Goed nieuws voor werknemers: het salaris stijgt, maar de werkdag wordt niet teruggebracht tot 37,5 uur

Nieuws

In 2024 zullen de lagerbetaalde werknemers hun loon zien stijgen dankzij de verhoging van het Interprofessioneel Minimumloon. Degenen die het minimumloon van 1.080 euro verdienen, zullen dus een stijging van 5% zien op de loonlijst van februari, waardoor ze 1.134 euro per maand bereiken, wat neerkomt op 15.876 euro op jaarbasis. Aan de andere kant zal de nieuwe werkdag aanbreken, waarover momenteel wordt onderhandeld, maar niet zoals alle werknemers denken.

PSOE en Sumar tekenden een overeenkomst voor de vermindering van de maximale arbeidsduur. Dit pact voorzag in een verhoging van de huidige 40 uur naar 38,5 uur in 2024 en 37,5 uur in 2025. Deze maatregel zal ten goede komen aan 12 miljoen werknemers in de particuliere sector. Dat wil zeggen, 83,3% van het totaal, terwijl de rest, 16,7%, al een werkdag heeft van 37,5 uur per week of minder.

Echter, Deze limieten worden jaarlijks toegepast., zoals overeengekomen door werkgevers en vakbonden. Het lijkt misschien dat dit in tegenspraak is met wat het Ministerie van Arbeid heeft gezegd, maar het ministerie van Yolanda Díaz verzekert dat zij hetzelfde idee delen. Hoewel de minister vermeldt dat de maximale wekelijkse werkdag 37,5 uur zal bedragen, betreft dit een gemiddelde en zal de verlaging jaarlijks worden toegepast.

Toch zou het verkorten van de werkdag, ook al is deze jaarlijks, het salaris ten goede komen, omdat door minder uren te werken de prijs per gewerkt uur zal stijgen.

Dit is het minimumloon per maand, dag en gewerkt uur

Het minimumloon is vastgesteld in 1.134 bruto euro per maand in 14 betalingenHet is te zeggen, 15.876 bruto euro op jaarbasis. Als de extra betalingen naar rato zijn, is het maandsalaris gelijk 1.322 euro bruto.

De minimumprijs per gewerkt uur wordt vastgesteld op 8,28 euro per uur en bij het meerekenen van buitengewone betalingen op 8,87 euro per uur. Het minimumdagloon ligt op 37,80 euro bruto. Voor tijdelijke en tijdelijke werknemers is de dagbedrag zou 53,71 euro zijn.

Wanneer wordt de minimumloonverhoging toegepast?

De nieuwe SMI is afgelopen woensdag 7 februari 2024 in werking getreden, na publicatie in de Staatscourant onder de Koninklijk Besluit 145/2024. Desondanks geldt de verhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.

Volgens schattingen van de regering zal in de loonlijst van februari voor ruim 2,3 miljoen euro de verhoging van het interprofessioneel minimumloon worden toegepast als deeltijdwerknemers worden meegerekend. Daarnaast worden dankzij deze terugwerkende kracht ook extra inkomsten meegenomen voor de verhoging die overeenkomt met de loonsom van januari.