als u op 29 februari werkte.

Zoals uitgelegd door het gespecialiseerde portaal 'Iberley' kan het schrikkeljaar invloed hebben op het salaris, afhankelijk van het soort contract, de cao die op ons van toepassing is en het beloningssysteem dat we hebben. Te beginnen met het beloningssysteem moeten we overwegen of het ontvangen salaris maandelijks of dagelijks is:

  • Maandelijkse verloningscontracten. Als het salaris maandelijks is, maakt het niet uit of het jaar een schrikkeljaar is, hetzelfde wordt verdiend, op dezelfde manier waarop hetzelfde wordt verdiend als de maand 30 of 31 dagen heeft.
  • Dagvergoedingscontracten: Als het ontvangen salaris per gewerkte dag geldt, moet dit in een schrikkeljaar in rekening worden gebracht voor het totaal aantal dagen van de maand die wordt verrekend. In het geval van 29 februari. Daarom had meer in rekening moeten worden gebracht dan een normale februari.

Dit zijn echter niet de enige gevallen waarmee rekening moet worden gehouden, en dat is ook zo enkele collectieve overeenkomsten stel de werkdag in op uren, wat dit mogelijk zou maken overuren in rekening brengen.

Overige gevallen waarin in februari meer in rekening wordt gebracht

Er zijn collectieve overeenkomsten die een werkdag van een uur, per maand of per jaar. Zoals gemeld door 'Iberley': als de cao een jaarlijkse werkdag vaststelt en het vastgestelde aantal uren wordt overschreden, moeten de uren die we overschrijden als overuren in rekening worden gebracht, ongeacht het beloningssysteem. Als voorbeeld van jurisprudentie is er uitspraak nummer 159/2003 van het Hooggerechtshof van Aragon.

Van haar kant wijst 'Legalitás' er ook op dat als in de overeenkomst een maandelijkse werkdag van een uur wordt vastgelegd, deze bij overschrijding van de vastgelegde maandelijkse uren ook als overwerk in rekening moeten worden gebracht of met rusttijd moeten worden gecompenseerd. Als er in ons werk een overeenkomst op ons wordt toegepast waarin een werkdag per uur wordt vastgelegd, is het daarom raadzaam om de loonlijst van februari te bekijken om te zien of we voor die uren als overwerk moeten worden uitbetaald.