Gehoorgezondheid: 1 op de 2 werknemers heeft last van lawaai op het werk

Nieuws

zij zijn getuige

 • Romain Bendavid, directeur bedrijfsexpertise en werkervaring bij IFOP
 • Jean-Luc Puel, voorzitter van de vereniging JNA (Nationale Dag van de hoorzitting)
 • Jean-Charles Ceccato, vice-voorzitter van JNA

Lagere tolerantie voor geluidsoverlast sinds opsluiting

Romain Bendavid

Geluid op de werkplek is nu slechts een kwestie van decibel. ” Sinds de opeenvolgende opsluitingen zijn onze oren niet gewend geraakt aan lawaai. Het resultaat is dat we zijn nu minder tolerant ten aanzien van geluidsoverlastof ze nu thuis of op de werkplek ontstaan legt Romain Bendavid uit, directeur bedrijfsexpertise en werkervaring bij Ifop.

De hybridisatie van werkmethoden versterkt deze onverdraagzaamheid.

Door te wennen aan het in alle rust telewerken, vanuit huis, twee tot drie dagen per week, ontwikkelen werknemers een vorm van geluidsaversie wanneer ze hun erg dure open ruimte vinden.

Resultaat: 51% van de werkende mensen zegt last te hebben van lawaai, vergeleken met 49% in 2021, onthult de 6e golf van de Ifop-JNA-barometer, uitgevoerd in september 2022 onder 1118 werkende mensen. Het is niet verwonderlijk dat werknemers en werkende mensen in de regio Ile-de-France het meest lijden onder deze geluidsoverlast (65%). Bovendien zijn deze laatste niet langer het enige voorrecht van werknemers in de industrie en de bouw. “ In de handel, waaronder autoreparatie, transport, opslag, accommodatie en catering, klaagt 61% van de werknemers over geluidsoverlast, een bewijs dat het probleem niet beperkt is tot de reeds bekende sectoren “zegt Romain Bendavid.

Het constante geroezemoes van een open ruimte kan een factor van ontbering zijn

Protean bronnen van ruis

Volgens de Ifop-barometer worden door werkende mensen verschillende geluidsbronnen uitgekozen:

 • die van buiten het pand komen (35% van de reacties),
 • het komen en gaan van mensen (28%),
 • gesprekken tussen collega’s (27%),
 • telefoon- of videoconferentiegesprekken (24%)
 • evenals de gebruikte apparatuur zoals printers en computers (23%)
Jean-Luc Puel

Toen in de jaren zestig open ruimtes verschenen, was dat om twee redenen: om de band tussen medewerkers te bevorderen en om de informatiecirculatie te vergemakkelijken. Tegenwoordig is deze manier van organiseren een bron van conflicten, stress en vermoeidheid vanwege de geluidsoverlast die het veroorzaakt. Lawaaicultuur verdeelt, terwijl het gemaakt is om te verenigen”, merkt Jean-Luc Puel op, voorzitter van de vereniging JNA.

De schadelijke impact van lawaai op het werk

Volgens de barometer heeft geluidsoverlast schadelijke gevolgen voor de arbeidsverhoudingen en vervolgens, door een weerkaatsend effect, voor het welzijn van de werknemers. Lawaai genereert:

 • van misverstand met begeleiders (voor 48% van de respondenten),
 • van agressiviteit in ruil (voor 45%),
 • van de spanningen of zo conflicten binnen het werkteam (41%)
 • ook al terugtrekkingsgedrag (37%).

Voor 53% van de telewerkers kan dit ongemak als gevolg van lawaai ervoor zorgen dat ze face-to-face vluchten.

Welke oplossingen tegen lawaai op het werk?

Het geluidsprobleem, bedrijven zijn zich ervan bewust, maar pakken het nog niet aan. Er is een vorm van traagheid aan de kant van de werkgevers “zegt Romain Bendavid. Slechts 28% biedt hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals: hoofdtelefoon met ruisonderdrukking of zo oordopjes, en toch goedkoop. Het lijdt geen twijfel dat degenen die dat wel doen, rechtstreeks worden getroffen door de wettelijke verplichting om een ​​bepaald decibelniveau (85dB) niet te overschrijden, zoals fabrieken, boerderijen, concertzalen…

Bovendien biedt slechts 23% van de werkgevers terugvalruimten om werknemers in staat te stellen zich te isoleren van lawaai. Voor de vereniging JNA is dit onvoldoende en wordt het tijd om een ​​versnelling hoger te schakelen. Vooral omdat bij gehoorbeschadiging als gevolg van hoge blootstelling aan geluid de medewerkers het niet meer weten: 58% weet niet hoe te reageren.

De rol van managers en bedrijfsartsen

Jean Charles Ceccato

De eerste manier om te verkennen is om preventieacties verhogen, terwijl volgens de WHO in 2050 een kwart van de wereldbevolking zal worden getroffen door een gehoorprobleem. Het respecteren van de rust van een plek gaat immers boven alles” een kwestie van gezond verstand een beroep doen op de regels van het samenleven herinnert Romain Bendavid zich.

De managers moeten op hun beurt worden getraind om te leren hoe dit geluid te reguleren.

Tot slot moet gehoorscreening beter worden aangeboden door: bedrijfsartsen die tot nu toe nogal gefocust waren op visuele screening », geeft Jean-Charles Ceccato aan, vice-president van JNA.

Om te (her)lezen: 6 oplossingen gevonden door bedrijven om een ​​betere concentratie te bieden aan werknemers die dat nodig hebben

voorbeelden van oplossingen geïmplementeerd in 2018 in 6 bedrijven.